Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, met minister Mr. Drs. M.A.M. (Micky) Adriaansens, heeft besloten om zonder eerlijk en onafhankelijk onderzoek te verrichten naar de gezondheidsrisico ’s van de draadloze elektromagnetische velden op een mensenlichaam, dit experiment gewoon op de hele bevolking los te laten! De Nederlandse providers kunnen ook al zo ’n 90% tot 99,5% van de Nederlandse smartphones voorzien van bereik en nergens ter wereld zijn de mobiele netwerken dan ook zo goed als in Nederland. 

Effecten van straling; van de elektro magnetische velden (EMV)
Gebruik makend van de onzichtbare, reukloze en onhoorbare straling van wifi, DECT-telefoon, smartphone, IPad, mobiel, draadloze PC en alle zendmasten, geven naast oxidatieve lichaamsstress* op de lichaamscellen, de straling van de mobiele netwerken een toenemende kans op;
-ernstige vermoeidheid,
-hoofdpijn/migraine, druk in het hoofd,
-gesis, gefluit en gebrom horen, naast andere niet-bestaande geluiden in de oren,
-kriebelende huid,
-wazig zien,
-pijn in spieren en gewrichten, verkrampingen, spasmofylie (pijnlijke spierkrampen door overprikkeling van zenuwen en spieren door in dit geval draadloze elektrische stimulatie),
-evenwichtsstoornis en coördinatieverlies, waggelen, wankelen, door de knieën of benen zakken.

*Oxidatieve lichaamsstress
Gewone stress is spanning en je hebt een gewoon een beetje spanning nodig om goed te kunnen functioneren. Pas wanneer er op de lange termijn téveel spanning aanwezig is, kan dit leiden tot stress-klachten. De laatste jaren toont onderzoek aan dat zowel de laagfrequent elektromagnetische velden (LF) als de hoogfrequent elektromagnetische velden (HF) van o.a. de mobiele communicatie, de mensen extra belasten met stress; oxidatieve lichaamsstress. HF – en LF velden afkomend van alle mobieltjes, antenne-installaties, wifi en álle andere draadloze apparaten.

Rechtszaak
Stichting Stop5GNL heeft begin 2020 een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse Staat met als doel de uitrol van 5G te stoppen. De Staat handelt onrechtmatig omdat zij burgers niet beschermt tegen de gevaarlijke gevolgen van blootstelling aan deze elektromagnetische velden van nu 5G, vind de Stichting. Deze verplichting ligt gewoon vast in de Nederlandse wet!

Geen bereidheid om 5G te stoppen
De gang van zaken tijdens de rechtszaak heeft echter meer dan duidelijk gemaakt dat de Staat geen enkele bereidheid heeft om de roep van een toenemend aantal wetenschappers, artsen en zorgen van steeds meer Nederlanders betreffende de uitrol van 5G, serieus te nemen.

Stichting Stop5GNL…
is van mening dat er téveel ernstige en serieuze aanwijzingen zijn voor gezondheidsschade en dat de uitrol van 5G een ernstige inbreuk is op de rechten van de mens!  Officiële instanties geven onjuiste en zelfs misleidende voorlichting over zogenoemde “veiligheid” van deze straling van 5G. Juist vanwege deze onveiligheid op 5G, wil de Stichting Stop5GNL een moratorium op de uitrol van 5G in Nederland, net zoals dat het geval is in het land/of in de stad:
-Brussel;
In Brussel waar de stralingsnormen “bijna 50 keer strenger zijn” dan wat de EU- en WHO-richtlijnen vereisen, komt 5G niet.  De Brusselse minister van Leefmilieu Alain Maron, verklaarde dat er eerst “meer behoefte is aan meer zekerheid over de impact van de 5G-straling op de gezondheid van mensen “;
-Zwitserland;
Zwitserland was een van de eerste landen in Europa waar 5G op grote schaal werd uitgerold maar die uitrol is nu ook weer stopgezet. Het land wil éérst duidelijkheid over de eventuele gezondheidsrisico’s die 5G meebrengt;
-Bermuda;
In Bermuda is 5G stopgezet en is een onderzoek gestart over de veiligheid van de limieten voor menselijke blootstelling, door de Federal Communications Commission (FCC), van de 5G-technologie;
-Bulgarije;
In Bulgarije is Balchik de eerste gemeente die de aanleg van een 5G-netwerk verboden heeft;
-Chili;
In Chili roepen 135 artsen op tot een moratorium op 5G totdat zeker is dat het geen risico vormt voor gezondheid en milieu;
-Cyprus;
In Cyprus, Ormidhia (of Ormideia, een dorp in het zuidoosten van Cyprus) verklaart de gemeenteraad hun stad unaniem tot 5G-vrije stad;
-Hawaii;
In Hawaii is een resolutie om de uitrol van 5G te staken, vrijwel unaniem door de Hawaii County Council aangenomen;
-Italië;
In Italië hebben meer dan 600 gemeenten een moratorium uitgebracht op 5G;
-Kroatië;
In Kroatië heeft de gemeenteraad van de stad Hvar  unaniem besloten om de introductie van de 5G-technologie op te schorten totdat een onafhankelijke studie aantoont dat dergelijke technologiën geen negatieve impact hebben op mens, dier  en milieu.

EHS is in Noorwegen en Zweden al een erkende ziekte
En ook in Duitsland sturen een groep artsen en psychotherapeuten een open brief naar Angela Merkel om met 5G te stoppen. In Nederland heeft de Stichting Stop5GNL op 4 mei 2020 een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse staat om de uitrol van 5G te stoppen. De rechter heeft helaas de uitspraak gedaan dat voorlopig doorgegaan mag worden met 5G en oordeelde, gebaseerd op instituten zoals de Gezondheidsraad en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) die zich uitsluitend baseren op richtlijnen van de ICNIRP (die nauwe en bewezen banden met de telecom-industrie heeft) dat er geen risico’s zijn bij de uitrol van 5G, zolang er aan de richtlijnen wordt gehouden.

Maar de ICNIRP heeft juist wél nauwe en bewezen banden met de Telecom-industrie
De ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) is in tegenstelling tot wat de rechter denkt, weet en aangeeft, niét onafhankelijk en niét betrouwbaar. Dit blijkt namelijk uit een rapport van 18 juni 2022 van twee Europarlementariërs. Hierin staat dat de nieuwe ICNIRP-richtlijnen sterk beïnvloed zijn door de Telecom en dat er nauwe en bewezen banden zijn en er belangenconflicten van veel ICNIRP-leden zijn met deze industrie. Lidstaten sluiten eenvoudigweg de ogen voor de echte wetenschappelijke feiten en vroegtijdige waarschuwingen. Is dit niet ook gebeurd in het debat over tabak (2019) en asbest (1993)? En is nu in 2023 niet duidelijk hoe schadelijk dit volgend schandaal is?

Want 252 wetenschappers luiden dan ook al de noodklok
Onderzoekers die allen onderzoek hebben gedaan naar de schadelijke effecten van deze communicatieve elektromagnetische velden op mens, dier en milieu, waarschuwen NU voor de schadelijke gevolgen ervan. Maar het dringend waarschuwen van 252 wetenschappers uit 43 landen wordt door de Nederlandse Staat, gewoon genegeerd. De waarschuwing is: “het gebruik van 5G zal leiden tot een enorme toename van onvrijwillige blootstelling aan elektromagnetische straling”. De wetenschappers dringen er bij de EU dan ook op aan om Resolutie 1815 van de Raad van Europa * te respecteren. De Raad adviseert een nieuwe richtlijn voor de maximale veldsterkte van 0,2 Volt per meter (V/m), daar waar de huidige norm 40 Volt per meter is! 

*In resolutie 1815 van de Raad van Europa wordt vastgesteld dat er voldoende bewijs is voor mogelijke schadelijke gevolgen van elektromagnetische velden (EMV) voor het milieu en de gezondheid van de mens. In het bijzonder, wordt verzocht om een verbod van dit soort apparaten op scholen.

Kritische wetenschapper zelf aangevallen
De kritische bovenstaande wetenschappers, die tot conclusies komen dat 5G schade berokkend, staat de wetenschap in dienst van de Telecom niet aan en deze worden dan ook aangevallen en gekleineerd. De industrielobby wil een soepele uitrol van 5G en straks van 6G, ten koste van de gezondheid!

Een petitie in Nederland; stop 5G
Elektrohypersensitiviteit, ook wel EHS genoemd, is een aandoening waarbij men (over) gevoelig is voor straling. Straling van 2G, 3G, 4G en nu 5G. Iemand met elektrohypersensitiviteit (EHS) heeft door deze straling last van diverse klachten en naar officiële schatting heeft dat ongeveer drie procent van de Europese bevolking.

Veel Nederlanders willen dan ook:
niet meer straling in het luchtruim! “Wij willen niet dat er tegen onze wil in Nederland een 5G-netwerk wordt uitgerold zolang niet onomstotelijk vaststaat dat de straling ongevaarlijk is voor de volksgezondheid. Wij vragen aan de overheid om minimaal 2 onafhankelijke en éérlijke onderzoeken te laten uitvoeren over het gevaar van de straling voor iedereen.”

Bronnen;
https://stralingsbewust.info/landelijke-petitie-5g/
https://stralingsleed.nl/blog/niet-kunnen-slapen-van-de-kunstmatige-elektromagnetische-straling-emv/
https://www.stop5gnl.nl/rechtszaak/
Foto: https://www.facebook.com/HumormeteenKnipoog/photos/-humor-met-een-knipoog-/1938858786189132/
https://stralingsleed.nl/blog/oxidatieve-stress-door-draadloos-gebruik/
https://www.computable.nl/artikel/nieuws/infrastructuur/6879060/250449/zwitserland-zet-uitrol-5g-voorlopig-stop.html#:~:text=Zwitserland%2C%20een%20van%20de%20eerste,Dat%20schrijft%20de%20Financial%20Times.
https://stralingsbewust.info/2020/06/23/stop5gnl-hoger-beroep-tegen-uitspraak-kort-geding-is-officieel-ingediend/
https://letstalkabouttech.nl/2020/06/regering-start-met-5g-frequentieveiling-ondanks-serieuze-waarschuwingen-nieuw-rapport-zeer-kritisch-over-icnirp/