Elektrohypersensitiviteit, ook wel EHS genoemd, is een aandoening waarbij men overgevoelig is voor de straling van de communicatie middelen die gebruik maken van radiogolven* of radiofrequente straling (RF) gebruikt door o.a. mobieltjes, Wifi, bluetooth en slimme meters maar ook van zenders in allerlei apparaten in huis en auto, fiets, openbaar vervoer en gebouwen. Er zijn onderhand veel wetenschappelijke onderzoeken die schadelijke effecten laten zien, ook ver beneden de zogeheten ICNIRP-richtlijnen die de overheid hanteert.

Iemand met elektrohypersensitiviteit (EHS) wordt van de onzichtbare, niet te ruiken en niet zichtbare straling van alle draadloos, erg ziek en heeft last van diverse klachten. Krijgt klachten onder de wettelijk toegestane limieten. Naar schatting heeft ongeveer drie procent van de Europese bevolking last van EHS.

*Een radiogolf, ook radiofrequente (RF) straling genoemd, is een golf in de vorm van elektromagnetische straling met golflengten uiteenlopend van ruwweg duizend kilometer tot een millimeter, dus in het frequentiegebied van enkele honderden Hertz tot enkele honderden GigaHertz.

Gezondheidseffecten niet uit te sluiten volgens de Gezondheidsraad in 2023
Sinds september 2023 wordt er voorzichtig ruimte gegeven aan het idee dat er wél gezondheidsrisico’s zouden kunnen zijn ónder de blootstellingslimieten die de overheid handhaaft.

Philippe Tribaudeau
Philippe Tribaudeau is een zwaar elektrohypergevoelige man (EHS’ er) die in Zuid-Frankrijk in een camper in het bos woont, op een plek zonder mobiel bereik, zonder straling. Een vluchteling sinds 9 jaar voor de elektromagnetische velden van het draadloze en wonend in een ‘witte zone’ vrij van elektrosmog, behorend tot het privédomein van de staat. Hij werd bedreigd met uitzetting door het National Forests Office (ONF-het nationale bosbeheersagentschap). Het ONF die hem wilden uitzetten, maar een rechtbank heeft nu beslist dat dit niet mag. De rechter wijst op het recht op huisvesting ter plaatse en het recht op respect voor de gezondheid in dit geval van extreme elektrohypersensitiviteit (EHS).

Het persbericht over deze zaak:
“De rechtbank in Dignes-les-Bains, een gemeente in het Franse departement Alpes-de-Haute-Provence, heeft op 22 februari 2024, erkent dat het recht op huisvesting ter plekke en het recht op respect voor de gezondheid, met betrekking tot de zichtbare extremen van de elektro-overgevoeligheid, Philippe Tribaudeau níet uitgezet mag worden”.

Dit besluit wat Philippe Tribaudeau tegen uitzetting beschermt als een elektrogevoelig iemand, draagt ​​bij aan de erkenning van elektrohypersensitieve mensen. De rechter onderstreept de verantwoordelijkheid van de staat om het recht op huisvesting voor zijn burgers te waarborgen en respect voor hun gezondheid te moeten hebben.

“Deze beslissing is een erkenning van elektrohypersensitiviteit (EHS) en de toxiciteit van de radiogolven” verklaard Philippe Tribaudeau.

Beroep stichting EHS tegen de uitrol van de 3,5 frequentie
De stichting EHS (Nederland)  geeft middels een beroepschrift aan dat er een relatie is tussen gezondheidsklachten en de straling van de draadloze communicatie, specifiek de nieuwe 5G-frequenties. Er zijn veel wetenschappelijke onderzoeken die schadelijke effecten laten zien, ook ver beneden de ICNIRP-richtlijnen die ook de Nederlandse overheid hanteert. “Het is onverantwoord om hieraan vast te houden omdat ze de volksgezondheid onvoldoende beschermen”.

Historische omslag in Nederland: erkenning EHS in Nederland is een feit!
Sinds vele jaren wordt de gevoeligheid voor elektromagnetische velden en de aandoening ElektroHyperSensitiviteit (EHS) in Nederland door de Overheid, door de telecom en veel medische instanties, genegeerd en ontkend.

Onlangs (21 december 2023) heeft echter het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de aandoening EHS als officiële handicap* erkend! Dit in navolging van het Nederlandse College voor de Rechten van de Mens en de wet op gelijke behandeling.

*In Nederland is het VN-verdrag Handicap vertaald in: de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz). Deze wet bepaalt dat mensen met een beperking of chronische ziekte net als ieder ander moeten kunnen meedoen in de maatschappij. Op school, op het werk, in het openbaar vervoer en in de vrije tijd. Scholen, werkplekken, winkels en bedrijven moeten ervoor zorgen dat íedereen er gebruik van kan maken.

Wat betekent dit voor elektrogevoeligen?
Deze wet betekent dat mensen met EHS dus ook een beroep kunnen doen op de Wet gelijke behandeling op grond van de chronische ziekte. Anders gezegd: als je vindt dat je maatschappelijk niet mee kan doen in verband met je elektrogevoeligheid, dan kun je met een beroep op deze wet vragen om aanpassingen.

Bijvoorbeeld als je last hebt van straling op het werk en geen passende werkplek krijgt. Of als je in een ziekenhuis of bij een tandarts moet zijn maar dat niet kunt door een teveel aan straling. En als een verzoek om aanpassing wordt geweigerd dan kan het College voor de Rechten van de Mens bekijken of het weigeren van de aanpassing terecht was.

Elektrohypersensitiviteit, ook wel EHS genoemd, is een aandoening waarbij men overgevoelig is voor de straling van de communicatie middelen die gebruik maken van radiogolven* of radiofrequente straling (RF) gebruikt door o.a. mobieltjes, Wifi, bluetooth en slimme meters maar ook van zenders in allerlei apparaten in huis en auto, fiets, openbaar vervoer en gebouwen. Er zijn onderhand veel wetenschappelijke onderzoeken die schadelijke effecten laten zien, ook ver beneden de zogeheten ICNIRP-richtlijnen die de overheid hanteert.

Iemand met elektrohypersensitiviteit (EHS) wordt van de onzichtbare, niet te ruiken en niet zichtbare straling van alle draadloos, erg ziek en heeft last van diverse klachten. Krijgt klachten onder de wettelijk toegestane limieten. Naar schatting heeft ongeveer drie procent van de Europese bevolking last van EHS.

*Een radiogolf, ook radiofrequente (RF) straling genoemd, is een golf in de vorm van elektromagnetische straling met golflengten uiteenlopend van ruwweg duizend kilometer tot een millimeter, dus in het frequentiegebied van enkele honderden Hertz tot enkele honderden GigaHertz.

Gezondheidseffecten niet uit te sluiten volgens de Gezondheidsraad in 2023
Sinds september 2023 wordt er voorzichtig ruimte gegeven aan het idee dat er wél gezondheidsrisico’s zouden kunnen zijn ónder de blootstellingslimieten die de overheid handhaaft.

Philippe Tribaudeau
Philippe Tribaudeau is een zwaar elektrohypergevoelige man (EHS’ er) die in Zuid-Frankrijk in een camper in het bos woont, op een plek zonder mobiel bereik, zonder straling. Een vluchteling sinds 9 jaar voor de elektromagnetische velden van het draadloze en wonend in een ‘witte zone’ vrij van elektrosmog, behorend tot het privédomein van de staat. Hij werd bedreigd met uitzetting door het National Forests Office (ONF-het nationale bosbeheersagentschap). Het ONF die hem wilden uitzetten, maar een rechtbank heeft nu beslist dat dit niet mag. De rechter wijst op het recht op huisvesting ter plaatse en het recht op respect voor de gezondheid in dit geval van extreme elektrohypersensitiviteit (EHS).

Het persbericht over deze zaak:
“De rechtbank in Dignes-les-Bains, een gemeente in het Franse departement Alpes-de-Haute-Provence, heeft op 22 februari 2024, erkent dat het recht op huisvesting ter plekke en het recht op respect voor de gezondheid, met betrekking tot de zichtbare extremen van de elektro-overgevoeligheid, Philippe Tribaudeau níet uitgezet mag worden”.

Dit besluit wat Philippe Tribaudeau tegen uitzetting beschermt als een elektrogevoelig iemand, draagt ​​bij aan de erkenning van elektrohypersensitieve mensen. De rechter onderstreept de verantwoordelijkheid van de staat om het recht op huisvesting voor zijn burgers te waarborgen en respect voor hun gezondheid te moeten hebben.

“Deze beslissing is een erkenning van elektrohypersensitiviteit (EHS) en de toxiciteit van de radiogolven” verklaard Philippe Tribaudeau.

Beroep stichting EHS tegen de uitrol van de 3,5 frequentie
De stichting EHS (Nederland)  geeft middels een beroepschrift aan dat er een relatie is tussen gezondheidsklachten en de straling van de draadloze communicatie, specifiek de nieuwe 5G-frequenties. Er zijn veel wetenschappelijke onderzoeken die schadelijke effecten laten zien, ook ver beneden de ICNIRP-richtlijnen die ook de Nederlandse overheid hanteert. “Het is onverantwoord om hieraan vast te houden omdat ze de volksgezondheid onvoldoende beschermen”.

Historische omslag in Nederland: erkenning EHS in Nederland is een feit!
Sinds vele jaren wordt de gevoeligheid voor elektromagnetische velden en de aandoening ElektroHyperSensitiviteit (EHS) in Nederland door de Overheid, door de telecom en veel medische instanties, genegeerd en ontkend.

Onlangs (21 december 2023) heeft echter het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de aandoening EHS als officiële handicap* erkend! Dit in navolging van het Nederlandse College voor de Rechten van de Mens en de wet op gelijke behandeling.

*In Nederland is het VN-verdrag Handicap vertaald in: de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz). Deze wet bepaalt dat mensen met een beperking of chronische ziekte net als ieder ander moeten kunnen meedoen in de maatschappij. Op school, op het werk, in het openbaar vervoer en in de vrije tijd. Scholen, werkplekken, winkels en bedrijven moeten ervoor zorgen dat íedereen er gebruik van kan maken.

Wat betekent dit voor elektrogevoeligen?
Deze wet betekent dat mensen met EHS dus ook een beroep kunnen doen op de Wet gelijke behandeling op grond van de chronische ziekte. Anders gezegd: als je vindt dat je maatschappelijk niet mee kan doen in verband met je elektrogevoeligheid, dan kun je met een beroep op deze wet vragen om aanpassingen.

Bijvoorbeeld als je last hebt van straling op het werk en geen passende werkplek krijgt. Of als je in een ziekenhuis of bij een tandarts moet zijn maar dat niet kunt door een teveel aan straling. En als een verzoek om aanpassing wordt geweigerd dan kan het College voor de Rechten van de Mens bekijken of het weigeren van de aanpassing terecht was.

Bronnen:
http://www.uneterrepourlesehs.org/billets/147-1/l-electrohypersensibilite-judiciairement-reconnue
https://schooneveldadvies.nl/advies-gezondheidsraad-over-5g-kansen-en-bedreigingen-voor-ehs/
https://stralingsbewust.info/2023/12/21/historische-omslag-erkenning-ehs-in-nederland-is-een-feit/
https://stichtingehs.nl/nieuwsberichten/activiteiten-stichting-ehs-op-weg-naar-erkenning-ehs-als-handicap/