Mentale gezondheid is de manier waarop je je verhoudt tot jezelf en tot anderen en hoe je omgaat met het dagelijks leven. Het levensgeluk van jongeren holt echter achteruit en we zien de misdaad stijgen.

 Geregistreerde misdrijven totaalGeregistreerde misdrijven per 1.000 inwoners
1957126.77012
19951.317.130      85
Voorlopige cijfers 2023807.37545

De start van de mobiele telefonie in Nederland ging pas echt los na het eerste gsm-netwerk op 1 juli 1994.

De hoofdverdachte? De mobiele telefoon
Want wat was de afgelopen twintig jaar de meest ingrijpende verandering in ons dagelijks leven? Het heeft de vorm van een creditcard, de grootte van een paspoort, en licht op als een glimworm. Niets heeft onze ontmoetingen, slaapritme, liefdesleven, winkelgewoontes, nieuwsconsumptie, schoollessen, vakanties, reizen, dinertjes en zelfs onze wc-bezoekjes zó verandert als de mobiel.

Sinds het stenen tijdperk was menselijk contact voornamelijk een kwestie van fysieke onderonsjes. Maar de mobiele revolutie heeft deze eeuwenoude gewoonte als een bulldozer aan de kant geschoven. We zitten midden in een gigantisch sociaal experiment, waarin tieners op dit moment de belangrijkste proefkonijnen zijn  en…dit is de meest beïnvloedbare doelgroep, en de allereerste groep ooit die opgroeit met de mobiel.

De draadloze telefoon, de mobiel
Draadloze telefoons communiceren via radiogolven. Radiogolven (officieel ‘elektromagnetische velden-EMV’) die zich door de lucht voortbewegen;  niet te zien,  niet te ruiken en niet te horen. Een radiogolf beweegt zich voort met de snelheid van het licht, bijna 300.000 kilometer per seconde. Wanneer de radiogolven een ontvanger bereiken, wordt het signaal weer omgezet in de informatie die oorspronkelijk door de zender werd verzonden.

Maar tijdens het gebruik van een mobiele telefoon absorbeert het menselijk lichaam een deel van de radiogolven en geeft officieel een verwaarloosbare opwarming van het menselijk lichaam. Volgens de WHO (World Health Organization) is er geen overtuigend wetenschappelijk bewijs dat het gebruik van mobiele telefoons schadelijk is.

De westerse tieners
Maar we zien wel dat westerse tieners in een grote mentale gezondheidscrisis verkeren. Ze spreken minder met elkaar af, vertonen meer gedragsproblemen en zijn vaker depressief. De meest waarschijnlijke boosdoener? De mobiel en al het draadloze!

Kortgeleden vierde de iPhone zijn 16de verjaardag. Nu de smartphone zijn puberteit heeft afgeschud, is het een goed moment om zijn invloed op het welzijn van kinderen te beoordelen. Het bewijs is overweldigend: de mobiel en draadloos sociale media bezoeken, vormen een groot gevaar voor de mentale gezondheid van tieners!

Telefoonverslaafd, vaker ongelukkig
Nederlandse kinderen brengen veel tijd door op hun scherm sinds de mobiel zijn intrede heeft gedaan.  Scholieren zitten gemiddeld vijf uur (!) per dag op de mobiel en ruim de helft van de kinderen tussen de 9 en 13 jaar vindt zichzelf telefoonverslaafd.  De mobiele telefoon beloofde ons de wereld te verbinden middels TikTok, Instagram en Facebook maar de jongeren werden alleen maar ongelukkiger, onzekerder en eenzamer dan voor de mobiel zijn intrede had gedaan.

Is het crimineel gebruik van sociale media de oorzaak van de grote criminaliteit?
De meest populaire vorm van de sociale media is sociaal netwerken. Dat bestaat uit websites waarmee gebruikers online profielen kunnen maken, waaronder het plaatsen van recente persoonlijke informatie over hun leven door middel van foto’s, video’s en gerelateerde inhoud. Websites met deze functies zijn onder meer Facebook, LinkedIn, Twitter en het bijna ter ziele gegane Myspace.

Criminelen patrouilleren nu op sociale media op zoek naar de persoonlijke informatie van een individu of gezin om te gebruiken voor eigen gewin. Inbrekers kunnen zo ‘zien’ wanneer zij uit huis weg zijn.

Een andere criminele techniek voor het uitbuiten van gebruikers van sociale media is het gebruik van ‘social engineering*’, wat verwijst naar de sociale en psychologische manipulatie van individuen en van groepen om persoonlijke of politieke doelen te bevorderen op basis van frauduleuze claims en informatie. Deze techniek, bekend als ‘phishing’, kan worden gebruikt voor financieel gewin door identiteitsdiefstal. De prevalentie van criminele activiteiten op sociale-mediasites is moeilijk vast te stellen, omdat er momenteel geen alomvattende statistieken over sociale-mediacriminaliteit bestaan. Er zijn enkele schattingen over de prevalentie van identiteitsdiefstal, gebaseerd op rapporten aan wetshandhavingsinstanties (16,6 procent) voor 2010.

Naast identiteitsdiefstal wordt cyberstalking ook geschat als een veel voorkomend misdrijf op sociale media. Er worden voorbeelden en casestudies van crimineel gebruik van sociale media opgenomen, samen met preventietips.

*Bij social enginering richten computercriminelen zich niet op de pc, maar op de mens zelf! Mensen zijn van nature behulpzaam en daar wordt dan misbruik van gemaakt. Bijvoorbeeld: iemand die belt en zegt dat hij van Microsoft is. En om zogenaamde computerproblemen op te lossen, wordt er naar persoonlijke gegevens gevraagd, zoals inloginformatie. De bedoelingen zijn slecht: de criminelen willen data en geld stelen.

Een recent voorbeeld:
Een 82 jarige vrouw wordt gebeld door iemand die zich voordeed als bankmedewerker. Zij heeft toen de zogenaamde bankmedewerker, die later aan de deur kwam, al haar sieraden ter waarde van 30.000 á 40.0000 euro meegegeven. Ook heeft ze haar bankpassen met pincodes en telefoon met code afgestaan. Diezelfde avond is er het geld van haar rekening gepind en zijn er via mobiel bankieren goederen besteld.

Bronnen:https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/12978/Smartphones%20verzieken%20de
https://decorrespondent.nl/14753/smartphones-verzieken-de-mentale-gezondheid-van-jongeren-wanneer-grijpen-we-in/29abefc6-6d57-0c15-0ae0-7d5bb4a16008?
https://www.politie.nl/nieuws/2023/december/22/03-verdachten-aangehouden-op-verdenking-van-dubbele-oplichting-van-82-jarige-vrouw.html
Foto; https://www.seniorweb.nl/artikel/veelgemaakte-fouten-bij-fotograferen