Onze bomen kunnen niet tegen de straling van 5G
Elektromagnetische straling van 5G heeft een negatief effect op de gezondheid van bomen. Dit blijkt uit onderzoek van onder meer de TU Delft, TNO, de gemeente Alphen aan den Rijn en de leerstoelgroep plantcelbiologie (Wageningen Universiteit).

Wetenschappelijk onderzoek door het Laboratorium voor Plantencelbiologie van de Universiteit van Wageningen (WUR) in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn, toont aan dat bomen en gewassen ziek worden als ze aan gepulste elektromagnetische straling van zendinstallaties voor draadloos internet en mobiele telefonie worden blootgesteld.

Het onderzoek werd gestart nadat ambtenaren van de gemeente Alphen aan den Rijn, in 2006 ontdekten dat 10 procent van de bomen vreemde en onverklaarbare vlekken, gezwelachtige ‘bastknobbels’ en mysterieuze ‘baststrepen’ vertoonden, die soms open scheurden en zelfs ‘bloeden’. Het ging daarbij niet om scheuren als gevolg van diktegroei of vorst. Dat het percentage zieke bomen in 2006 10 procent was en 5 jaar later was gestegen naar 70 procent! Dat in diezelfde periode ook de stijging van het aantal gsm masten voor mobiele telefonie en draadloos internet, was.

In het onderzoek van de afdeling plantcelbiologie van de WUR werden essen en verschillende kruidachtige planten zoals maïsplanten, drie maanden lang blootgesteld aan zes in een proefopstelling geplaatste Wifi access-points, met frequenties tussen de 2412 en 2472 MHz (Megahertz) op 50 cm tot 300 cm afstand.

De bladeren dichtbij de stralingsbronnen vertoonden aan het einde van de onderzoeksperiode ’loodglansachtige effecten’. De ’loodglans’ werd opgevolgd door verdroging met als gevolg het afsterven van het blad. De essen en maïsplanten van de controlegroep, die niet waren blootgesteld aan de straling, vertoonden geen enkele schade.

*De huid van de plant heet epidermis. Deze buitenste laag cellen moet de plant beschermen tegen uitdroging en beschadiging.

Zijn alle bomen dood in 2030 als we doorgaan met de 5G en de upgrade van 5G?

Het RTL journaal maakt melding met de volgende kreet: Bomen sterven massaal door veranderend klimaat: ‘Het bos heeft het moeilijk’.

Dat in Duitsland een alarmerende studie melding maakt dat er nog nooit zoveel bomen stierven als nu en dat ook de Nederlandse bossen het zwaar hebben. Dat vooral fijnsparren het erg zwaar hebben en soorten die van oudsher in Nederland voorkomen, het niet goed doen. De beuk bijvoorbeeld die in de oer-Hollandse beukenlanen steeds meer bruin verkleuren en dood gaan.

Deskundigen speculeren over oorzaken als droogte, stikstofbelasting en klimaatverandering. Maar…. er zijn sterke aanwijzingen dat de straling van de elektromagnetische velden (EMV) hier de oorzaak van is!

Voor gemeenteraadslid en voormalige medewerker research en ontwikkeling bij Akzo-Nobel Resins, Louis van der Kallen, staat vast dat de oorzaak gezocht moet worden in straling van de elektromagnetische velden(EMV) van alle draadloos, de onzichtbare, niet te ruiken of horen straling van alle gsm masten met hun nu al 5G.

Ook het in 2019 verschenen boek ‘Elektrisch Ecosysteem’ van Sander Funneman geeft een heel ander beeld.Te lezen is namelijk dat: “bij een Letlands onderzoek uit 1999 dennennaalden en kegels verzameld werden van de toppen van oude pijnbomen op vier locaties in de buurt van een zendmast. Daarbij werd ook het stressgehalte in de bomen gemeten. De conclusie luidde: de straling leidt tot verdroging, genetische afwijkingen en een versneld verouderen van bomen en dat er sinds 2004 in Colorado een enorme sterfte van jonge bomen is waargenomen. Onderzoek geeft de hoogfrequente straling van alle zendmasten, van Wifi en mobiel gebruik de reden van deze massale bomensterfte”.
STOP 5G!

Bronnen:
https://emvmeting.nu/nieuws/2-bomen-hebben-last-van-elektromagnetische-straling.html#:~:text=Elektromagnetische%20straling%20heeft%20een%20negatief,dode%20boomtop%20in%20bundel%20zendmast.
https://stralingsbewustzeist.nl/worden-bomen-ziek-van-elektromagnetische-straling/
Foto’s: eigen