De ziekte die veroorzaakt wordt door het dodelijke Wuhan coronavirus, dat zich wereldwijd heeft verspreidt, heeft de naam: COVID-19 of het Corona-virus. Het virus zelf wordt door wetenschappers SARS-CoV-2 genoemd. Over de herkomst van het virus is 14 maart 2020, nog steeds geen echte duidelijkheid, al komen er wel steeds meer signalen dat het virus mogelijk ontsnapt is uit een geheim biologisch laboratorium in Wuhan. En wat heeft de uitrol van 5G in China er dan mee te maken? 5G met elektromagnetische velden (EMV) in de hoogste regionen van de radiofrequenties (RF)?

Waarschuwingen wat betreft de uitrol van 5G
Dr. Robert O. Becker schreef in 1985 al dat de gevaren van de elektrische vervuiling reëel zijn omdat de frequenties: veranderen en vaak afwijkingen veroorzaken in elk biologisch wezen. Dat we niet precies weten, hoe ernstig deze afwijkende veranderingen kunnen zijn. Hoe langer we als samenleving de zoektocht naar die kennis uitstellen, hoe groter de schade zal zijn en hoe moeilijker het zal zijn om te corrigeren.

In 2012 schreef Martin Möhrke een artikel met de kop: “4G/LTE mobiel internet en wifi, de grootste pandemie ooit? Dat veel mensen er niet bij stilstaan dat zij, op termijn, de mogelijke gevolgen zullen ondervinden van de blootstelling aan de mobiele telefoons, draadloze netwerken en andere stralings-producerende apparatuur. Uiteraard met uitzondering van de kleine groep mensen, die de lichamelijke klachten kunnen relateren aan de elektromagnetische velden van 2G en 3G. Uiteindelijk ontkomt geen levend wezen aan de invloed van onnatuurlijke straling op de celstructuren in een lichaam.

En Dr. Martin Pall, PhD en emeritus hoogleraar biochemie en medische basiswetenschappen aan de Washington State University heeft onlangs nog gewaarschuwd dat het plaatsen van tientallen miljoenen 5G-antennes zonder een enkele biologische veiligheidstest, ongeveer het domste idee is dat iemand in de geschiedenis van de wereld heeft gehad.

Dr. Leif Stafford, Zweedse neuro-oncoloog, noemt deze 5G draadloze uitrol: “ Het grootste biologische experiment ooit. ‘ De mens wordt gebruikt als proefkonijn.

Eind 2019 wordt in China de uitrol van 5G een feit
De Chinese telecombedrijven zijn op 1 november 2019 begonnen met het aanbieden van commerciële 5G-diensten aan haar klanten. De drie belangrijkste draadloze providers van China zijn:
-China Mobile;
-China Unicom;
-China Telecom.
In november zijn de providers in 50 grote steden, waaronder Peking en Shanghai, 5G-diensten aan consumenten gaan verkopen. China heeft in 2020 in totaal meer dan 80.000 5G macro-basisstations*, zendmasten met antennes en andere hardware die de draadloze signalen over grote gebieden uitstralen.

*Macro-basisstations gebruiken Mimo-antennes (meerdere ingangangen, meerdere uitgangen) met meerdere elementen of verbindingen mogelijk maakt om meer gegevens tegelijkertijd te verzenden en te ontvangen. Waar Mimo-antennes zeer grote aantallen antenne-elementen gebruiken, worden ze vaak ‘Massieve Mimo’ genoemd.

Minstens 10.000 5G-antennes geïnstalleerd in Wuhan
In de haast om de leiding te nemen in de 5G-race, zijn er 130.000 5G-antennes geïnstalleerd in China, waarvan 10.000 antennes in Wuhan, ongeveer twee maanden voordat het corona-virus toesloeg. Wuhan is een van de eerste 16 steden die in 2018 werden geselecteerd om 5G te testen. Zo ook steden als:
-Wuhang;
-Peking;
-Tianjin;
-Qingdao;
-Nanjing
-Guiyang;
-Chengdu;
-Shenzhen;
-Fuzhou;
-Zhengzhou;
-Shenyang.

Virusinfectie
In januari 2020 komen de eerste berichten naar buiten over de uitbraak van een nieuwe virusinfectie in Wuhan, China. Die uitbraak blijkt al in december 2019 te zijn begonnen, maar werd door de Chinese overheid stil gehouden. Berichten tijdens het begin van de uitbraak zeiden dat het virus mogelijk afkomstig zou zijn uit een laboratorium in de stad Wuhan, dat onderdeel uitmaakt van een geheim programma voor biologische wapens in China schreef de Washington Times op 26 januari 2020. Over de herkomst van het virus is nog steeds geen echte duidelijkheid, al komen er wel steeds meer signalen dat menselijk ingrijpen een rol speelt.

Het Wuhan instituut voor Virologie
Het Wuhan Instituut voor Virologie is een onderzoeksinstituut dat wordt beheerd door de Chinese Academie van Wetenschappen (CAS) over virologie en is gevestigd in het Jiangxia District, Wuhan, Hubei, China. Het Wuhan Instituut voor Virologie, Chinese Academie van Wetenschappen heeft vijf belangrijke onderzoeksgebieden:
1. etiologie en epidemiologie van opkomende infectieziekten;
2. moleculaire virologie;
3. immunovirologie;
4. analytische pathogene microbiologie;
5. landbouw- en milieumicrobiologie.

Het vermoeden is dat het Instituut mogelijk een bron is geweest voor de uitbraak van het coronavirus.

Hoe de elektromagnetische velden (EMV) van 5G kunnen bijdragen aan de uitbraak van het Corona-virus
Elke virus uitbraak vergt veel van het lichaam. Het virus zelf veroorzaakt een deel van de pijn en lamlendigheid, maar vooral ook het afweersysteem, dus je eigen lichaam, is ervoor verantwoordelijk dat je je zo miserabel voelt.
Bij griepverschijnselen schakelt je hele lichaam in een soort noodtoestand: de immuunrespons. Er wordt een ontstekingsreactie opgewekt met als doel om de afweer aan te zetten. Het gevolg is koorts, spierpijn, een gevoelige huid, futloos haar, doodmoe zijn en een algehele malaise.

Veel onderzoeken die biologische effecten aantonen van bij blootstelling aan door de mens veroorzaakte elektromagnetische golven vertonen, geven dezelfde biologische effecten en duiden op een auto-immuunziekte. De draadloze straling van 1G tot 5G hebben bovendien allemaal gemeen dat ze gemoduleerde “radiofrequente (RF) elektromagnetische velden uitzenden, die het immuunsysteem aantasten.

Oorzaken van een niet goed functionerend immuunsysteem
Het niet goed functioneren van het immuunsysteem heet secundaire immuundeficiëntie en word niet veroorzaakt door microben maar door oorzaken die buiten het immuunsysteem liggen. Het lichaam reageert met het in werking zetten van het immuunsysteem op de onschadelijke stoffen in de voeding en/of lucht. Onschadelijke stoffen geven een negatieve reactie van het immuunsysteem en vallen eigen lichaamscellen aan. Oorzaken die een negatieve invloed kunnen hebben op het immuunsysteem en eigen lichaamscellen gaan aanvallen zijn o.a.:
-een tekort aan essentiële voedingsstoffen;
-een allergie tegen gluten of melkproducten;
-slaaptekort;
-stress;
-teveel (of te weinig) lichamelijke inspanning;
-lichaamsvreemde stoffen zoals sommige medicijnen, toevoegingen in voedsel en luchtverontreiniging door pollen;
-milieutoxines en straling.

De effecten van elektromagnetische velden (EMV of straling) op het immuunsysteem
Elektromagnetische velden, geproduceerd door geomagnetische en atmosferische activiteiten, dragen bij aan het bestaan van de mensheid, omdat ze worden gebruikt door mensen, insecten, vogels en reptielen, voor ruimtelijke oriëntatie en migratie. Bovendien produceren metabole activiteiten (een meetbaar voorbeeld in het lichaam zijn de ’hersengolven’) en lichaamsfuncties zelf natuurlijke elektromagnetische velden. EMV spelen vandaag in de 21ste eeuw een grote en zogenaamd onmisbare rol in industriële, economische en sociale activiteiten. EMV worden geproduceerd door elektriciteitscentrales om stroom te transporteren (50-60 Hz) door stroomdraden, door radio-televisiestations (de kilohertz (KHz) en megahertz (MHz), door radars (de MHz en gigahertz (GHz), mobiele telefoons en satellieten (de MHz en GHz), de zogenaamde kunstmatige elektromagnetische velden. Wetenschappelijk onderzoek (afhankelijk onderzoek?) naar de biologische effecten van EMV tonen zogenaamd geen reproduceerbare resultaten en heldere relaties tussen oorzaak en gevolg. Het is ook moeilijk de verschillen tussen de effecten van EMV van verschillende frequenties te analyseren.

Daarom is er wetenschappelijk alleen overeenstemming over de resultaten van onderzoeken naar de toename van temperatuur in cellen (thermisch effect)en zijn hier normen voor opgesteld (ICNIRP). Het is echter duidelijk door vele onderzoeken van de onafhankelijke wetenschappers, dat de biologische effecten van de elektromagnetische velden niet alleen verklaard kunnen worden door de ‘thermische effecten’. Veel onderzoeken vinden dat biologische effecten van EMV afhankelijk zijn van de dosis, de blootstellingstijd en de frequentie of golflengte. Dat de energie van EMV in de omgeving, geabsorbeerd worden door lichaamscellen en veranderingen veroorzaken in het metabolisme; het effect van deze interactie is afhankelijk van de karakteristieken en prikkelbaarheid van de cellen; het is bekend door onderzoek dat omgevings-EMV voornamelijk de metabole activiteiten van zenuw – en immuuncellen beïnvloedt.

5G-systemen geïnstalleerd in Wuhan Coronavirus-ziekenhuizen
En om het schijnbaar nog erger te maken, installeerde Huawei zeer snel 5G-systemen in de nieuwe coronavirusziekenhuizen, het Wuhan Volcan Mountain Hospital en het Thunder Mountain Hospital. Twee ziekenhuizen die in iets meer dan een week zijn gebouwd. Een nieuw hotel dat voor de quarantaine van coronapatiënten diende in de Zuid-Chinese kuststad Quanzhou is 5 maart ingestort. Daarbij zijn zes mensen om het leven gekomen.

Het SARS-CoV-2 virus én de uitrol van 5G wereldwijd, geven het gezegde uit 2012 van Martin Möhrke over de grootste pandemie ooit, gelijk.

Electromagnetishe velden en auto-immuunziekten

Nog steeds geen duidelijkheid over het Wuhan coronavirus COVID-19

Martin Möhrke 4G straling-artikel


https://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/6840/4g_lte_mobiel_internet_en_wifi_de_grootste_pandemie_ooit