Wat is vitamine B12?
Vitamine B12 is ook bekend als cobalamine. Vitamine B12 is nodig voor de aanmaak van rode bloedcellen. Rode bloedcellen zijn nodig om zuurstof in je bloed te vervoeren. Daarnaast is vitamine B12 nodig voor een goede werking van het zenuwstelsel. Het is een water-oplosbaar vitamine die te vinden is in dierlijke producten zoals melk, melkproducten, vlees, vis en eieren, en bovendien wordt het vaak toegevoegd aan vlees vervangend vlees (vega-vlees). Vitamine B12 is de enige water-oplosbare vitamine die je lichaam opslaat als reservevoorraad. Het gaat om
zo’ n 2 tot 5 milligram, vooral in de lever.

Vitamine 12 tekort
Bij een tekort aan vitamine B12 kan minder DNA worden aangemaakt, dat nodig is als lichaamscellen zich vermenigvuldigen. Vooral bloed- en zenuwcellen vermenigvuldigen zich snel, en daar zijn de effecten van een tekort dus het eerst te merken en kun je klachten krijgen als:
-chronische vermoeidheid,
-tintelingen in handen en/of voeten,
-branderige tong,
-haaruitval,
-zenuwpijn,
-spiertrillingen,
-wazig zien (zwakke oogspieren),
-geheugenverlies,
-duizeligheid,
-concentratiezwakte,
-slechte eetlust,
-gewichtsverlies,
-koude ledematen,
-droge lippen en een schilferige huid,
-allergieën,
-gevoelsstoornis en
-krachtverlies in armen of benen.

Maagzuur zorgt voor vitamine B12
Het eten komt eerst in je maag. De binnenkant van de maag maakt maagzuur en daar zit een stof in die zorgt dat de vitamine B12 via je dunne darm in het bloed kan komen. Via je bloed komt vitamine B12 op alle plekken waar het nodig is.

Wat doet een magnetisch veld met je lichaam?
Het magnetische veld van de aarde heeft geen directe invloed op de menselijke gezondheid maar als de velden sterk genoeg zijn, ontstaan elektrische stroompjes die tintelingen of pijn kunnen veroorzaken omdat het lichaam officieel opwarmt en dat een té sterke stijging van de lichaamstemperatuur kan leiden tot schadelijke gezondheidseffecten is algemeen bekend.

En nu ook de Elektromagnetische velden?
Elektromagnetische velden zijn een combinatie van onzichtbare elektrische en magnetische krachtvelden. Ze worden gegenereerd door natuurlijke fenomenen zoals het magnetische veld van de aarde, maar sinds 1994* ook door menselijke activiteiten zoals alle draadloze toepassingen waaronder de draadloze computer, de mobiele telefoon en alle gsm-antennes. Het Antennebureau ‘zegt’ dat er op dit moment (2024) in Nederland 16.027 antenne-installaties voor mobiele communicatie staan.

* In juli 1994 kon er in Nederland gebeld worden met een mobiele telefoon.

Straling en vitaminen
Wetenschappelijk bekend is dat te weinig vitamine B12 meestal komt door een ziekte van de maag of darmen. Nog niet wettelijk bekend is dat wanneer een lichaam aan draadloze straling wordt blootgesteld bepaalde vitaminen* en mineralen minder goed opgenomen worden door het lichaam en dat er tekorten ontstaan die op hun beurt de gevoeligheid voor straling weer vergroten.

*Vitamine B12 tekort wordt volgens onafhankelijke wetenschappers door de draadloze straling veroorzaakt.

Het bestaan van hoogfrequente elektromagnetische velden of straling
Deze velden komen voor bij de gsm masten, Wifi, DECT telefoons, draadloos interneten, gameconsoles en o.a. de mobiel. Wanneer een apparaat of voorziening draadloos zendt, spreken we eerder van straling dan van elektromagnetische velden.

Kan straling een B12-tekort veroorzaken?
Wetenschappelijk bekend is dat radiotherapie vitamine B12 opneemt (absorbeert) uit het voedsel dat we eten. Dit wordt malabsorptie* genoemd. Dit betekent dat je een B12-tekort kunt hebben, zelfs als je een uitgebalanceerd dieet volgt.

* Malabsorptie is een verstoorde opname van voedingsstoffen waardoor tekorten ontstaan en op den duur vermoeidheid.

Cel-communicatie
Wat we nu weten is dat wanneer het lichaam aan de straling van draadloos gebruik wordt blootgesteld, dit o.a. de cel-communicatie verstoord. Cel-communicatie is dat onze cellen deel uit maken van ‘micro-samenlevingen’ en zich voortdurend aanpassen aan de omgeving en miljoenen signalen verzendt en ontvangt in de vorm van chemische moleculen. Deze complexe uitwisseling van chemische boodschappen is essentieel voor het voortbestaan van een organisme en moet strak worden gereguleerd, omdat fouten ernstige ziekten kunnen veroorzaken, wat na de invoering van alle draadloze toepassingen, gebeurd.

NDN (Natuur Diëtisten Nederland) slaan alarm
Diverse natuurdiëtisten die bloedonderzoek doen bij mensen die veel bloot (hebben gestaan) staan aan straling, meten opmerkelijk lage waarden in het bloed van o.a. vitamine B12 en waarschuwen voor alles wat draadloos werkt.

Trillings frequentie verstoord
Bioresonantietherapie (BRT) is een alternatieve geneeswijze die stelt dat elk orgaan een specifieke trillingsfrequentie heeft en dat de trilling van het elektromagnetische veld inwerkt op het natuurlijke trillingsveld van een lichaam. Dat een onbalans in het lichaam door die trilling het gevolg is.

Lagere normen
Zo heeft de Oostenrijkse Artsenkamer (ÖÄK) samen met de telecom-industrie en met één van de grootste zorgverzekeraars (AUVA) een richtlijn opgesteld voor het plaatsen van zendinstallaties zoals gsm masten. Zij bevelen een limiet aan die 10.000 maal lager ligt dan de huidige officiële ICNIRP-limiet die ook in Nederland wordt gehanteerd. De ÖÄK vertegenwoordigt wettelijk de beroeps-, sociale- en economische belangen van alle Oostenrijkse artsen.

Hoe de elektromagnetische velden van alle draadloos werken?
Bij elektromagnetisch straling staan elektrische en magnetische velden altijd loodrecht op elkaar en op die manier trillen beide velden in golfjes heen en weer, terwijl ze met een bepaalde snelheid vooruitgaan. Een tekort aan vitamine B12, dus door de elektromagnetische velden van alle draadloze, verstoord de natuurlijke trillingsfrequentie van een lichaam en geeft klachten!! Bij de een eerder dan bij de ander.

Bronnen;
https://www.thuisarts.nl/vitamine-b12/ik-heb-misschien-te-weinig-vitamine-b12
https://www.natuurdietisten.nl/biologische-effecten-straling/
https://www.natuurdietisten.nl/vitamine-b-12-en-foliumzuur-tekort-geeft-chronische-klachten/
https://www.natuurdietisten.nl/biologische-effecten-straling/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bioresonantie
Foto: https://nl.linkedin.com/posts/pim-couturier-452b807_migraine-ruim-een-300000-mensen-hebben-activity-7188077741261377536-F0Uc