Mobiele telefoons, tablets en smartwatches mogen in het schooljaar 2024-2025, niet meer worden gebruikt in het primair – en voortgezet onderwijs.

Scholen moeten afspraken maken
Vanaf het nieuwe schooljaar (2024-2025) is het gebruik van mobiele telefoons in het primair onderwijs niet meer toegestaan. Het primair onderwijs omvat het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het onderwijs op speciale scholen en is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

Het bezit en gebruik van smartphones/mobiels onder jongeren is zeer groot. In 2018 gebruikte 99 procent van hen internet op een mobiele telefoon. Eén op de drie leerlingen in het voortgezet onderwijs heeft bijna de hele dag online contact met anderen en er is steeds meer bewijs dat mobiele telefoon schadelijk zijn.

Mobiele telefoons schadelijk
Deze multifunctionele gadget, de mobiel, is tegenwoordig de eerste bron voor het nieuws, voor het weer en voor contact met de buitenwereld. Maar dit gebruik kan nadelige gevolgen voor de gezondheid geven. Want wetenschappers zijn nog niet 100% zeker of deze straling wel veilig is. Deze:
-niet te horen,
-niet te ruiken en
-niet waar te nemen, elektromagnetische velden, waar de mobiele telefoon gebruik van maakt.

De gezondheid
Want naast het verstoren van de aandacht, kan mobiel gebruik ook een wisselwerking hebben met de gezondheid. De activiteit en gevoeligheid van de betrokken spiergroepen is namelijk veel hoger bij smartphone/mobiel gebruik en geeft naast klachten aan de nek ook klachten aan de schouder, arm en hand. Veel-gebruikers rapporteren meer pijn dan mensen die hun mobiel/smartphone af en toe gebruiken of als mensen zonder smartphone. Klachten als:
-een duizelig gevoel;
-sterke oorsuizingen;
-jeuk in het haar;
-druk op de trommelvliezen;
-irritatie voor harde en scherpe geluiden;
-afname van de geheugenfuncties;
-droge mond en pijnlijke tong;
-hoofdpijn;
-slaapproblemen.

Nadelen mobiel gebruik
Nadelen mobiel gebruik:
-58 procent van de volwassenen gebruikt in het laatste uur voor bedtijd de smartphone/mobiel of ander mobile device. Het gebruik van deze apparaten kort voor het slapen gaan gaat gepaard met minder en slechter slapen. Dit maakt het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), bekend naar aanleiding van hun onderzoek: slaap in relatie tot schermgebruik;
-verkeersongelukken nemen toe. Uit een omvangrijk Amerikaans onderzoek is gebleken dat het voeren van een gesprek via de smartphone/mobiel, de kans op een ongeval verdubbelt. Het bezig zijn met tekstberichten (‘appen’) verzesvoudigt zelfs de kans op een ongeval;
-zichtvermindering. Het dichtbijwerk, wat er bij digitale schermen aan te pas komt, is slecht voor de ogen. Cijfers laten dan ook zien dat steeds meer mensen bijziend worden;
-ontwrichting gezinsleven. In een gezin zijn het zowel de kinderen als ook de ouders die fanatiek met de smartphone/mobiel aan de gang zijn. Jongeren trekken nu steeds meer aan de bel over de ouders. Zij voelen zich genegeerd door hun ouders, die tijdens het eten of in de auto bezig zijn met de smartphone/mobiel;
-WhatsApp-vinger*. De laatste variant in het rijtje van: de gsm-arm, iPad-schouder, de muisarm en sms-duim.

 *De WhatsApp-vinger ontstaat door steeds dezelfde beweging te herhalen. Bepaalde spieren en gewrichten worden overbelast en gaan pijn doen; eerst alleen bij de herhaling van de beweging, later wordt het chronisch. De WhatsApp-vinger en sms-duim kunnen gezien worden als een vorm van RSI**.

**RSI is een afkorting van Repetitive Strain Injury. Een verzamelnaam voor spier- en gewrichtsklachten aan handen, polsen, armen, schouders, en/of nek. De symptomen van RSI zijn::
-pijn in de polsen, handen of vingertoppen,
-kramp,
-tintelende vingers,
-brandend gevoel,
-irritaties en
-concentratieverlies.

Mobiele telefoons verboden in de klas
Er is dus steeds meer bewijs dat mobiele telefoons schadelijk zijn en dat wij als volwassenen de leerlingen daartegen moeten beschermen. Daarom is het gebruik van mobiele telefoons en tablets of smartwatches in 2024 niet meer toegestaan in de klas. Want de mobiel in de klas is mogelijk kankerverwekkend.

De WHO (World Health Organization) heeft de straling van mobiele telefoons als ‘mogelijk kankerverwekkend’ geclassificeerd. Het besluit hiertoe volgde na een bijeenkomst van een werkgroep van het internationale agentschap voor kankeronderzoek IARC* in Lyon en wereldwijd neemt het aantal mensen dat kanker krijgt dramatisch toe: van ruim 14,1 miljoen in 2012 naar 21,6 miljoen in 2030 (bron: Globocan, IARC, Lyon). De werkgroep kwam tot de conclusie dat bij zeer grote blootstelling aan gsm-straling een verband met glioom (hersenkanker) ‘niet kan worden uitgesloten’. De WHO deelt mobiele telefoons daarom in de categorie in van ‘mogelijk kankerverwekkende’ factoren.

* Het International Agency for Research on Cancer (IARC).

Uitzonderingen voor toestaan mobiele telefoons
Telefoons mogen vanaf volgend jaar nog wél mee de les in als dat nodig is voor leerlingen die hun telefoon nodig hebben om medische redenen, bijvoorbeeld om suikerwaarden te meten.

Bronnen:
https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/12971/Mobieltje%20verdwijnt%20volge
Foto: https://smartzine.nl/workshop-smartphone-fotografie-amsterdam/
https://swov.nl/nl/factsheet/afleiding-het-verkeer
https://stralingsleed.nl/blog/smartphones-verzieken-de-mentale-gezondheid-van-jongeren-wanneer-grijpen-we-in-2/
https://www.gezondheidsplein.nl/gezond-leven/straling-mobiele-telefoon-wel-of-niet-schadelijk/item123764