Ons lichaam heeft energie nodig om te functioneren, energie uit voedingsstoffen. Alles wat we eten wordt in het maagdarmkanaal kleiner gemaakt en via het bloed naar de lichaamscellen vervoerd. In de cel worden de voedingsstoffen verder afgebroken en verwerkt, de stofwisseling.

Functies van de stofwisseling:
-de omzetting van voedingsstoffen in bouwstoffen en energie;
-het gebruik van bouwstoffen en energie als bron voor alle biologische processen;
-het verwerken van afvalstoffen;
-de aanmaak en het gebruik van reserves.

 Disbalans
Treed er bij het stofwisselingsproces een storing op dan spreken we van oxidatieve stress. Bij oxidatieve stress komen er teveel vrije reactieve zuurstofsoorten (ROS) in de cellen. De productie van reactieve zuurstofsoorten (ROS), kunnen leiden tot cellulaire of systemische oxidatieve stress, en worden beïnvloed door blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) in dieren en cellen. Na 2000 is de oorzaak van de enorm toegenomen blootstelling aan elektromagnetische velden in Nederland, de draadloze technologie van o.a. alle zendmasten, mobieltjes, iPads, en alle wireless gadgets.

Wat is oxidatieve stress
Oxidatieve stress is een staat van de stofwisseling waarbij er teveel vrije radicalen* zijn ten opzichte van antioxidanten. Een gezond lichaam kan deze vrije radicalen opvangen en onschadelijk maken met antioxidanten. Alleen komt het te vaak voor dat er meer vrije radicalen dan antioxidanten geproduceerd of genuttigd worden.

*Vrije radicalen zijn zeer kleine, reactieve moleculen in ons lichaam. Een vrije radicaal bevat een elektron dat geen deel uitmaakt van een paar (m.a.w. een ongepaard elektron). Het molecule is dus niet stabiel en als gevolg hierdoor zeer reactief en zal elektronen gaan ‘stelen’ van andere moleculen, waardoor een kettingreactie ontstaat.

Nieuw onderzoek
Dat de elektromagnetische velden van draadloos gebruik de cellen beschadigen door oxidatieve celstress, is bewezen door wat waarschijnlijk het meest uitgebreide onderzoek is tot nu toe. Het onderzoek werd gefinancierd door de Zwitserse regering en werd opgesteld aan de Universiteit van Bern. https://www.stop5gnl.nl/blog/2021/04/29/wetenschap-bewijst-celschade-door-elektromagnetische-velden/

Groei van vrije radicalen
Door o.a. elektromagnetische velden van alle draadloos, maakt een lichaam heel veel vrije radicalen aan en kan er een explosieve groei van vrije radicalen ontstaan. Hierdoor gaan de radicalen zich anders gedragen en gaan zij ‘vreemd’ gedrag vertonen. Er is geen sprake meer van een gecontroleerde werking, maar de vrije radicalen grijpen de eerste de beste cel die ze tegenkomen om zich te binden. Ze binden zich dus ook aan gezonde cellen! Er vindt dan een chemische reactie plaats (oxidatie*), die het best te vergelijken is met een explosie. Cellen in de omgeving van die beschadigde cellen lopen ook de kans om onherstelbaar beschadigd te worden. Dit heeft negatieve gevolgen voor onze gezondheid en tal van ziektebeelden worden toegeschreven aan schade door vrije radicalen, zoals:
-diabetes;
-hart- en vaataandoeningen;
-gewrichtsaandoeningen;
-aantasting immuunsysteem;
-verminderde vruchtbaarheid;
-ongecontroleerde celdeling (kanker);
-chronische ontstekingsziekten;
-auto-immuunziekten;
-oogaandoeningen;
-neurodegeneratieve ziekten zoals de ziekte van Alzheimer.

*Oxideren wil zeggen dat deze stoffen een reactie aangaan met zuurstof. Ze vallen moleculen en genen aan en veranderen deze van structuur. Hierdoor wordt de eigenschap die de cel heeft veranderd en deze verandering komt het lichaam niet ten goede.

Hoe ontstaat oxidatieve celstress
Oxidatieve celstress wordt dus veroorzaakt door een overproductie van vrije radicalen veroorzaakt doorblootstelling aan straling. Oxidatieve stress is het resultaat van een disbalans tussen de spiegels van reactieve zuurstof- en stikstofverbindingen (RONS) en antioxidanten (AOX) en ontstaat o.a. door krachten op het weefsel. Krachten van de frequenties die gebruikt worden voor de draadloze technieken. Celstress en cel-schade kunnen leiden tot celdood maar de meest voorkomende manier van deze celdood is apoptose: een geprogrammeerde celdood waarbij het lichaam ervoor kiest om cellen op te ruimen. Apoptose is een strikt gereguleerd proces dat sterk verschilt van andere vormen van celdood, zoals necrose (afsterven van weefsel).

                                                                            Een molecuul (3) gaat via het membraan (4) door een celwand heen.

De inwerking van de frequenties van het draadloze, geven druk op cellen, waardoor er trek- en schuifkrachten ontstaan. Drukverhoging leiden tot het lek raken van de celmembraan en trekkrachten leiden tot het scheuren van cellen en schuifkrachten kunnen dat beide veroorzaken (lek raken en scheuren van cellen). Weefsels zijn vaak anisotroop is, dat betekent dat ze niet even sterk zijn in alle richtingen. Veel weefsels hebben een speciale constructie om krachten uit een bepaalde richting te verwerken. Als er uit een “verkeerde” richting aan een cel of weefsel wordt geduwd of getrokken kan zij gemakkelijk vervormen en beschadigen. Daarnaast leidt grotere vervorming vaak tot het lekken van de celmembraan waardoor er calciumionen* in de cel komen wat direct leidt tot problemen. In 2008 werd hier al op gewezen: https://www.computable.nl/artikel/nieuws/overheid/2494603/250449/blootstellingslimiet-emv-moet-omlaag.html

* Calciumionen (Ca2+) spelen een zeer belangrijke rol in de biochemische en fysiologische processen van organismen, en dan voornamelijk in hun cellen. Zo heeft calcium een rol in het proces van de signaaltransductie (doorgeven van signalen binnen een cel) waar het fungeert als tweede boodschapper.

Lekkage van het celmembraan
Lekkage van de cellen van het perifere zenuwstelsel bij volwassenen zorgt voor foutieve signalen naar de hersenen. Het perifere zenuwstelsel (PSZ) vormt de verbindingen vanuit het centraal zenuwstelsel (CZS) van en naar de organen en weefsels. Dit resulteert in de symptomen van elektromagnetische intolerantie (elektromagnetische overgevoeligheid) zoals:
-slecht slapen;
-hoofdpijn;
-spierpijn;
-vermoeidheid, warrig zijn;
-tinnitus (constante piep in de oren);
-hartritmestoornissen;
-jeuk;
-ongeconcentreerd zijn.

Langzaam bouwen zich in het lichaam (wat jaren kan duren en voor iedereen verschillend is), ernstige biologische effecten op zoals:
-DNA beschadigingen;
-het ontstaan van tumoren;
-cel functies die veranderen;
-de doorlaatbaarheid van de hersen-bloed barrière;
-beschadiging van de voortplantingscellen.

Straling beschadigt het DNA indirect
De beschadiging vindt plaats door de lekkage van spijsverteringsenzymen uit lysosomen* of door de productie van reactieve zuurstofsoorten (ROS) van beschadigde mitochondriale (de energiefabrieken van de cel) en plasmamembranen**. Een teveel aan straling zorgt dus voor verstoring van de celcommunicatie door het verlies van calciumionen uit het celmembraan. Als calciumionen weglekken, is het niet zo vreemd dat andere ionen, denk aan magnesium, kalium en natrium ook van hun plaats afkomen.

*Lysosoom; het lysosoom is een blaasje dat zich in het cytoplasma (cel m.u.v. de celkern) bevindt en ook wel “de afvalberg van de cel” genoemd wordt.

** Het plasmamembraan vormt de buitenwand van de cel en geeft de cel vorm en stevigheid.

De mens vernietigt zichzelf
De door de mens veroorzaakte elektromagnetische velden met als gevolg oxidatieve stress geven GEEN biologische effecten volgens de Internationale Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) en dus geven GEEN gevolgen voor de gezondheid. Een artikel van David Schuermann, afdeling Biogeneeskunde, Universiteit van Basel en Meike Mevissen, afdeling Biogeneeskunde, Universiteit van Basel en veterinaire farmacologie en toxicologie, faculteit Vetsuisse, Universiteit van Bern, Zwitserland bewijst in 2021 dat het wel terdege gevolgen geeft https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772. Gelijktijdig met het steeds toenemende gebruik van mobiele communicatiesystemen, is de openbare en beroepsmatige blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) steeds maar hoger geworden met het toenemen van de nieuwste technieken voor de mobiele communicatie. (van 2G, 3G, 4G naar 5G). Van radiostraling (2G en 3G) naar radiostraling en microgolfstraling (4G+) en van radiostraling, microgolfstraling en infraroodstraling (5G).  Radiostraling (radiofrequentie RF) is door het International Agency for Research on Cancer IARC) geclassificeerd als mogelijk kankerverwekkend voor de mens (groep 2B). En de productie van reactieve zuurstofsoorten (ROS),  leiden tot cellulaire of systemische oxidatieve stress en wordt  beïnvloed door blootstelling aan elektromagnetische velden.   

Elektromagnetische velden geven cellulaire oxidatieve stress
Op 6 april 2021wordt het artikel gepubliceerd van  David Schuermann en Meike Mevissen met als titel: Door de mens veroorzaakte elektromagnetische velden en oxidatieve stress – biologische effecten en gevolgen voor de gezondheid; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32218170/

Samenvatting van het onderzoek:
Elektromagnetische velden beschadigen de cellen door oxidatieve celstress.
Dit wordt bewezen door wat waarschijnlijk de meest uitgebreide studie tot nu toe is.
Het onderzoek aan de Universiteit van Bern werd gefinancierd door de Zwitserse regering.

Conclusie
Met het toenemende gebruik van mobiele communicatiesystemen is blootstelling op het publiek aan elektromagnetische velden veel en veel hoger en frequenter geworden. Wat doet dit met mens, flora en fauna? Ze weten het zogenaamd niet want er is geen onderzoek naar gedaan. Zelfs nu nog niet, nu straks in 2022 officieel 5G in werking gaat treden. Nu er vele satellieten gaan zorgen voor bereik van de draadloze communicatie. En vooral nu bekend is dat de productie van reactieve zuurstofsoorten (ROS), mogelijk kunnen leiden tot cellulaire oxidatieve stress veroorzaakt worden door blootstelling aan elektromagnetische velden van alle draadloze toepassingen. Eerst gedegen onderzoek voordat de mens, flora en fauna een levend proefkonijn is!

 

https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=1692
Oxidatieve stress: schadelijke gevolgen voor het lichaam | Mens en Gezondheid: Ziekten (infonu.nl
Foto: http://liamthinks.blogspot.com/2013/12/what-world-looks-like-if-we-could-see.html
https://www.stop5gnl.nl/blog/2021/04/29/wetenschap-bewijst-celschade-door-elektromagnetische-velden/
https://nl.linkedin.com/pulse/4-manieren-waarop-een-cel-kan-overlijden-harm-jaap-smit
https://hayobol.nl/wp-content/uploads/2018/11/Effecten-van-elektrosmog-op-kinderen.pdf