Je ziet ze steeds vaker; smartwatches. Het is een slim horloge en een smartwatch kan ook veel meer dan een ‘normaal’ horloge. Een smartwatch is een digitaal horloge en
om een smartwatch te gebruiken heb je een smartphone nodig. Op je smartphone installeer je dan een app die bij de smartwatch hoort. Door de bijbehorende app op je smartphone te openen en bluetooth *aan te zetten, synchroniseer je de smartwatch met je smartphone. Een smartwatch draag je om de pols.

*Bluetooth is een open standaard voor draadloze verbindingen tussen apparaten op korte afstand.

De nadelen van dit draadloos gebruik
The New York Times waarschuwde in 2015 al voor de gezondheidsrisico’s van dit slimme horloge en concludeerde dat het schadelijk is om de hele dag dit horloge te dragen.

Elektromagnetische golven
Het antwoord zit ‘m in de elektromagnetische golven. Als elektrische en magnetische velden aan elkaar gekoppeld zijn, spreken we over ‘elektromagnetische signalen. Elektromagnetische straling plant zich in de ruimte voort als elektrische- en magnetische ‘trillingen’. De elektromagnetische golven van draadloos gebruik, dat gebruik maakt van elektromagnetische straling, zenden uit met een frequentie van 100.000 Hz (Hertz) tot 300 GHz (Gigahertz).

Het slimme horloge
De zendmasten, de antennes, zetten de elektrische signalen, deze onzichtbare golven door de lucht, om in elektromagnetische velden (EMV) in straling; niet te ruiken, niet te horen en in de niet zichtbare trillingen! Een smartphone ontvangt deze straling en communiceert zo draadloos met de smartwatch, met het slimme horloge. Hierdoor is het mogelijk om te internetten, te bellen en te sms’ en met de smartwatch.

In het artikel van de New York Times werd overtuigend gewezen op een mogelijk verband tussen het dragen van o.a. een slim horloge en het risico op kanker. Maar slimme horloges zijn een relatief nieuwe uitvinding en er zijn nog geen onderzoeken die de eventuele effecten op de langere termijn hebben bekeken.

Daarbij is het enorm moeilijk om aan te tonen dat iets wel of niet schadelijk is. Ook wetenschappers kampen met dit dilemma. Daarom wordt het effect van smartwatches en andere elektromagnetische velden vaak als ‘mogelijk kankerverwekkend’ genoemd en betekend dat het (mogelijke) effect (nog) niet valt uit te sluiten.

Want wat doen de elektromagnetische velden met een mensenlichaam?
De hoge frequenties treden optreden bij mobiele telefoons en zendmasten? En wat
is de invloed van deze elektromagnetische velden op de cellen van ons lichaam en hoe beïnvloeden ze ons DNA?

Onze hersenen zenden een reeks elektrische impulsen uit. Op deze manier kunnen onze cellen communiceren en dit gebeurt door middel van zenuwuiteinden, synapsen en andere verbindingen. Hoe beïnvloeden elektromagnetische velden deze processen?

Recentelijk hebben onderzoekers aangetoond dat bio-elektrische communicatie, de groei en ontwikkeling van mensen, dieren en organismen stuurt. Een kleine storing van buitenaf kan al grote gevolgen hebben. Resulterend in onomkeerbare biologische veranderingen. Zo worden er al hele rare veranderingen waargenomen bij dieren, zoals kikkers die hun ogen op hun staart hebben.

Elektromagnetische straling verstoren cellen
Dat elektromagnetische straling – ook wel EMF-straling genoemd, cellen kunnen verstoren is al onomstotelijk bewezen. Hoe ernstig en gevaarlijk is de verstoring van die cellen door het gebruik van mobiele telefoons en andere apparaten?

In de laatste jaren zijn de zorgen over deze bio-elektrische interferentie, maar ook de correlatie tussen kanker en hoogspanningslijnen sterk toegenomen. Dit heeft geleid tot veel onderzoek naar de effecten van Elektromagnetische velden van alle draadloze op de cellen in ons lichaam.

Want sommige mensen ervaren gezondheidsklachten als zij in de buurt komen van bronnen die deze elektromagnetische velden produceren. Zij wijten tal van niet-specifieke gezondheidsklachten aan de blootstelling van de elektromagnetische velden. Voorbeelden van deze gezondheidsklachten zijn: vermoeidheid, hoofd- , spier- en gewrichtspijnen, concentratieproblemen, duizeligheid, misselijkheid, hartkloppingen en spijsverteringsproblemen. De klachten die elektrogevoeligen ervaren, zijn reëel en kunnen ernstig zijn en de kwaliteit van leven nadelig beïnvloeden. Zij melden klachten bij blootstelling aan elektromagnetische velden ver beneden de geldende limieten. De oorzaak van de klachten is wetenschappelijk nog niet duidelijk. Er zijn gegeven door het RIVM in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) drie mogelijke verklaringen denkbaar namelijk:
-De klachten worden veroorzaakt door elektromagnetische velden.
-De klachten hebben een psychische oorzaak.
-De klachten worden veroorzaakt door andere milieufactoren of ziekten.

Bronnen:
https://www.trendjuwelier.nl/blog/wat-is-een-smartwatch-en-wat-kan-je-ermee-doen/
https://www.androidplanet.nl/nieuws/smartwatch-straling/
Foto: https://www.istockphoto.com/nl/search/2/image-film?phrase=smartwatch

https://engineeringnet.be/nl/nieuws/item/8108/microben-gebruiken-elektrisch-netwerk-om-te-communiceren
https://www.kennisplatform.nl/kennisbericht-elektrogevoeligheid/