Is het spreekwoord bij het draadloos gebruik, geldig: als het kalf verdronken is, dempt men de put? Dat er pas nadat er iets fout is gegaan, maatregelen worden genomen die al veel eerder genomen hadden moeten worden? Moeten eerst heel veel mensen ziek worden van alle draadloze?

Gaat het fout?
Er zijn sterke aanwijzingen dat de ElektroMagnetischeVelden (EMV) van alle draadloze apparaten, celstress geeft en  kankerverwekkend is bij een blootstelling die duidelijk lager ligt, dan de norm die de Nederlandse overheid ‘veilig’ noemt.

De volgende gedachtengang  die Dr Dariusz Leszczyński, adjunct Professor, Division of Biochemistry and Biotechnology at the University of Helsinki, hard maakt is:
“De huidige inzet van de vijfde generatie draadloze communicatietechnologie (5G) versterkt het bestaande debat over de gezondheidsproblemen, door de onzichtbare, reukloze en niet hoorbare straling die wordt uitgezonden door de bestaande draadloze communicatieapparaten en de 5G-netwerken. De weerstand van een deel van de samenleving tegen deze draadloze communicatietechnologieën, wordt veroorzaakt door de onzekerheid of de straling die wordt uitgezonden door deze draadloze apparaten en netwerken, de menselijke gezondheid én de gezondheid van de fauna en flora niet aantast”?

Alleen een thermisch-effect?
Zelfs de wetenschap gaat ervan uit dat een lichaam een acuut opwarmingseffect van één graad Celsius treft (het thermisch effect) bij het gebruik van de draadloze communicatie.

Het thermisch effect
In 2019 al organiseerde de Duitse vakvereniging Kompetenzinitiative* een internationale wetenschappelijke conferentie over de gezondheidsrisico ’s van de Elektro Magnetische Velden (EMV) van alle draadloze.  Dat het een thermisch effect (een opwarmeffect) geeft met;
-een verhoogd risico op kanker;
-cellulaire stress;
-een toename van schadelijk vrije radicalen;
-genetische schade;
-bloeddrukafwijkingen, die met medicamenten steeds moeilijker te beïnvloeden zijn;
-hartritmestoornissen, hartinfarcten en beroertes bij steeds jongere mensen;
-alzheimer en epilepsie;
-leukemie en hersentumoren-structurele en functionele veranderingen van het voortplantingssysteem;
-leer- en geheugenstoornissen;
-neurologische aandoeningen.

*De Kompetenzinitiative is een internationale boven alle politieke partijen staande vereniging van onafhankelijke wetenschappers, artsen, juristen en technici. Het Kompetenzinitiative (het competentie-initiatief ) is voor de bescherming van mens, en milieu. Het is een internationaal interdisciplinair en onpartijdige vereniging van wetenschappers, artsen, advocaten en technici en zet zich in voor gezondheid- en milieubescherming, vooral op het gebied van mobiele telefonie en draadloze communicatietechniek.

Negatieve effecten op het algemene welzijn van de mens bij een blootstelling die duidelijk lager ligt dan de norm die de Nederlandse overheid ‘veilig’ noemt. Dat de Kompetenzinitiative-vereniging zich inzet voor een noodzakelijke verandering in de gezondheids- en milieupolitiek op het gebied van de mobiele telefonie. Dat ook klachten die bij patiënten vaak ten onrechte als psychosomatisch worden gediagnosticeerd, het resultaat zijn van draadloos gebruik, klachten zoals bijvoorbeeld:
-hoofdpijn en migraine;
-chronische vermoeidheid;
-innerlijke onrust;
-oorsuizingen;
-gevoeligheid voor infecties;
-zenuw- en andere pijnen, die met normale oorzaken niet verklaarbaar zijn!

Maar…..er is ook een biologisch effect …
De Duitse vakvereniging Kompetenzinitiative constateert dat er náást het genereren van warmte in de cellen (het thermisch effect) er eveneens een biologisch onderzoek is dat ons ‘leert’ dat elektromagnetische velden oxidatieve stress veroorzaken.

Oxidatieve stress
Een lichaam heeft energie nodig, anders kan het niet functioneren. De meeste energie wordt geproduceerd in de mitochondriën, de energiecentrales gelegen in de menselijke cellen. Tijdens het verbrandingsproces komen er stoffen vrij; de vrije radicalen. Treed er tijdens dit proces een storing op dan spreken we van oxidatieve stress. Bij oxidatieve stress komen er teveel  reactieve zuurstofsoorten (ROS- Reactive oxygen species) in de cellen voor door een exogene (factor van buiten het lichaam) oorzaak. De productie van ROS kan leiden tot oxidatieve stress. In dit geval is de factor van buiten het lichaam de blootstelling aan de elektromagnetische velden (EMV). Na het jaar 2000 is de blootstelling aan deze elektromagnetische velden in Nederland enorm toegenomen door de draadloze technologie van o.a. alle zendmasten, mobieltjes, i-Pads, en alle wireless gadgets.

Want oxidatieve stress schaadt ons DNA (desoxyribonucleïnezuur)
Het Europese REFLEX onderzoek (2004) werd in opdracht van de EU uitgevoerd door 12 instituten, waartoe ook de onderzoeksgroep van de Medische Universiteit van Wenen onder leiding van Prof. Rudiger en Prof. Adlkofer. Uit de resultaten blijkt dat langdurige straling van zendmasten, mobieltjes, wifi en alle draadloze gadgets, vergelijkbare genetische schade veroorzaken als bij radioactieve straling!

 Dat artsen, die zijn aangesloten bij Het Freiburger Appel, een duidelijke samenhang zien tussen het optreden van de klachten en de draadloze elektromagnetische velden. Klachten zoals;
-hoofdpijn en migraine;
-chronische vermoeidheid;
-innerlijke onrust;
-oorsuizingen;
-gevoeligheid voor infecties;
-zenuw- en andere pijnen.

Dat er een samenhang is met de installatie van zendmasten in de omgeving en het intensief gebruik van de mobiel of andere draadloze apparaten. Dat de straling hiervan schade veroorzaakt aan het DNA. Schade aan de structuur van de dubbele helix. Dubbele helix’ is de omschrijving van de vorm die een uitgerold DNA-molecuul heeft: twee strengen die om elkaar gedraaid zijn. Dat wil zeggen dat er chemische veranderingen optreden aan de basen in het DNA, dat ook de dubbele-helixstructuur zelf hierdoor aangetast wordt en uiteindelijk ook de structuur van het chromosoom.

Het Freiburger Appel
Het Freiburger Appel is een initiatief uit 2002 waar artsen al de noodklok luidden. De volksgezondheid komt zwaar in het geding door de steeds heftiger wordende straling. Nu al 21 jaar verder en het gaat maar door!

In Duitsland worden momenteel juridische stappen voorbereid tegen de overheid. Daarnaast wordt geadviseerd de bevolking en met name de ouders van kinderen, bewust te maken van de invloed van smartphones en spelcomputers op de ontwikkeling van de hersenen van kinderen. Men verwacht dat de gezondheidsproblemen alleen maar zullen toenemen vanwege de uitbreiding van het aantal zenders en de te verwachten schadelijke effecten van 5G op de huid en wanneer alles doorgaat bij 6G.

Wat ik me nu af vraag is:
zijn deze cel beschadigingen ook de oorzaak van corona?

Bronnen;
Foto; https://www.puzzelmuseum.nl/Spreekwoorden.html
https://stralingsleed.nl/blog/elektromagnetische-velden-emv-van-draadloos-gebruik-veroorzaken-oxidatieve-celstress/
https://stralingsleed.nl/blog/oxidatieve-stress-door-draadloos-gebruik/#:~:text=De%20laatste%20jaren%20toont%20onderzoek,en%20stress%20veroorzaakt%2C%20oxidatieve%20stress.&text=Want%20door%20alle%20draadloze%20apparaten,een%20verstoring%20in%20je%20lichaam.
https://judithsnel.wixsite.com/stralendnederland/freiburgerappel
https://www.stopumts.nl/doc.php/Verhalen/88/freiburger_appel_1000%2B_artsen_en_professoren_oktober_2002#:~:text=Het%20eerste%20appel%20is%20ondertekend,tevens%20zo’n%2030.000%20burgers.
https://stralingsbewust.info/2019/11/28/biologische-effecten-van-emv-door-draadloze-technologie/
Foto DNA; https://www.forensischinstituut.nl/actueel/nieuws/2020/01/20/nfi-versnelt-dna-analyse-veroordeelden