Elektromagnetische straling is de verzamelnaam voor alle soorten straling die uit elektromagnetische golven bestaan. Een elektrische golf in beweging veroorzaakt altijd een magnetische golf en omgekeerd ook. Door de wisselwerking tussen deze twee golven ontstaat er elektromagnetische straling, ook wel een elektromagnetisch veld (EMV) genoemd.

Bewust opwekken van elektromagnetische velden
Elektromagnetische velden worden opgewekt en een voorbeeld hiervan zijn alle zendinstallaties voor de mobiele en draadloze telecommunicatie (2G, 3G, 4G en 5G), alle DECT telefoons, wifi, de mobiels zelf en apparaten die werken op bluetooth*.

*Bluetooth is een manier om draadloos gegevens uit te wisselen tussen (meestal) twee apparaten. Dat gebeurt met radiogolven. Eén apparaat is de zender en het andere is de ontvanger. Beide apparaten moeten bluetooth hebben om ze te verbinden. En de afstand tussen de apparaten mag niet te groot zijn.

Waarschuwing
In 2007 kwam het milieuagentschap, de European Environment Agency (eea), al met een waarschuwing over deze kunstmatige elektromagnetische opgewekte straling. Dat elektromagnetische straling de voortplanting door de ruimte is van elektrische- en magnetische trillingen. Die zou een bepaald type hersentumor veroorzaken.

Ook de telecomspelers zelf zijn zich bewust van de toenemende aanwijzingen dat deze elektromagnetische straling schadelijk kan zijn. Ze komen daarvoor uit en dekken zich ertegen in, is te lezen in hun jaarverslagen. Vodafone schrijft over deze elektromagnetische straling dat het “gezien kan worden als een gezondheidsrisico”. Telefónica waarschuwt voor de “mogelijke effecten op de gezondheid van mensen” en de Deutsche Telekom voor een “risico op het invoeren van de mobiele communicatie.”

Ontstaan kunstmatige elektromagnetische straling
In 1991 werd in Nieuwegein het IEEE 802.11 netwerk-protocol uitgevonden. De basis voor alle draadloze communicatie en de basis voor wifi dat in 1991 werd geregistreerd door NCR (National Cash Register)- Corporation en AT&T (een Amerikaans telecommunicatieconcern).

Kunstmatige straling
Naast de kunstmatige straling van o.a. TL-verlichting, LED’ s, UV-lampen, keramische verwarmers en lasers, is er dan dus ook de kunstmatige straling van alle
– zendmasten,
– mobiele telefoons,
– wifi en
– alle apparaten die draadloos werken op straling.

Alle soorten elektromagnetische straling die zich in vacuüm voortplanten met de snelheid van het licht. Onzichtbaar, niet te horen en niet te ruiken. Lichtsnelheid wordt aangeduid met de letter C en de C staat voor celeritas (Latijns voor snelheid) en in een vacuüm is de lichtsnelheid per seconde (de SI- eenheid*) van het licht altijd hetzelfde voor alle frequenties: de waarde c = 299 792 458 m/s (meter per seconde).

*SI-eenheid: het Internationale Stelsel van Eenheden (Frans: Système International d’unités) of SI-stelsel.

Gevaar
Blootstelling aan deze kunstmatige straling* kan een gevaar vormen voor het lichaam. Er bestaat dan een kans op oog- en huidbeschadigingen zegt de NWO ( de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). 

*Straling of elektromagnetische velden met hun onzichtbare, onhoorbare en niet te ruiken elektromagnetische velden (EMV) dat een interferentie (storing) veroorzaakt.

Frequentie/Hertz
Elektromagnetische straling is als een golf (radiogolf) en is net zoals een watergolf op het wateroppervlak wanneer men er een steentje in werpt. Twee golven, samen op een punt, veroorzaken een trilling en kunnen elkaar versterken of juist verzwakken. Het aantal trillingen per seconde is de ‘frequentie’ (f) van de trilling, in de eenheid Hertz (Hz).

Radiofrequent of microgolven en biologische effecten
Een radiogolf, ook radiofrequente (RF) straling genoemd, is een golf in de vorm van elektromagnetische straling met golflengten uiteenlopend van ruwweg duizend kilometer tot één millimeter, dus in het frequentiegebied van enkele honderden hertz (Hz) tot enkele honderden gigahertz (GHz).  Deze gepolariseerde/coherente elektromagnetische straling veroorzaken in levende cellen/weefsels, biologische effecten. Volgens de stichting elektromagnetische straling (stichting EHS); is er voldoende bewijs dat draadloze technologie een schadelijk effect op de hersenen heeft en met name op die van kinderen. Daarnaast zijn er sterke aanwijzingen dat deze elektromagnetische velden (EMV)* de beweeglijkheid van sperma vermindert, celstress geeft en kankerverwekkend is bij een blootstelling die duidelijk lager ligt dan de norm die de Nederlandse overheid veilig noemt.

*De meeste bioactieve elektromagnetische velden, zijn die EMV die gebruikt worden in de draadloze communicatie.

Wat zegt onze Rijksoverheid hierover?
Sterke elektromagnetische velden kunnen bij kortdurende blootstelling lichamelijke reacties veroorzaken, zegt onze rijksoverheid. Voorbeelden daarvan zijn tintelingen in de armen en het zien van lichtflitsen. De door de mens veroorzaakte elektromagnetische velden (EMV) veroorzaken geen noemenswaardige verwarming in levende weefsels volgens het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) maar “het is bekend dat er gezondheidseffecten op de korte termijn kunnen optreden. Laagfrequente velden kunnen, als ze sterk genoeg zijn, leiden tot duizeligheid, het zien van lichtflitsen en het voelen van tintelingen of pijn door prikkeling van zenuwen. Radiofrequente velden kunnen, als ze sterk genoeg zijn, leiden tot oververhitting en schade aan weefsels en organen”, volgens het RIVM.

De SAR-waarde
De sterkte van de gsm-straling drukken we uit in de vakterm: Specific Absorption Rate (SAR-waarde). De SAR waarde (Watt per kg) is een eenheid die uitdrukt hoeveel straling er in het lichaamsweefsel wordt geabsorbeerd. In Europa mag de SAR-waarde niet hoger mag zijn dan 2 Watt per kilo.

De Franse toezichthouder ANFR (Agence nationale des fréquences), vergelijkbaar met onze Rijksinspectie voor Digitale Infrastructuur (RDI), heeft ontdekt dat de iPhone 12 keer meer elektromagnetische straling uitzendt dan is toegestaan. Uit de test bleek dat er 5,74 Watt straling per kilogram afkwam!

In het menu van je mobiele telefoon staat ook ergens, goed verborgen, een veiligheidswaarschuwing. De fabrikant raadt af om het mobieltje op het lichaam te dragen of tegen het oor te houden.

Beperk de straling
Maak je je zorgen over de straling van je telefoon, dan kun je die beperken. Blijf /ga  gedraad!!!

Bronnen:
https://stralingsleed.nl/blog/telecombedrijven-waarschuwen-de-aandeelhouders-dat-bij-draadloos-gebruik-gezondheidsrisicos-horen/
https://stralingsleed.nl/blog/telecomindustrie-waarschuwt-zelf-voor-gezondheidsgevaren/
https://radiopedia.nl/wiki/Radiofrequentiespectrum
https://www.rivm.nl/elektromagnetische-velden/emv-in-dagelijks-leven https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/straling/controle-op-straling/magnetische-velden#:~:text=Sterke%20elektromagnetische%20velden%20kunnen%20bij,sterker%20is%20dan%20100%20microtesla.
https://www.jrseco.com/nl/sar-waarden-over-veilig-gebruik-van-mobiele-telefoons-kloppen-voor-geen-millimeter/
https://www.groene.nl/artikel/bellen-schaadt-cellen
https://www.techzine.nl/nieuws/infrastructure/529244/duitse-telecomnetwerken-moeten-vrij-van-huawei-ondanks-hoge-kosten/
https://www.heldenvan.nu/wifi-problemen-op-de-werkvloer/#:~:text=In%201991%20werd%20wifi%20standaard,zelfs%20opgepikt%20door%20Steve%20Jobs.
https://www.ahealthylife.nl/complete-lijst-sar-waarden-mobiele-telefoons/