De hersenen zien eruit als één geheel, maar bestaan uit verschillende onderdelen: de grote hersenen (ook wel het cerebrum genoemd), de kleine hersenen, de hersenstam en de tussenhersenen. In de tussenhersenen (diencephalon) bevinden zich de thalamus en de hypothalamus. De gerimpelde buitenkant van de hersenen wordt de hersenschors (of cortex) genoemd. De grote hersenen bestaan uit een linker en rechterhersenhelft. De linkerhersenhelft ontvangt vooral informatie uit de rechterhelft van het lichaam, terwijl de rechterhersenhelft juist informatie uit de linkerhelft van het lichaam ontvangt. De hersenen bestaan uit de zogenaamde witte en grijze stof. De grijze stof ligt vooral aan de buitenkant van de hersenpan en de witte stof zit middenin. In de grijze stof liggen de cellichamen van de zenuwen. In de witte stof zitten de uitlopers van de zenuwcellen, die ervoor zorgen dat de grijze stof is verbonden tussen de hersengebieden, zodat elektrische signalen kunnen worden doorgegeven.

Epilepsie
Epilepsie is een aandoening waarbij aanvallen voorkomen. Aanvallen die ontstaan door een plotselinge, tijdelijke verstoring van deze elektrische signalen (prikkeloverdracht) in de hersenen. 

Ontstaan epileptische aanval
Een epilepsieaanval ontstaat volgens de gegevens door een plotselinge en tijdelijke verstoring van de elektrische prikkeloverdracht in de hersenen. Een deel of delen, van de hersenen zijn onbedoeld, ongevraagd en onverwachts actief en dan spreken we van een epileptische aanval.

Een epileptische aanval (insult, convulsie of toeval) ontstaat als een groep hersencellen ongecontroleerd en ongevraagd prikkels gaat afgeven en gaat doorsturen. Het is een soort ‘kortsluiting’ in de hersenen. Onze hersenen zenden namelijk een reeks elektrische impulsen uit en op die manier kunnen onze cellen communiceren. Dit gebeurt door middel van de zenuwuiteinden, synapsen en andere verbindingen. Bij een epilepsieaanval echter beginnen de hersencellen heel snel allerlei seintjes af te geven en op dat moment is er sprake van een epileptische aanval.

De oorzaken van epilepsie zijn in zeven van de tien gevallen onbekend.

Epileptische aanvallen worden verdeeld in twee hoofdgroepen
Ondanks dat de oorzaak in veel gevallen onbekend is, spreken we van twee hoofdgroepen. Namelijk;

-de focale aanval; een focale aanval (in het verleden heette dit een partiële aanval) begint in één bepaald deel in de hersenen, in een groep hersencellen (de focus van de aanval). Soms ben je nog bij bewustzijn, soms is het bewustzijn verminderd en heel soms helemaal afwezig. Focale epilepsie komt het meeste voor, bij ruim twee derde van de patiënten. Bijna iedereen die na dertig jaar epilepsie krijgt heeft focale epilepsie;

-de gegeneraliseerde (niet plaatsgebonden) aanval; bij een gegeneraliseerde aanval doen alle hersencellen in beide hersenhelften mee en is er altijd een bewustzijnsstoornis. Je bent dan niet of niet helemaal bij bewustzijn.

Waardoor krijg ik een epileptische aanval?
Epilepsie is een hersenaandoening dat dus het gevolg is van een plotselinge, tijdelijke verstoring van het elektrisch evenwicht in de hersenen. Door die plotselinge, tijdelijke verstoring van de elektrische prikkeloverdracht in de hersenen ontstaat er een epileptische aanval. Een epileptische aanval krijg je dan vaak ook totaal onverwachts met als bekende trigger:

-lichtflitsen. Je ziet lichtflitsen als je bijv. in de auto zit met een laagstaande zon en langs een rij bomen rijdt waar de zon doorheen schijnt;
-slaapgebrek. Gebrek aan slaap kan de drempel voor een epileptische aanval verlagen;
-ziekte. Koorts of temperatuurwisselingen kunnen een aanval uitlokken;
-hormonale veranderingen. Meisjes en vrouwen hebben veel hormonale schommelingen tijdens de menstruatiecyclus, dit kan uitlokkend zijn voor een epileptische aanval;
-stress. Situaties of perioden die spanningen opleveren kunnen de drempel voor een epileptische aanval verlagen;
-drugs- en/of alcoholmisbruik.

Maar als trigger van de laatste jaren hoort hier nu bij: de elektromagnetische velden (EMV) van alle draadloze toepassingen.  

 Bij de triggers hierboven al genoemd moet aan toegevoegd worden, sinds ongeveer de 21ste eeuw: de elektromagnetische velden (EMV) van alle draadloze toepassingen. In 2023, de 5G zendmasten met hun frequenties:
-700 megahertz (MHz);
-3,5 gigahertz (GHz);
-26 GHz.

De mens en de ElektroMagnetischeVelden (EMV)
Alles wat wij doen, wordt aangestuurd door ‘elektriciteit’ vanuit onze hersenen. We hebben maar liefst 86 miljard hersencellen (of zenuwcellen of neuronen) die elektrische – en chemische signalen uitwisselen. Zoals een batterij een plus- en een min zijde heeft, zijn er bij de zenuwcellen (neuronen)  ook ladingsverschillen de die zorgen dat de zenuwcel ‘aangaat’ en dat er een stroompje door gaat. Dit proces gebeurt vrij nauwkeurig en dat gaat niet altijd goed bij iedereen door omstandigheden zoals boven genoemd (waardoor krijg ik een epileptische aanval). Mensen krijgen dan plotseling teveel stroompjes die langere tijd geactiveerd blijven en hierdoor ontstaat kortsluiting in de hersenen, een verstoring in het elektrische evenwicht en ze krijgen dan een epileptische aanval.

Nieuwe trigger
Door de vele draadloze toepassingen en zendmasten met 5G is dit nu een nieuwe trigger: de elektromagnetische velden van het draadloze. Is dit eveneens een oorzaak van de onhoorbare, niet te ruiken en onzichtbare straling van de vele en steeds meerdere zendmasten!

EMV verstoren de hersencellen
Dat elektromagnetische straling (EMV) de hersencellen kunnen verstoren is al onomstotelijk bewezen. Maar hoe ernstig en gevaarlijk is de verstoring van de hersencellen wel niet door het gebruik van de nieuwste trigger: de zendmasten met hun onzichtbare, niet te ruiken en onhoorbare elektromagnetische velden voor alle draadloze communicatie? Nederland heeft in 2022 zelfs al zo goed als 100% dekking voor de draadloze communicatie! Bij de draadloze communicatie wordt informatie van en naar de zendmast, onzichtbaar door de lucht, verzonden met behulp van radiosignalen (bij 5G van microgolven, radiorood- en ultraviolette golven). Radiogolven van de zendmast naar de hiervoor vele draadloze toepassingen zoals; de draadloze muis, draadloos toetsenbord, wifi, Z-Wave of Zigbee (draadloze communicatie voor huisautomatisering), een smartphone en bluetooth.

Bronnen:
https://stralingsleed.nl/blog/epilepsie-met-als-trigger-de-elektromagnetische-velden-van-alle-draadloze/
https://femkedegrijs.com/elektromagnetische-straling/
https://www.kennisplatform.nl/wifi-en-draadloze-toepassingen/#:~:text=Bij%20draadloze%20communicatie%20wordt%20informatie,bedienbare%20garagedeur%20en%20een%20smartphone.
https://npokennis.nl/longread/7792/hoe-werken-de-menselijke-hersenen#id-6
Foto: https://npokennis.nl/longread/7792/hoe-werken-de-menselijke-hersenen