Het levensgeluk van onze jongeren holt achteruit. De hoofdverdachte?
De smartphone/mobiel.

Een gsm is een mobiele telefoon waarmee je kunt bellen en sms’en. Soms heeft een gsm ook een camera, maar de kwaliteit is meestal niet zo goed. Een smartphone is een mobiele telefoon waarmee je niet enkel kan bellen en sms’en, maar ook toegang tot het internet hebt.

Wat is een ingrijpende verandering in ons dagelijks leven, van de afgelopen twintig jaar?
Het heeft de vorm van een creditcard, de grootte van een paspoort, en licht op als een glimworm. Niets heeft onze ontmoetingen, slaapritme, liefdesleven, winkelgewoontes, schoollessen, vakanties, reizen, dinertjes en zelfs onze wc-bezoekjes zó verandert als de mobiel/smartphone.

Sinds het stenen tijdperk was menselijk contact voornamelijk een kwestie van fysieke onderonsjes. Maar de mobiele telefoon revolutie heeft deze eeuwenoude gewoonte als een bulldozer aan de kant geschoven. We zitten midden in een gigantisch sociaal experiment, waarin tieners op dit moment de belangrijkste proefkonijnen zijn en dit is de eerste groep, die opgroeit met de mobiel/smartphone en tevens ook de meest beïnvloedbare groep.

Telefoon verslaaft
Want we zien dat westerse tieners in een grote mentale gezondheidscrisis verkeren. Ze spreken minder met elkaar af, vertonen meer gedragsproblemen en zijn vaker depressief. De meest waarschijnlijke boosdoener? De mobiel/smartphone.

Nederlandse kinderen/tieners brengen veel tijd door op hun scherm.  Scholieren zitten gemiddeld vijf uur per dag op hun mobiel/smartphone en ruim de helft van de kinderen tussen de 9 en 13 jaar vindt zich, in het tijdperk van TikTok, Instagram en Facebook: ongelukkig, onzeker en eenzaam.

Draadloze media
De draadloze, sociale media beloofde ons de wereld te verbinden, maar het percentage tieners met emotionele problemen is bijna verdubbeld tussen 2009 en 2021. Nederlandse kinderen zijn een stuk minder tevreden met hun leven sinds de smartphone/mobiel zijn intrede deed, zo bleek laatst uit een grootschalige onderzoek van: Health Behaviour in School-aged Children. En enkele koppen boven nieuwsberichten van het afgelopen jaar, zijn dat:
-er een ongekende daling is van de mentale gezondheid (geestelijke veerkracht). En mentale gezondheid is een onmisbare eigenschap om in de huidige maatschappij overeind te blijven;
-er een crisis in de jeugdzorg is en dat het ziekteverzuim hoog is;
-draadloos telefoongebruik de nekspieren overbelasten en een beklemmend gevoel of spasmen geven en dat je zenuwpijn krijgt in de rug, schouders en armen;
-er een stijging van jongeren is die een einde aan hun leven maken door zelfmoord.

Volgens Renske Gilissen, hoofdonderzoeker bij 113*, maken in Nederland elke maand iets meer dan twintig jongeren onder de 30 jaar een eind aan hun leven. Ruim twee keer zoveel mannen (1315) als vrouwen (601) maakten in 2022 een einde aan hun leven. In maart 2023 gaf 14,1% van de jongeren (12-25 jaar) aan dat ze er weleens, vaker of heel vaak serieus aan dachten om een eind aan hun leven te maken.

*Stichting 113 is de nationale organisatie voor preventie tegen zelfmoord.

 De mobiel/smartphone als schuldige
Allereerst zijn er duidelijke en goed onderbouwde aanwijzingen dat al die uren op de smartphone/mobiel tot eenzaamheid en ongelukkigheid leiden. Onderzoekers hebben ook de kans gehad om een aantal randomized controlled trials* te doen en zo daadwerkelijk een causaal verband te vinden.

*Gerandomiseerde gecontroleerde studies (RCT) zijn prospectieve onderzoeken die de effectiviteit van iets nieuws meten. Een prospectief onderzoek begint in het heden en gaat door in de tijd.

Experiment Facebook
Amerikaanse en Italiaanse onderzoekers voerden een experiment uit waarbij willekeurige deelnemers hun Facebook-account vier weken niet moesten gebruiken, terwijl een andere groep het gebruik van Facebook wél voortzette (in totaal waren er 2.743 deelnemers.) Aan het eind van de maand voelden de deelnemers die het account níet hadden gebruikt zich veel beter dan de groep die het Facebook-account wél hadden gebruikt.

Nu is Facebook niet meer zo in trek onder tieners, maar een recent experiment uit 2022 toont aan dat zelfs één week zónder sociale media (waaronder TikTok, Instagram, Twitter en Facebook) leidde tot significant gelukkigere deelnemers, met minder symptomen van angst en depressie.

Geen wetenschappelijk bewijs
Het Kennisplatform elektromagnetische velden*: “er zijn geen wetenschappelijke effecten gevonden van straling, lager dan de blootstellingslimieten, op zintuigen, hersenen, het zenuwstelsel, hart- en bloedvaten, hormonen, het afweersysteem, de vruchtbaarheid en de zwangerschap”. Elektromagnetische straling van telefoons is niet-ioniserende straling dat uit zichzelf niet sterk genoeg moet zijn om molecuulverbindingen, zoals DNA, in cellen te verbreken. Het Kennisplatform zegt dat: “zendsignalen die sterker zijn dan de blootstellingslimieten, schadelijk zijn voor de gezondheid. Dat te sterke elektromagnetische velden die voor mobiele telecommunicatie worden gebruikt, lichaamsdelen en huid kunnen opwarmen. En dat hoge blootstelling kan leiden tot schade aan het oog, uitdroging en hittestress”.

* Het Kennisplatform EMV (elektromagnetische velden) werkt samen met:
-RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu),
-TNO (Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek),
-DNV (Det Norske Verita). Een wereldwijd opererend Noors classificatiebureau voor de energie, maritieme (alles betreffende de zee) en  olie & gas-industrie,
-GGD GHOR (GGD staat voor Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst en GHOR staat voor geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio),
-RDI (Rijksinspectie Digitale Infrastructuur). De uitvoerder en toezichthouder voor de Telecommunicatiewet,
-ZonMw (ZorgOnderzoek Nederland en Medische Wetenschappen).

Scholen nemen geen risico
Scholen nemen dit risico niet meer, want vanaf 1 januari 2024 mogen middelbare scholieren geen mobiele telefoons meer gebruiken in de klas. Ook tablets en smartwatches zijn niet meer toegestaan. En vanaf het schooljaar 2024-2025 mogen kinderen op de basisschool ook geen mobiel/smartphone meer in de klas hebben. Scholen moeten wel zelf bepalen hoe ze ervoor zorgen dat leerlingen zich aan de nieuwe regels houden.

Smartphone/mobiel taboe
Ironisch genoeg stuurden de techgoden in Silicon Valley hun kinderen naar scholen waar smartphones taboe zijn.  Techgoden in Silicon Valley als: Apple, Hewlett-Packard, Intel, eBay, Google LLC, AMD, Facebook, en McAfee.

Bill Gates (Microsoft) en Steve Jobs (Apple) lieten hun kinderen nauwelijks met de producten spelen die ze zelf hadden ontworpen.   Dit terwijl je zou verwachten dat de kinderen van softwareontwikkelaar Bill Gates en Steve Jobs juist overladen zouden zijn met de nieuwste en meest geavanceerde draadloze gadgets. Niets is echter minder waar: hun kroost is nagenoeg techvrij opgevoed.

Dus…….zij zijn zich bewust van de gevaren.

Bronnen:
https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/12978/Smartphones%20verzieken%20de
https://www.jrseco.com/nl/tag/wifi-straling-op-school/
https://www.nji.nl/cijfers/hbsc-health-behaviour-school-aged-children
https://werkveilig.wordpress.com/2016/09/23/straling-van-mobiele-telefoon-hoezo-niet-schadelijk-voor-jou-gezondheid/
https://www.nivel.nl/nl/nieuws/aantal-jongeren-met-zelfdodingsgedachten-blijft-onverminderd-hoog#:~:text=In%20maart%202023%20gaf%2014,nieuwste%20kwartaalonderzoek%20van%20Netwerk%20GOR.
https://decorrespondent.nl/14753/smartphones-verzieken-de-mentale-gezondheid-van-jongeren-wanneer-grijpen-we-in/29abefc6-6d57-0c15-0ae0-7d5bb4a16008?
Foto: https://www.vakantiediscounter.nl/blog/reisfotos-maken-smartphone/
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2023/19/1-916-zelfdodingen-in-2022-54-meer-dan-in-2021