Veel wetenschappers vermoeden dat draadloze communicatiestraling (wireless communications radiation of WCR) of elektromagnetische straling, dat door de moderne draadloze apparatuur wordt uitgezonden, schadelijke effecten geeft op de menselijke gezondheid. Dat er vele wetenschappelijke studies zijn verricht naar de effecten van alle draadloze (WCR) gebruik waarvan een deel schadelijke effecten heeft gevonden. Opvallend genoeg is daarover weinig bekend gemaakt.

Studies die aantonen dat draadloos gebruik (WCR= wireless communications radiation) wel degelijk schadelijke effecten toebrengt aan mens en dier. Neem bijvoorbeeld het BioInitiative Report.

Het BioInitiative Report
Het BioInitiative Report is een rapport over de relatie tussen de elektromagnetische velden (EMF) die verband houden met o.a. draadloze apparaten en de gezondheid. Dit rapport is geschreven door 14 wetenschappers en deskundigen op het gebied van de volksgezondheid en het overheidsbeleid. Het is oorspronkelijk gepubliceerd in 2007 en geschreven door 29 experts uit 10 landen en bijgewerkt in 2022.

Het doel van dit rapport is om het wetenschappelijk bewijs over gezondheidseffecten van elektromagnetische straling van lage sterkte onder de huidige toegestane limieten te beoordelen. Het BioInitiative Report: “Het is de bedoeling om na te gaan welke blootstellingslimieten gerechtvaardigd zijn voor de volksgezondheid. Nog niet alles over dit onderwerp is bekend, maar wat wel duidelijk is, is dat het er naar uit ziet dat de internationale veiligheidsnormen voor stralingsniveaus duizenden malen te hoog zijn. Er zijn nieuwe benaderingen nodig om beleidsmakers en het publiek voor te lichten over de bronnen van blootstelling en om alternatieve technologieën te ontwikkelen die veiliger zijn voor de volksgezondheid, nu het nog kan. Het wereldwijde gesprek over waarom de publieke veiligheidslimieten voor elektromagnetische en radiofrequente velden duizenden keren hoger blijven dan de blootstellingsniveaus waarvan gezondheidsonderzoeken consequent aantonen dat ze in verband worden gebracht met ernstige gevolgen voor de gezondheid, is sinds 2007 geïntensiveerd. In de afgelopen vijf jaar zijn er ruwweg 1800 nieuwe onderzoeken gepubliceerd die effecten rapporteren bij blootstellingsniveaus die tien tot honderden of zelfs duizenden keren lager liggen dan is toegestaan volgens de veiligheidslimieten in de meeste landen ter wereld. Toch heeft geen enkele regering alomvattende hervormingen doorgevoerd.”

Studie over het effect van draadloos en chronische ziekten
Deze studie heet ‘Bewijs voor een verband tussen coronavirusziekte-19 en blootstelling aan radiofrequente straling van draadloze communicatie, waaronder 5G en is van Dr. Beverly Rubik en Dr. Robert R. Brown uit 2021.

Dr. Beverly Rubik gepromoveerd in de biofysica, heeft meer dan 90 wetenschappelijke publicaties op haar naam staan en staat bekend om haar baanbrekende werk in grensverleggende wetenschap en als geneeskunde die verder gaat dan de gebruikelijke manier om dingen te doen. Haar co auteur Dr. Robert Brown is een radioloog. Ze wijzen erop dat alle draadloos potentieel bijdraagt aan de verergering van veel chronische ziekten waaronder Covad-19. Ze zeggen: “Verder onderzoek is noodzakelijk naar de niet-thermische draadloze blootstelling en de mogelijke rol ervan in het ontstaan van COVID-19. Bovendien zijn enkele  bio-effecten van de blootstelling aan draadloos;
-oxidatieve stress,
-ontsteking en verstoring van het immuunsysteem, die veelvoorkomend is bij veel chronische ziekten, waaronder: auto-immuunziekten en diabetes.

Resultaten van een studie naar Covid-19 en draadloos gebruik
Studies tonen aan dat draadloos gebruik wel degelijk schadelijke effecten toebrengt aan mens en dier. De resultaten worden als volgt samengevat:“In studie’ s onderzochten we collegiaal getoetste wetenschappelijke literatuur over de schadelijke effecten van het draadloze en identificeerden we verschillende mechanismen waardoor draadloos als een toxische omgevingscofactor kan hebben bijgedragen aan de Covid-19 pandemie. Door de grenzen tussen de disciplines biofysica en pathofysiologie* te overschrijden”.

*De pathofysiologie onderzoekt de mechanismen die tot verstoringen leiden en vormt de basis van de interne geneeskunde.

Het bewijs dat draadloos gebruik weleens de oorzaak kan zijn van Covid-19 is omdat;
-er wetenschappelijke veranderingen in de erytrocyten (normale rode bloedcellen) zijn veroorzaakt waaronder echinocyt*1en rouleauxvorming *2, die kunnen bijdragen tot hypercoagulatie(verhoogde stollingsneiging);

*1Echinocyte verwijst in de menselijke biologie en geneeskunde naar een vorm van rode bloedcellen met een abnormaal celmembraan dat wordt gekenmerkt door vele kleine, gelijkmatig verdeelde doornuitsteeksels.
*2Rouleaxvorming is een speciale vorm van aggregatie waarbij de rode bloedcellen zich als muntstukken op elkaar stapelen.
-de microcirculatie (de bloedsomloop door de kleinste vaten in het lichaam) verstoort is en het erytrocyten (gehalte aan rode bloedcellen)- en hemoglobine-gehalte *1 verlaagt waardoor de hypoxie (de verlaging van de zuurstofdruk  in het bloed), wordt verergerd;

*1Hemoglobine – afgekort Hb – is een eiwit in het bloed dat zuurstof van de longen naar de rest van het lichaam vervoert. Tegelijkertijd voert het de afvalstof koolstofdioxide (CO2) van de bloedbanen naar de longen waarna je het uitademt. In elke rode bloedcel zitten ongeveer 270 miljoen Hb-moleculen die zorgen voor de rode kleur van het bloed.

-het disfunctioneren van het immuunsysteem wordt versterkt,  waaronder het onderdrukken van het afweersysteem (immunosuppressie) en het lichaam het eigen lichaam aanvalt (auto-immuniteit) en een té hevige immuunreactie geeft,  hyperinflammatie;
-het oxidatieve*1 stress in alle lichaamscellen veroorzaakt en zo de productie van vrije radicalen verhoogt, wat resulteert in vasculair letsel  (heeft te maken met de bloedvaten)en orgaanschade;

*1 Er is sprake van oxidatieve stress wanneer het lichaam wordt overspoeld door een teveel aan potentieel schadelijke, weefsel aantastende vrije moleculen, die gezonde cellen kunnen beschadigen en tot fysieke aftakeling kunnen leiden.

-het in de cel Ca2+ (calciumionen) verhoogt wat essentieel is voor virusintrede, replicatie en afgifte, naast het bevorderen van pro-inflammatoire (ontstekingsbevorderend) paden;
-het hartritmestoornissen en hartaandoeningen verergert.”

Wetenschappelijke resultaten
De kernresultaten van de metastudie worden in de volgende tabel gepresenteerd in vijf categorieën. Categorieën met overlappende kenmerken van de stralingsziekte (EMV- elektrogevoeligheid) en COVID-19. Helaas worden de mensen die hier aandacht voor vragen, veelal genegeerd.

Draadloze stralingCOVID-19
Veranderingen in het bloed Korte termijn; rouleau echinocyten
Lange termijn; verminderde stollingstijd van het bloed, vermindert hemoglobine, Hemodynamische stoornissen.  
Veranderingen in het bloed Rouleau echinocyten Hemoglobine-effecten: vasculaire effecten -verminderd hemoglobine bij ernstige ziekte; auto-immuun hymolytische anemie; hypoxemie
-Endotheel schade; verminderde microcirculatie; Hypercoagulatie; gedissemineerde intravasiele coagulopathie(DIC); longembolie; beroerte.
Oxidatieve stress
Afname glutathionspiegel; toename vrij radicalen en lipide peroxide; afname superoxide dismutase activiteit, oxidatieve schade in weefsel en organen.
Oxidatieve stress Afname glutathionspiegel; toename vrij radicalen en schade; apoptose
-Oxidarieve schade; orgaanschade bij ernstige ziekte.
Verstoring en activering van het immuunsysteem
Immuunsuppressie in sommige studies; immuunhyperactivatie in andere studie.
Lange termijn; onderdrukking van T-lymfocyten; toename van ontstekingsbiomarkers; autoimmuuniteit; orgaanschade.
Verstoring en activering van het immuunsysteem Verminderde productie van T-lymfocyten; verhoogde ontstekings-biomarkers.
-Hyperactivatie en ontsteking van het immuunsysteem; cytocine storm bij ernstige ziekte; door cytokine geïduceerde hypoperfusie Met hypoxie als gevolg; orgaanbeschadiging; orgaan falen.
Verhoogd intracellulair calcium
Door activering van spannings gevoelige calcium-kanalen op celmembranen met talrijke secundaire effecten.
Verhoogd intracellulair calcium
-Verhoogde intrede replicatie en afgifte van het virus
-Verhoogde NF-kB, ontstekings bevorderende processen, stolling en trombose.
Cardiale effecten; aandoeningen aan het hart Upregulatie van het sympathise zenuwstelsel (Sympathische zenuwen werken bij activiteit en stress. Ze activeren de spieren, ademhaling en hartslag en maken dat de bloeddruk stijgt en het zweet ons soms in de handen staat; hartkloppingen en hartritmestoornissen.Cardiale effecten; aandoeningen aan het hart hartritme stoornissen
-myocardiale ischemie (verminderde bloedstroom naar de hartspier met zuurstofgebrek als gevolg); hartletsel; hartfalen.

Bronnen:
https://stichtingvaccinvrij.nl/wetenschappelijke-metastudie-onthult-een-verband-tussen-covid-19-en-blootstelling-aan-draadloze-communicatiestraling-waaronder-5g/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9360640/
Foto: https://stichtingvaccinvrij.nl/wetenschappelijke-metastudie-onthult-een-verband-tussen-covid-19-en-blootstelling-aan-draadloze-communicatiestraling-waaronder-5g/