Wat is discriminatie
Onze Rijksoverheid zegt over discriminatie: dat er onterecht verschil wordt gemaakt in de behandeling van mensen. Het college voor de rechten van de mens zegt: discriminatie is mensen anders behandelen, achterstellen of uitsluiten op basis van (persoonlijke) kenmerken.

Discriminatiegrond 2024
De Rijksoverheid noemt 11 discriminatiegronden, maar ze noemen niet het nieuwste feit waardoor mensen in Nederland buiten de boot vallen, en waar verschil gemaakt wordt in behandeling met anderen op basis van gelijkheid; elektrogevoeligheid.

Elektrogevoeligheid
Mensen die elektrogevoeligheid (EHS) hebben kunnen niet tegen de elektromagnetische velden van de draadloze technieken met hun radiogolven. De draadloze techniek die Nederland bedekken en waardoor de ernstig elektrogevoelige geen deel meer van de maatschappij kan zijn. Alleen een thermisch effect kan al het draadloze veroorzaken zegt de wetenschap* terwijl juist het biologisch effect veel meer lichamelijke schade aanricht. Het biologisch effect wat je overkomt als je niet tegen de onzichtbare, niet ruiken en niet waarneembare straling van de gsm masten kunt.

*Het thermisch effect wil zeggen dat de elektromagnetische energie van radiogolven in het lichaam wordt omgezet in warmte en klachten geeft waar de normen op zijn aangepast.

De elektrogevoelige wordt anders behandeld dan de niet-elektrogevoelige in Nederland en is het slachtoffer van discriminatie. Het college voor de rechten van de mens dat zegt: ’je mag niet discrimineren wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook’.

Op welke grond dan ook
De geldende normen voor de elektromagnetische velden zijn té hoog en er geen plek meer in Nederland voor de elektrogevoelige om te wonen. Dat is toch ook discriminatie?

BKZ
Het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)‘zegt’ dat: ’BZK eraan bijdraagt dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en mee doet en het prettig leven is’. Helaas is hier weinig van te merken als ernstig elektrogevoelige (EHS’er) Nederlander. De elektrogevoelige kan niet meer veilig wonen zonder afscherming tegen alle elektromagnetische velden en kan niet meer deelnemen aan de maatschappij. Kan niet meer zijn in een winkel waar alles draadloos is. Kan niet meer naar een tandarts waar alles draadloos is. Kan niet meer wonen in de buurt van een 5G mast of buren met draadloos. Geen rekening houden met de elektrogevoelige is het uitsluiten van een steeds groter wordende groep mensen.

Ex-minister Kamp zegt; ‘internet is volgens mij een basisbehoefte omdat consumenten ‘in toenemende mate’ afhankelijk zijn van draadloze communicatie. Dat betekent ook dat in de toekomst bijvoorbeeld eisen kunnen worden gesteld aan de dekking van een draadloos netwerk’.

Er bestaan in 2024 nog geen richtlijnen of protocollen over hoe artsen het best kunnen omgaan met de elektrogevoelige patiënt. Wel is er een handreiking voor GGD-medewerkers en staat op de website van het Kennisplatform EMV&G (Elektromagnetische Velden en Gezondheid) tips voor artsen. Meestal wordt er gebruikgemaakt van en verwezen naar de NHG-richtlijn(Nederlandse Huisartsen Genootschap)en is de uitslag: Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK).

De uitsluiting van een groep mensen in Nederland, die wordt geschat op 3 procent van de Nederlandse bevolking, dus zo’ n 500.000 mensen, valt onder discriminatie is mijn mening.

Bronnen:
https://www.medischcontact.nl/actueel/laatste-nieuws/artikel/klachten-van-elektrogevoeligen-moet-je-serieus-nemen
Foto: https://www.nu.nl/wetenschap/5999851/hoe-komt-het-dat-mensen-last-hebben-van-elektromagnetische-straling.html
https://www.kennisplatform.nl/media/original/KP-EMV_klankbordverslag-7_site1.pdf
https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/radiation-and-health/non-ionizing/emf/hypersensitivity
https://www.zonmw.nl/sites/zonmw/files/typo3-migrated-files/veelgestelde_vragen_EMV.pdf
https://stralingsleed.nl/blog/biologische-effecten-door-draadloze-technologie/