Hoofdpijn, allergieën, slapeloosheid, depressie, hartkloppingen en oververmoeidheid; duizenden mensen zeggen deze klachten te krijgen. Klachten van de straling van zendmasten, van wifi en van mobiel bellen. Het wordt Elektro Hypersensitiviteit (EHS) genoemd. EHS wordt door de wetenschap niet erkend maar steeds meer landen nemen wel maatregelen rondom deze straling.

EHS omvat symptomen van het zenuwstelsel zoals hoofdpijn, vermoeidheid, stress, slaapstoornissen, huidsymptomen zoals prikkelingen, branderig gevoel, huiduitslag, en pijn in de spieren en vele andere gezondheidsproblemen.

Deal met de Telecom
De Nederlandse overheid verkocht de beschikbare frequenties voor mobiel bellen en draadloos dataverkeer voor 6 miljard euro aan de grote telecommaatschappijen. KPN en de andere grote spelers kregen daarbij de verplichting opgelegd voor een dekkend netwerk te zorgen. Als tegenprestatie verlangden de telecommaatschappijen dat gezondheidsredenen nooit de plaatsing van zendmasten in de weg mocht staan. Aldus werd overeengekomen.

Over de grens strengere normen voor EHS (stralingsgevoeligheid)
Uit een vergelijkend onderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat Nederland tot een kleine groep landen in Europa behoort waar nog géén landelijk vastgestelde limieten geldt voor straling van o.a. telefoonzendmasten. De meeste Europese landen houden zich aan de Europese richtlijn en zijn de normen aanzienlijk strenger dan in Nederland.

Elektrohypersensitiviteit (EHS) of stralingsgevoeligheid is in Nederland geen erkende ziekte of aandoening, zoals in landen als Noorwegen, Zweden, Griekenland, Italië, Luxemburg, België, Polen, Bulgarije, Zwitserland en Kroatië wel.

De straling (elektromagnetische) beweegt in golven
Straling bestaat uit kleine deeltjes, fotonen genaamd, die alleen reizen of synchroon met andere fotonen bewegen. Fotonen zijn elektromagnetische golven die straling bevatten. Wanneer fotonen samen bewegen, doen ze dat in golven. Fotonen (lichtdeeltjes) zijn ook een verschijningsvorm van de elektromagnetische straling.

Protonen zijn positief geladen atoomdeeltjes. Protonen hebben andere eigenschappen dan fotonen. Protonen geven hun straling heel precies op een plek af.

Een proton is een heel klein natuurkundig deeltje dat straling afgeeft. Bestraling van buitenaf gebeurt meestal met fotonen.

Elektromagnetische straling geeft elektromagnetische velden (EMV)
Zichtbaar licht, röntgenstraling en infrarood straling zijn allemaal verschillende vormen van elektromagnetische straling (EM-straling). Deze straling uit zich in elektromagnetische golven (EM-golven) want een elektrische golf die in beweging is, veroorzaakt altijd een magnetische golf en omgekeerd. Door de wisselwerking tussen deze golven ontstaat er elektromagnetische straling ook wel elektromagnetische velden genoemd.

Elektro Magnetisch Veld
Een elektromagnetisch veld is een veld dat ontstaat bij het gebruik van draadloze communicatie. Een dergelijk veld strekt zich oneindig en onzichtbaar uit door de ruimte en beïnvloedt het gedrag van geladen objecten in de buurt. Hoe dichter bij de bron, hoe sterker het elektromagnetische veld. Het elektrische- en magnetische veld, staan altijd loodrecht op elkaar en op die manier trillen beide velden in golfjes heen en weer, terwijl ze met een bepaalde snelheid vooruitgaan. De straling haalt zijn energie uit dit elektromagnetische veld. De sterkte neemt af als de afstand tot de bron groter wordt.

De geladen deeltjes
Een bijzondere eigenschap van dit statisch* elektromagnetisch veld is de kracht uitgeoefend op geladen deeltjes. Een mensenlichaam bevat hemoglobine (Hb), een eiwit in onze rode bloedcellen voor de zuurstoftransport in ons lichaam, ijzer. Hemoglobine, een eiwit wat een hoog ijzergehalte heeft wat de bloedcellen de rode kleur geeft.  Een ander eiwit dat ijzer in ons lichaam opslaat is ferritine, (de dosering van ferritine maakt opsporing van ijzertekort of -overschot mogelijk). Deze eiwitten kunnen gevoelig zijn voor een statisch magnetisch veld.

*Bij een statisch veld zijn de sterkte en richting constant.

Magnetiet in lichaam
Zo wordt ook magnetiet (ijzeroxide Fe3O4) in ons lichaam aangetroffen. En magnetiet levert de genezende energie die nodig is voor herstel van een lichaam. Het is goed bij verkrampte spieren, reumatische aandoeningen, artritis, artrose of pijnen in een lichaam. Magnetiet zorgt voor een betere doorstroming van energie en bloed.

Het thermische effect
Antennes zetten elektrische signalen om in elektromagnetische velden: onzichtbare golven door de lucht. Daarmee kunnen ze informatie zenden en ontvangen. De elektromagnetische golven oefenen een kracht uit op de elektrisch geladen deeltjes in een lichaam. Gevolgen voor ons biologisch systeem zijn ook wetenschappelijk waarneembaar en het best gekend is het thermische effect: de elektromagnetische energie wordt omgezet in warmte.

Het biologisch effect
Door hun frequentiegamma kan het type van golven dat de gsm-antennes uitzenden ook een biologisch effect veroorzaken. Misschien zijn er nog andere effecten, die de wetenschap vandaag nog niet heeft kunnen aantonen aangezien de studies geen eensluidend resultaat opleveren en nog onvoldoende gevorderd zijn. Daarom moeten die golven op basis van het voorzorgsprincipe met voorzichtigheid worden beschouwd.

180 wetenschappers uit 36 landen hebben de EU dan ook opgeroepen om de uitrol van 5G stop te zetten totdat onafhankelijke wetenschappers hebben bewezen dat de straling hiervan níet schadelijk is voor de gezondheid. Deze wetenschappers uit verschillende disciplines vinden dat de stralingsdichtheid gaat flink stijgen bij gebruik van 5G, maar de gevolgen voor de volksgezondheid nog onbekend zijn. Dat inmiddels genoeg bewezen is dat deze elektromagnetische velden (komend van alle draadloze toepassingen), lichamelijke klachten veroorzaken bij sommige mensen. Daarom is het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met deze bronnen van de draadloze elektromagnetische velden. Bronnen van o.a.:
-de mobiele telefoons,
-de DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) telefoons,
-het draadloos internet en
-alle basisstations voor mobiele telecommunicatie (de antenne masten).

Lichamelijke klachten van straling (EHS)
Want iemand met Elektro Hyper Sensitiviteit (EHS) ‘voelt’ deze onzichtbare elektromagnetische velden, deze EMV, die niet te ruiken, niet te horen en niet te zien zijn. Een EHS’er heeft daardoor last van diverse klachten. Naar schatting ‘voelt’ ongeveer drie procent van de Europese bevolking dit en heeft EHS met klachten als:
-misselijkheid,
-oorsuizen,
-een licht gevoel in het hoofd,
-hoofdpijn,
-haaruitval,
-vermoeidheid,
-zwellingen in mond en keel,
-verlies van eetlust,
-algeheel energieverlies,
-druk op de trommelvliezen,
-acuut stralingssyndroom.

Bronnen:

https://www.google.com/search?q=Magnetiet+in+een+lichaam&sca_esv=593428507&sxsrf=AM9HkKloWJoOxkC40x6GbnhMBr0Eui4-nA%3A1703426841238&ei=GTuIZe6IDtuE9u8P_YmmqA0&ved=0ahUKEwiu-Za-n6iDAxVbgv0HHf2ECdUQ4dUDCBA&oq=Magnetiet+in+een+lichaam&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiGE1hZ25ldGlldCBpbiBlZW4gbGljaGFhbTIFECEYoAEyBRAhGKABMgUQIRigAUjaQVDbB1iXLnABeAGQAQCYAYABoAGECaoBBDEzLjK4AQzIAQD4AQHCAgoQABhHGNYEGLADwgINEAAYgAQYigUYQxiwA8ICChAAGIAEGIoFGEPCAgUQABiABMICBhAAGBYYHsICChAAGBYYHhgPGArCAggQABgWGB4YD8ICBxAhGKABGArCAggQABiABBiiBOIDBBgAIEGIBgGQBgo&sclient=gws-wiz-serp

https://www.hspmagazine.nl/hoogbegaafd/#:~:text=Wat%20is%20het%20verband%20tussen,hoogsensitieve%20mensen%20is%20ook%20hoogbegaafd.

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/ziek-door-straling-slachtoffers-pleiten-voor-stralingsvrij-woongebied/#:~:text=Hoofdpijn%2C%20allergie%C3%ABn%2C%20slapeloosheid%2C%20depressie,door%20de%20wetenschap%20niet%20erkend.

https://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/elektrohypersensitiviteit/item118750

De wetenschap mag niet waarschuwen voor het gevaar van draadloos gebruik. – Stralingsleed

https://www.kennisplatform.nl/who-iarc-geeft-toelichting-op-oordeel-uit-2011-mobiel-bell/

https://www.kennisplatform.nl/wifi-en-draadloze-toepassingen/

https://stralingsleed.nl/blog/het-gevaar-van-draadloos-gebruik-voor-de-hsp-er-van-hsp-naar-ehs/
https://projecten.zonmw.nl/nl/project/effects-electromagnetic-fields-cellular-and-molecular-mechanisms-immune-sensing-and

Foto: https://www.antistralingshop.nl/2019/12/29/gevaren-van-mobiele-telefoon-straling/