Sinds de tweede week in mei 2022 verschijnt er een beeld onderin mijn computerscherm die ik niet geplaatst heb. Wie zit er ongevraagd op/in mijn computer?

Ik vraag het na want ik wil het wel zeker weten. Neen, niemand die bij mij in huis woont. Hé, hoe kan dat dan? Hoe komt dat beeld onder in mijn computerbalk?

Wel krijg ik te horen bij navraag dat het te maken heeft met de webbrowser.

Een webbrouwser
Een webbrowser (ook wel internet)browser genoemd) is een computerprogramma om webpagina’s te bekijken. Bekende browsers zijn onder andere: Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari en Opera. Een webbrowser kan ook gebruikt worden voor de weergave van een lokaal HTML*-bestand.

* HyperText Markup Language (afgekort HTML) is een toepassing op SGML (een toepassing op een computer of een aan een computer aangesloten apparaat, zoals een programmeertaal, software of hardware door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO), vastgesteld. Het is de standaard opmaaktaal voor webpagina’s. Documenten in HTML kunnen geopend en gelezen worden door een webbrowser  om vervolgens als webpagina weergegeven te worden.

                                                                         Het mini-plaatje op mijn computer op 22 mei 2022

Webbrower
Een browser is nodig om gebruik te kunnen maken van internet.  Het meest gebruikte browserprogramma is Chrome. 

Chrome
Google Chrome is een webbrowser  ontwikkeld door Google.  Google Chrome maakt gebruik van het op WebKit gebaseerde Blink en ook van andere openbronsoftware, vooral die van Mozilla. Google Chrome is gebaseerd op Chromium, een openbronproject van Google. Google Chrome is voor verschillende besturingsystemen geschikt, waarvan de laatste versies niet steeds tegelijk worden uitgebracht. De updates zijn recent.

Beheer uw gegevens met Microsoft Edge
En plots staat er een mini tekening onderaan mijn computer (zie foto hierboven). Ik heb een dubbel scherm omdat ik behoorlijk elektrogevoelig ben. De eigenlijke computer staat zo ver mogelijk weg en is verbonden met snoeren aan het computerscherm waar ik op werk (gedraad). Dit is om niet in de onzichtbare, onhoorbare en reukloze frequentiegolven te zitten die me ziek maken (gemeten met de gigahertz solutions hoogfrequent meter voor o.a. 2G, 3G,4G en 5G (tot 2000 MHz).

Op het scherm voor mij is nu een mini-tekening verschenen en niet op de computer zelf. Het wisselt ook nog: gisteren waren het de watervallen in Canada, vandaag het Krugerpark in Zuid-Afrika.  Als ik het tekentje aanklik, krijg ik te lezen: “Beheer uw gegevens met microsoft Edge. Herstel de door Microsoft aanbevolen instellingen. Stel Edge in als de standaardbrower”!

Deze vreemde krul met de mooie kleurschakering blijkt bij Microsoft te horen. De cirkel met de vier kleuren is van Google (mijn standaardbrower)

Microsoft Edge (codenaam “Spartan”) is een webbrowser ontwikkeld door Microsoft en inbegrepen in Windows 10 en Xbox One. Microsoft Edge is de opvolger van Internet Explorer en vervangt deze als de standaard webbrowser op alle apparaten. Volgens Microsoft is het een lichtgewicht webbrowser met een layout-engine  die gebouwd is overeenkomstig met de webstandaarden. De browser bevat nieuwe features, waaronder integratie met Cortana (virtuele assistent), notitiehulpmiddelen en een leesmodus.

Ik heb de webbrower Google Chrome en het tekentje plots onderaan mijn computer blijkt dus te horen bij de webbrower Microsoft Edge. Is dit agressief of niet? Als ik een andere browser wil, ga ikzélf wel actie ondernemen! Wat een agressieve manier van reclame maken en wat eng. Want kunnen ze nu ook wat anders?

Want wie kan er in mijn computer? Is dit geen huisvredebreuk?
Dit tekentje op mijn computer, heb ík niet geplaatst maar wie wel? Microsoft Edge? Kunnen deze in mijn computer? Is dit huisvrede breuk? Een vreemde in mijn woning via mijn computer? Niet lijfelijk maar kunnen ze meekijken in mijn kamer? En ook alles horen ? Mag dat wel? Dit is digitale huisvredebreuk! Moet ik nu de politie bellen?

Wikipedia
Want op Wikipedia staat onder huisvredebreuk; “onder huisvredebreuk, in Vlaanderen ook wel woonstschennis genoemd, wordt verstaan het binnendringen van een woning of besloten lokaal (bijvoorbeeld een winkel of horecabedrijf) of erf of daarin verblijven zonder de toestemming en tegen de wil van de eigenaar of gebruiker”.

Mij is dus niets gevraagd en ik wil dit niet!

“Huisvredebreuk is in Nederland is een misdrijf dat strafbaar is gesteld in het Wetboek van Strafrecht (Sr) onder artikel 138 en valt in een specifieke categorie misdrijven tezamen met lokaalvredebreuk ten aanzien van een lokaal bestemd voor de openbare dienst (art. 139 Sr) en sinds 1993 computervredebreuk (art. 138ab Sr)”.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Huisvredebreuk