Het elektromagnetische veld (EMV) komen o.a.voor bij zendmasten en mobiele telefoons. Het is een veld dat heel de ruimte beslaat en niet is te zien, te horen of te ruiken. Het bestaat uit een elektrisch veld met loodrecht daarop een magnetisch veld. Onze Rijksoverheid zegt over deze elektromagnetische velden dat ze bij korte blootstelling lichamelijke reacties kunnen veroorzaken zoals:
-tintelingen in de armen;
-het zien van lichtflitsen.

Elektrogevoeligheid (EHS)
Maar sommige mensen ervaren veel meer gezondheidsklachten als zij in de buurt komen van bronnen die elektromagnetische velden produceren. Dit wordt elektrogevoeligheid genoemd. Het gaat hierbij om bronnen binnenshuis en buitenshuis. Voorbeelden van gezondheidsklachten die mensen melden zijn;
-hoofdpijn,
-spier- en gewrichtspijn,
-‘brainwave’-gevoel, een ‘dreun’ of een ‘golf’ zoals bij het opsteken van een sigaret,
-duizelig gevoel,
-sterke oorsuizingen,
-jeuk in haar,
-afname geheugenfuncties,
-sterke oorsuizingen, meerdere frequenties, fluit en/of bromtonen,
-sterke doofheid,
-gezwollen slijmvliezen in neus en keel,
-huidproblemen,
-irritatie voor harde geluiden,
-jeukende hoofdhuid,
-moeheid,
-concentratieproblemen.
-misselijkheid,
-druk op de trommelvliezen.

Elektromagnetische velden buitenshuis
Elektromagnetische velden zijn overal. Zichtbaar licht bestaat bijvoorbeeld uit elektromagnetische velden maar ook de radiofrequente elektromagnetische velden die worden gebruikt voor de mobiele communicatie. Elektromagnetische velden die buitenshuis worden gebruikt in:
-zendmasten voor mobiele telefonie (GSM, UMTS),
-zendmasten voor overheidsdiensten (C2000-TETRA),
-wifi, de verzamelnaam voor draadloze netwerken. Het wordt ook wel geschreven als Wi-Fi of Wifi en is de afkorting voor ‘Wireless Fidelity’,
-wimax, (Worldwide Interoperability for Microwave Access), een standaard voor breedbandige draadloze netwerken met middelgroot bereik en staat ook wel bekend onder de naam WirelessMAN,
-gebruik van mobieltjes.

Elektromagnetische velden binnenshuis zoals de
-dect telefoon,
-wifi,
-gebruik van mobieltjes,
-draadloos internet,
-draadloze connecties PC en randapparatuur,
-inbraakdetectie apparatuur,
-draadloze afstandsbediening (deuropeners, schakelaars, verlichting).

De stichting EHS (ElektroHyperSensitiviteit of stralingsgevoeligheid) zegt over elektromagnetische velden (EMV) waar de draadloze communicatie gebruik van maakt: “veel mensen in onze geciviliseerde wereld hebben gezondheidsklachten die veroorzaakt worden door deze elektromagnetische velden (ook wel straling genoemd) van de draadloze communicatie.  Deze elektromagnetische velden worden op een nog onbekende manier door het lichaam opgemerkt. De hersenen worden er door beïnvloed en brengen stressreacties op gang”.

Onderzoek
Medio oktober 2019 startte het Maui Forest Bird Recovery Project (MFBRP) in samenwerking met de;
-Amerikaanse Fish and Wildlife Service (FWS),
-staat Hawaï,
-Nature Conservancy,
-American Bird Conservancy,
-Pacific Bird Conservation en de
-San Diego Zoo Wereldwijd, een onderzoek.

Een onderzoek met de Kiwikiu* en met niet-ioniserende straling
Een belangrijke vorm van niet-ioniserende straling is de elektromagnetische straling, ook wel elektromagnetische velden genoemd. Van de straling die niet is te zien, niet te horen of te ruiken, de straling o.a. van alle zendmasten en van alle mobiele telefoons. Van de radiogolven die zich draadloos voortplanten in de ruimte, zonder dat er een kabel voor nodig is. De radiogolven die niet te zien zijn, niet te horen en niet te ruiken maar er wel zijn. Om te vergelijken: ook de straling van de zon (ultraviolette straling) is niet-ioniserende straling.

Het onderzoek
Er werden very high frequency (VHF)-zenders aan de poten van 10 kiwikiu* bevestigd voordat ze werden vrijgelaten in het Nakula Natural Area Reserve, op de zuidelijke helling van de Haleakalā-vulkaan, Hawaí. Maui bestaat uit twee aan elkaar gegroeide vulkanen, met een grote vallei ertussen.

*De Kiwikiu, ook bekend als de Maui Parrotbill, is een van de meest bedreigde vogels die op Hawaï leven.

De very high frequency (VHF)-zender

Met VHF worden radiogolven aangeduid met frequenties in het radiospectrum tussen 30,0 megahertz (MHz.) en 299,9 MHz.

De ultra hoge frequentie (UHF)-zender
UHF staat voor “Ultra hoge frequentie” en de frequentierange voor UHF loopt van 380 MHz. tot 470 MHz.

2019
Sommige vogels zijn in gevangenschap grootgebracht en sommige in het wild en werden tussen 27 en 30 oktober 2019 in een bos vrijgelaten. Op 16 november was elke vogel dood.

Hoe de vogels kunnen gedijen
Als antennes voor de telecommunicatie, radar, wifi en andere draadloze doeleinden minder worden, zullen de vogels blijven bestaan. Wanneer er een plek is waar ze draadloze straling ontvangen, dan zullen ze uitsterven.

Bronnen;
https://www.wakkeremensen.org/gezondheid/straling-gezondheid-1/bestraal-de-vogels-niet-door-arthur-firstenberg/
https://stichtingehs.nl/

https://stichtingehs.nl/wat-is-elektrohypersensitiviteit-ehs/gezondheidsklachten-straling
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/straling/controle-op-straling/magnetische-velden#:~:text=Sterke%20elektromagnetische%20velden%20kunnen%20bij,sterker%20is %20dan%20100%20microtesla.
file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/Elektrohypersensitiviteit_2008-2%20(2).pdf