Wat is de straling van antennes?
Bijna iedereen gebruikt tegenwoordig een mobieltje en draadloos internet. Om mobiele signalen binnen te krijgen en te versturen, hebben we gsm masten (global system for mobile communications) nodig, een wereldwijd systeem voor mobiele communicatie. Communicatie met een mobiele telefoon, ook wel mobiel(tje) (Nederland), gsm (België) of cellulair (Suriname), genoemd. Het is een apparaat waarmee draadloos getelefoneerd kan worden met behulp van het netwerk van gsm antennes op gsm masten. Mobiele telefoons en (gsm)zendmasten maken gebruik van radiogolven en van telefooncentrales om de draadloze communicatie mogelijk te maken. Draadloze communicatie die onzichtbaar, onhoorbaar en niet te ruiken is. De Europese Unie heeft 3 voorkeursfrequenties voor 5G aangewezen: de 700 megahertz (MHz), de 3,5 gigahertz (GHz) en 26 GHz.

Veel mensen vragen zich anno 2024 af of deze straling van de antennes wel zo gezond is voor de mens.

Want hoe werkt straling?
Een mobiele telefoon zet gesprekken en berichten om in ‘radiofrequente elektromagnetische velden’, ook wel radiogolven* genoemd. Deze radiogolven  worden door de lucht (onzichtbaar, onhoorbaar en niet te ruiken) naar de dichtstbijzijnde gsm-mast gestuurd. Deze gsm-antenne zet de elektrische signalen om in elektromagnetische velden: onzichtbare golven door de lucht. Daarmee kunnen ze informatie zenden en ontvangen.

*Een radiogolf, ook radiofrequente straling genoemd, is een golf in de vorm van elektromagnetische straling met golflengten uiteenlopend van ruwweg duizend kilometer tot een millimeter, dus in het frequentiegebied van enkele honderden Hz (hertz) tot enkele honderden GHz.(gigahertz). Geladen deeltjes, zoals elektronen en protonen, creëren deze elektromagnetische velden wanneer ze bewegen.

Draadloze apparaten in huis
In huis hebben we allerlei ‘slimme’ apparaten die radiogolven uitzenden. Apparaten die via wifi* met het netwerk zijn verbonden, noemen we slim. Met een app op een smartphone of tablet kunnen gebruikers deze apparaten bedienen. Zetten op afstand bijvoorbeeld de verwarming een graadje lager, schakelen verlichting in op afstand of schakelen vanuit bed de slimme koffiemachine aan.

* Wifi werkt door het verzenden en ontvangen van de gegevens door middel van radiogolven. Radiogolven die elektromagnetische straling zijn en elektromagnetische straling is de voortplanting door de ruimte van elektrische- en magnetische trillingen. Elektromagnetische straling dat zich onzichtbaar, onhoorbaar en niet te ruiken voortplant, met de snelheid van het licht.

Draadloze apparaten buitenhuis
In de:
-gezondheidszorg’
-in ziekenhuizen,
-bij bedrijven; bedrijven zijn verplicht zijn om laadpalen op hun parkeerplaatsen te plaatsen. Hier is de mogelijk om draadloos op te laden. Je legt de smartphone op de oplader en het laden begint vanzelf. Je moet hiervoor wel een smartphone hebben die draadloos opladen ondersteunt, 
-winkels. Winkels en retailketens gebruiken draadloze netwerken voor het kassa systeem, orderpick systeem(magazijn beheer) en voor de beveiliging.

Buitenshuis gaat het bijvoorbeeld om wifi, Bluetooth, Z-Wave en Zig-Bee.

En velden met een hoge frequentie kunnen leiden tot DNA-schade in cellen. Dat komt omdat ze ioniserende eigenschappen hebben, zoals radioactieve straling. Radiogolven horen bij de groep niet-ioniserende straling.

Er zijn vier soorten stralingsvelden:
-extreem-laagfrequente velden (0-300 Hz),
-radiofrequente velden (300 Hz-300 GHz), onder meer van zendmasten, zoals 2G, 3G, 4G en 5G zendmasten,
-velden met optische straling (300GHz-3PHz), bijvoorbeeld infrarode straling, zichtbaar licht en ultraviolette straling,
-ioniserende (radioactieve) straling (vanaf 3PHz), bijvoorbeeld röntgenstraling.

Wat zijn de gezondheidseffecten van de radiofrequente velden van de stralingstraling?
Officieel kan bij een te hoge hoeveelheid of een langdurige blootstelling aan straling je lichaamstemperatuur stijgen. Net als bij koorts kunnen daardoor lichaamscellen kapot gaan. Om gezondheidsschade te voorkomen, zijn er regels over de maximale sterkte van elektromagnetische velden.

Zijn er nog andere gezondheidseffecten?
Tot nu toe hebben wetenschappers geen bewijs gevonden voor andere nadelige gezondheidseffecten van radiogolven van antennes. Officieel kan iemand echter kort blootgesteld worden aan een ‘hoge’ dosis radioactiviteit en de stralingsziekte oplopen. Dit uit zich in misselijkheid, diarree en een toenemend tekort aan bloedlichaampjes. De kans op bloedingen en infectieziekten is hierdoor groter.

EHS (Electrohypersensitiviteit)
Elektrohypersensitiviteit, ook wel EHS genoemd, is een aandoening waarbij men overgevoelig is voor deze straling. Iemand met elektrohypersensitiviteit (EHS) voelt zich door straling erg ziek en heeft last van diverse klachten. Naar schatting heeft ongeveer drie procent van de Europese bevolking last van EHS.

EHS is in Nederland nog geen erkende ziekte of aandoening maar in andere landen zoals Noorwegen en Zweden wel. In Nederland wordt alleen erkend dat sommige mensen klachten ervaren door straling. Verschillende onderzoeken hebben voorspeld dat in de toekomst zo’ n veertig procent van de wereldbevolking overgevoelig wordt voor straling, wanneer dit zo doorgaat.

Oorzaak elektrohypersensitiviteit
Mensen met EHS hebben last van verschillende stralingsbronnen zoals:
-draadloze computers,
-wifi,
-mobieltjes,
-zendmasten.

Is deze straling nu het asbest van de 21e eeuw?


Bronnen:

https://www.ggdzw.nl/inwoners/gezondheid/gezonde-leefomgeving/straling-van-antennes/
Foto: file:///C:/Users/Gebruiker/Pictures/straling%20van%205G.html
https://stralingsleed.nl/blog/elektro-hypers-sensitiviteit-ehs-betekent-dat-je-gezondheidsklachten-ontwikkelt-die-door-stralingsbronnen-komen/
https://laaddirect.nl/blog/zijn-laadpalen-bij-bedrijven-verplicht/