Een elektrische golf die in beweging is, veroorzaakt altijd een magnetische golf en omgekeerd. Door de wisselwerking tussen deze golven ontstaat er elektromagnetische straling ook wel elektromagnetische velden genoemd, die mensen, dieren en planten ‘bestralen’.

Naast de natuurlijke straling van de zon, is er nu ook de kunstmatige straling van o.a. zendmasten, mobiele telefoons, Wifi en draadloos internet dat onzichtbaar is, niet te ruiken en niet te horen draadloos elektromagnetische straling uitzenden. Deze elektromagnetische straling noemen we ook wel radiogolven, radiofrequente velden (RF) of elektromagnetische velden (EMV). Een EMV bestaat uit een elektrisch veld met loodrecht daarop een magnetisch veld met een frequentie van 100.000 Hz (Hertz) tot 300 GHz( gigahertz).

De frequentie
De frequentie van een elektrisch of magnetisch veld geeft aan hoe vaak het veld per seconde van richting en sterkte wisselt. De frequentie kan uiteenlopen van zeer laag tot zeer hoog en het geheel van laag tot hoge frequenties noemen we het elektromagnetisch spectrum en de term elektromagnetisme geeft aan dat elektrische en magnetische verschijnselen verstrengeld zijn. De frequentie wordt uitgedrukt in de eenheid ‘hertz’.

Radiofrequenties (3 KHz-300 GHz) veroorzaken officieel thermische effecten. Die thermische effecten zijn eigenlijk nog steeds de enige effecten die wetenschappelijk zijn. Maar de radiofrequenties van alle draadloos gebruik veroorzaken volgens diverse onafhankelijke wetenschappers, ook biologische effecten.

Wordt een levend organisme beïnvloed door deze elektromagnetische straling van alle draadloos gebruik?
Ons draadloos gebruik geeft volgens de Nederlandse overheid ook alleen een thermisch effect (lichte opwarming) maar wat nog niet wettelijk bekend is, is dat deze elektronische straling ook een biologisch effect heeft.

Het Antennebureau (het voorlichtingsbureau van de Rijksoverheid over antennes voor draadloze en mobiele communicatie) zegt hierover dat;
“de Gezondheidsraad in een advies aan de Tweede Kamer stelt dat een verband tussen blootstelling aan elektromagnetische velden van antennes en negatieve gezondheidseffecten niet zijn aangetoond en ook niet waarschijnlijk is”!

Studies naar ons draadloos gebruik
Maar er zijn meer dan 2000 wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd door onafhankelijke wetenschappers naar de effecten van dit draadloos gebruik. Op basis van de huidige wetenschappelijke kennis kunnen gezondheidsrisico’s (waaronder het risico op bepaalde soorten kanker) bij langdurig en veelvuldig gebruik van alle draadloos, niet uitgesloten worden! Klachten die vallen onder het biologisch effect.

Het biologisch effect
Het biologisch effect van de elektromagnetische straling van alle draadloos is dat het:
-veranderingen kan geven in het genetisch materiaal van de cel (DNA en chromosomen);
-aantasting van het afweersysteem van de cellen, geeft;
-kanker kan geven (verschillende studies wijzen op een 3 tot 4-maal verhoogd risico op kanker bij draadloos gebruik);
-onvruchtbaarheid en geboorteafwijkingen bij het nageslacht kan geven en;
-Alzheimer, Parkinson en andere neurologische en degeneratieve ziekten.

En dat naast het biologische effect in onze cellen elektromagnetische velden van het draadloos ook oxidatieve stress kan veroorzaken. Oxidatieve stress met als gevolg:
-ongecontroleerde celdelingen,
-snellere lichaamsveroudering en
-een grote kans op gezondheidsklachten.

Daarnaast is langdurige blootstelling aan draadloos gebruik in verband gebracht met:
-ADHD,
-Hoofdpijn,
-Obesitas,
-Autisme,
-Verminderde vruchtbaarheid bij zowel mannen als vrouwen,
-Miskramen,
-Verminderde slaapkwaliteit,
-Depressie.

Hoge frequenties
Hoge frequenties treden op bij o.a. mobiele telefoons en zendmasten. Je kunt hierbij onderscheid maken naar direct optredende effecten en effecten op lange termijn.

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden* (EMV) zegt hierover:” In onderzoeken naar de invloed van elektromagnetische velden op het lichaam worden wel biologische effecten waargenomen. Zo kan het lichaam door mobiele zendsignalen (het draadloze) plaatselijk een beetje opwarmen. In normale omstandigheden is de opwarming gering en het lichaam kan die warmte probleemloos afvoeren. Zo stijgt de temperatuur van je lichaam van het zendsignaal van een mobiele telefoon. Als je blootgesteld zou worden aan sterke zendsignalen kan het lichaam de warmte niet afvoeren en kan er gezondheidsschade ontstaan. Zo kan het oog warmte minder goed afvoeren en door een te sterke opwarming van het oog kan bijvoorbeeld staar ontstaan”.

* Het Kennisplatform EMV brengt organisaties met kennis van EMV samen met de organisaties die de eerstelijns contacten hebben over dit onderwerp. Het Kennisplatform EMV werkt samen met het RIVM, TNO, DNV GL, GGD GHOR Nederland, Agentschap Telecom en ZonMw. De Gezondheidsraad heeft een adviserende functie.

Blootstellingslimieten voor het algemeen publiek
Nederland hanteert, net als de meeste andere Europese landen, de blootstellingslimieten van de ‘International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection’ (ICNIRP). ICNIRP is een onafhankelijke internationale groep wetenschappers die blootstellingslimieten voor elektromagnetische straling opstelt. In 2020 heeft de ICNIRP de blootstellingslimieten geactualiseerd. De blootstellingslimieten van ICNIRP 2020 wordt vastgelegd in nationale regelgeving (Frequentiebesluit 2013).

Worden EHS’ ers gediscrimineerd?
Maar in artikel 1 van de Nederlandse Grondwet staat ook dat iedereen die zich in Nederland bevindt gelijk moet worden behandeld. Je mag niet discrimineren wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook. Worden EHS’ ers dan nu niet gediscrimineerd? Er is namelijk geen plek in Nederland die vrij van straling is gebleven. De EHS’ er wordt dus niet gelijk behandeld zoals de niet-EHS’ er.

Bronnen;
https://www.antennebureau.nl/antennes-en-techniek/wat-is-elektromagnetische-straling#:~:text=De%20elektromagnetische%20golven%20van%20tv,of%20radiofrequente%20velden%20(RF).
https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/2021-11/fiche%20SAR.pdf
Foto; https://stichtingehs.nl/nieuwsberichten/uitslag-fotowedstrijd-breng-straling-in-beeld-2022/
https://www.allesoverkanker.be/kanker-voorkomen/straling/gsm-straling-en-andere-draadloze-toepassingen
https://www.sohf.nl/blog/elektromagnetische-straling-en-het-effect-op-onze-gezondheid