De Stichting AVG verklaart dat E-nurse een geldige deelnemer is en het vignet AVG OK mag voeren. De Stichting AVG heeft vastgesteld dat voor de deelnemer aan de nodige privacy inspanningen worden gedaan om te voldoen aan de AVG wetgeving zoals die in werking is getreden op 25 mei 2018

*De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese privacywet die van toepassing is op het verwerken van persoonsgegevens.

Met een app van E-nurse wordt de gezondheid in de gaten gehouden
Ziekenhuizen zijn in 2024 begonnen met een digitaal platform waarop patiënten vanuit huis met hun klachten en/of vragen terecht kunnen bij een e-nurse. Binnen enkele jaren moet dat uitgroeien tot een netwerk voor de hele zorgsector: van ziekenhuizen, huisartsen en verpleeghuizen.
Nooit eerder bouwden ziekenhuizen samen aan een voor iedereen toegankelijk systeem, waar veel patiënten bij zullen worden aangesloten.

De patiënten
De patiënten vinden het prettig als hun ziekte in de gaten wordt gehouden in de eigen omgeving, op de eigen bank en met een lekker kopje koffie. Dat geldt ook voor de werkende generatie. Als je bijv. zwangerschaps diabetes hebt of je krijgt immunotherapie*, dan wil je niet dat de hele dag ontregeld is, met o.a. parkeergedoe, artsen die vaak te laat zijn en met het wachten in de wachtkamer.
*Immunotherapie maakt je immuuncellen sterker om zo te vechten tegen kanker.

De app e-nurse
Met de app e-nurse houdt je zelf de gezondheid in de gaten via de smartphone. Hier kunnen patiënten vragen stellen via het elektronisch patiëntendossier.

Hier kunnen artsen en verpleegkundigen hun aandacht richten op de patiënten die zorg ín het ziekenhuis nodig hebben. Dekker*: “Het grotere doel is dat we eerder kunnen interveniëren door patiënten continu te monitoren. Zo voorkomen we dat patiënten via de spoedeisende hulp binnenkomen, we kunnen eerder lichtere zorg bieden. En we zien ze alleen als dat strikt noodzakelijk is en niet standaard iedere drie of zes weken”.

*Sander Dekker liep tien jaar op het Binnenhof als staatssecretaris van Onderwijs en als minister voor Rechtsbescherming en nu is hij bestuurder van het Maasstad Ziekenhuis.

Maar….e-nursing is draadloos

Mobiele telefonie, draadloze telefoons, draadloze computerschermen en wifi-routers creëren een omgeving, waar het bijna onmogelijk is te ontsnappen aan elektromagnetische straling. Jarenlang is er onderzoek gedaan naar de mogelijke schadelijke uitwerking hier van. Met als resultaat dat door de onafhankelijke wetenschapper bekend is gemaakt dat elektromagnetische velden, de EMF-straling, gevaarlijk is voor de gezondheid van de mensen. Dat deze straling in verband is gebracht met gezondheidsproblemen zoals o.a.;
-kanker,
-slaapstoornissen,
-ontwikkelingsproblemen en
-onvruchtbaarheid.

Het probleem is, dat de meeste mensen niets voelen van al die straling en de enkeling die er daadwerkelijk ziek van wordt de (elektrogevoelige, de EHS’ er), lange tijd een beetje als aansteller werd gezien. In het vorige decennium verscheen er nog het Zwitserse COFAM-2 onderzoek waarin geen effect van deze straling op het welbevinden werd gevonden. De Wereldgezondheidsorganisatie classificeerde deze straling echter onlangs als mogelijk “kankerverwekkend”. Dat een half uur per dag een gsm aan het oor een hersentumor op den duur kan veroorzaken.”

Langzamerhand kantelt de wetenschappelijke opinie ook over de schadelijkheid van deze straling. Er zijn inmiddels effecten gevonden op het DNA en in de hersenen. Dat de zenuwcellen in de hersenen communiceren met elkaar via twee neuronen (zenuwcellen) door elektrische seintjes naar elkaar te sturen). Dat deze onhoorbare, niet te ruiken en niet te horen trilling schade berokkent aan deze natuurlijke werkwijze. In het rapport van de Raad van Europa wordt er dan ook gewaarschuwd voor deze straling.

Op 1 januari 2024 heeft er in het Nederlandse onderwijssysteem dan ook een wijziging plaatsgevonden. Het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen is niet langer toegestaan en dit verbod wordt vanaf het schooljaar 2024-2025 uitgebreid naar basisscholen en het (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs.

De reden
De reden is officieel dat leerlingen zich dan minder goed kunnen concentreren en dat hun prestaties eronder lijden. Er is steeds meer bewijs dat mobiele telefoons in de les schadelijk zijn. De Rijksoverheid spreekt zelfs van: ”dat mobiele telefoons schadelijk zijn”.

Weten ze soms meer dan dat ze bekend maken?????

Bronnen:
https://nl.linkedin.com/posts/michiel-van-der-geest-2447522_met-de-app-en-de-e-nurse-houdt-u-binnenkort-activity-7188078131679821824-Uf1t
Foto: https://e-nursing.nl/nl/e_nurse/awards_en_erkenning/
https://stralingsleed.nl/blog/de-invloed-van-de-draadloze-communicatie-is-op-ons-lichaam/