Elektro Hyper Sensitiviteit (EHS) of elektrostress
Als je EHS hebt ben je gevoelig voor straling (de radiogolven) en hebt je er last van. Van de elektro-magnetische-velden (de straling), verspreidt door o.a. alle zendmasten die nodig zijn voor de mobiele telecommunicatie. EHS is een milieuaandoening waar veel mensen nog geen weet van hebben, maar naar schatting heeft in 2023 ongeveer drie procent van de Europese bevolking last van EHS. Verschillende onderzoeken hebben voorspeld dat er in de toekomst zo’ n veertig procent van de wereldbevolking overgevoelig zal worden voor deze elektro-magnetische-velden (EMV).

Stralingsbronnen
Stralings bronnen die elektromagnetische velden veroorzaken worden o.a. verzonden door de antennes van 2G, 3G, 4G en 5G, door alle mobiele telefoons, door wifi en alles wat maar draadloos werkt.

In combinatie met andere overgevoeligheden, ziektes en aandoeningen
Vaak zien we dat EHS voorkomt in combinatie met andere overgevoeligheden, ziektes en aandoeningen zoals:
-HSP of hoogsensitiviteit. Als je hoogsensitief bent, verwerk je informatie op een andere manier dan mensen die dat niet zijn. Je merkt veel prikkels op, die sterk binnenkomen,
-MCS (Multiple Chemical Sensitivity), een meervoudige chemische overgevoeligheid;
-CPLD (Chronische polymorfe lichtdermatose wordt ook wel polymorfe lichteruptie of lichtallergie genoemd waarbij de huid overgevoelig reageert op EHS;
-Hyperacusis, overgevoeligheid voor harde geluiden. Hyperacusis is Grieks voor: ik hoor teveel. Mensen die dit hebben (naar schatting 3% van de Nederlandse bevolking) ervaren gewone geluiden als hinderlijk, irritant of zelfs pijnlijk;
-Hooikoorts, overgevoelig voor pollen en stuifmeel;
-ME/CVS, chronisch vermoeidheidssyndroom;
-Fibromyalgie, weke-delen-reuma;
-Auto-immuunziekten. Auto-immuun betekent dat het immuunsysteem zich tegen het lichaam zelf keert;
-Stofwisselingsziekten. Stofwisselingsziekten zijn zeldzame erfelijke ziekten en ontstaan door stoornissen in de stofwisseling. Als deze stoffen zich ophopen in de cellen, ontstaan afwijkingen die klachten geven.

Gezondheidsklachten
In woningen kunnen wel meer dan 8 typen draadloze stralingsbronnen aanwezig zijn en die klachten geven als:
-hoofdpijn, toenemende druk of dreun of golf in hoofd, brainwave-gevoel, duizeligheid;
-oorsuizingen of piepen, fluiten, gebrom in oren;
-lichte doofheid;
-vergeetachtigheid en geheugenverlies;
-problemen met spreken;
-slapeloosheid, of juist extreme slaapdrang;
-gehoorproblemen;
-droge mond, pijnlijke tong en lippen;
-vermoeidheid;
-overgevoeligheid voor harde en scherpe geluiden, licht en chemische stoffen;
-gezwollen slijmvliezen in keel en neus;
-jeuk in haar en gauw vet haar.

Resultaat in de hersenen
Onderzoek van de hersenen van deze mensen tonen aan dat deze personen veel grotere witte vlekken hebben in de frontale schors, een van de vier hersenkwabben. De frontale kwab herbergt gebieden die het denken, de emoties, de persoonlijkheid, het beoordelingsvermogen, de zelfbeheersing, de spiercontrole en -bewegingen en het geheugen regelen.

Hoogsensitief persoon of HSP’ er (highly sensitive person) en het zesde zintuig
Een hoogsensitief persoon, is zeer gevoelig en HSP is een term uit de psychologie en werd in 1996 geïntroduceerd door de Amerikaanse psychologe dr. Elaine N. Aron.

Dat hoog sensitieve personen (HSP ‘ers) een zeer gevoelig zenuwstelsel hebben en dus ook dingen merken die fysiek niet aanwezig zijn. Hoog-sensitieve mensen beleven geur, smaak, gevoel en geluid heel intens. Het niet zichtbare, niet ruikbare en dus niet officieel bewezen (maar wel bestaat), naast de vijf zintuigen  die iedereen heeft. Ben je intuïtief sterk ingesteld dan wordt dit weleens het zesde zintuig genoemd.

Heb ik EHS of niet?
Het vaststellen is lastig. Maar er is toch een manier om te kijken of je gevoelig bent voor deze elektromagnetische velden. Zet een week lang dag en nacht alle apparaten uit die draadloos straling uitzenden. Denk aan draadloze computers, wifi en mobiele telefoons en de draadloze huistelefoon. Als de klachten in deze dagen afnemen, is de kans groot dat je hypersensitief hebt voor elektromagnetische velden en dus EHS hebt.

Ik heb EHS, wat nu?
De Stichting EHS (Elektrohypersensitiviteit (EHS) of stralingsgevoeligheid ) geeft tips om het leven met EHS zo aangenaam mogelijk te maken. Vervang alle draadloze apparatuur door een bedrade variant. Schakel Wifi en Bluetooth uit van apparaten;
-Schakel de draadloze huistelefoon (DECT) uit en kies voor een telefoon aan draad,
-Zorg ervoor dat je pc of laptop, bedraad en geaard is;
-Ingebouwde wifi op de laptop uitzetten.

Bronnen:
https://www.inspirerendleven.nl/ehs-elektrohypersensiviteit-wat-is-het-en-wat-kun-je-doen/
Foto: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=663293662453219&set=pb.100063177731130.-2207520000&type=3
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogsensitief_persoon
https://stralingsleed.nl/blog/het-gevaar-van-draadloos-gebruik-voor-de-hsp-er-van-hsp-naar-ehs/