In tegenstelling tot wat onze Nederlandse overheid verkondigt, waarschuwt de telecomindustrie zelf wél voor gezondheidsgevaren van het draadloos gebruik en alle techniek hiervoor nodig. In vrijwel alle telecom jaarverslagen staan waarschuwingen voor de aandeelhouders (niet voor de gebruiker dus) dat men in de toekomst rekening moet houden met claims als gevolg van schade aan de gezondheid door het draadloos gebruik. Want mocht er een link tussen draadloos gebruik en gezondheidsschade in de toekomst hard worden gemaakt, dan kan dit leiden tot schadeclaims van slachtoffers aan providers, zo wordt er gewaarschuwd. Een mogelijke link tussen draadloze producten en het ontstaan van gezondheidsschade, wordt door de telecom zelf dus niet uitgesloten! Ze waarschuwen de aandeelhouders om hier rekening mee te houden, dus hoe is het spreekwoord ook alweer: waar rook is, is vuur!

Ooit wordt het duidelijk…
De telecomindustrie gaat er dus wel terdege van uit dat het de mens ooit duidelijk zal worden dat de kunstmatige elektromagnetische velden van alle draadloze toepassingen de flora, fauna en mensen, schade zal aanbrengen. Waarom begrijpt de regering dit niet?

Telecomindustrie waarschuwt voor gezondheidsgevaren
Want waar onze overheid niet waarschuwt, waarschuwen de telecomproviders wel voor gezondheidsgevaren. In vrijwel alle telecom-jaarverslagen is de waarschuwing voor de aandeelhouders te lezen, dat ze in de toekomst rekening moeten houden met claims als gevolg van schade aan de gezondheid.

América Móvil
In het jaarverslag van de mobile provider América Móvil, de grootse provider in Zuid-Amerika staat te lezen dat: “er wordt beweerd dat draagbare communicatieapparatuur gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, waaronder kanker, als gevolg van radiofrequentie-emissies van deze apparaten”.

GCI Communication Corp
In het jaarverslag van GCI, een telecommunicatie bedrijf in Alaska, staat: “We kunnen er niet zeker van zijn dat toekomstige studies, ongeacht hun betrouwbaarheid, geen verband zullen leggen tussen elektromagnetische velden en hun nadelige gezondheidseffecten.”

Vodafone
Vodafone schrijft over elektromagnetische straling dat deze “gezien kan worden als een gezondheidsrisico”.

T-Mobile
En het schrijven van T-mobile: “Ons bedrijf zou kunnen worden aangetast door de bevindingen van productaansprakelijkheid voor risico’s van de gezondheid/veiligheid van draadloze apparaten. Beschuldigingen kunnen worden geuit dat het gebruik van draadloze telefoons en transmissie-apparatuur, zoals zendmasten kunnen worden gekoppeld aan verschillende gezondheidsproblemen met inbegrip van kanker en hersentumoren. Rechtszaken zijn ingediend tegen de fabrikanten en willen een schadevergoeding wegens vermeende gezondheidsproblemen die voortvloeien uit het gebruik van draadloze telefoons. Ook zijn er beschuldigingen met betrekking tot de draadloze technologie, dat de uitstoot van de draadloze apparaten kunnen interfereren met verschillende elektronische medische hulpmiddelen (zoals gehoorapparaten en pacemakers)”.

Communicatie providers en aandeelhouders?
In de communicatie van providers naar de aandeelhouders is de bezorgdheid over de gezondheidsrisico’s met betrekking tot het gebruik van draadloze handsets en basisstations, die elk telecombedrijf negatief kunnen beïnvloeden, reden om te waarschuwen dat: “draagbare communicatie-apparaten worden gelinkt aan gezondheidsrisico’s, met inbegrip van kanker, als gevolg van de uitstoot van de radiofrequenties”, bedoeld voor de aandeelhouders. “Onderzoek en studies zijn aan de gang en kunnen geen garantie geven dat verder onderzoek en studies niet zullen aantonen dat er een link is tussen de uitstoot van de radiofrequentie en gezondheidsrisico’s. Eventuele negatieve bevindingen in deze studies kunnen nadelige gevolgen hebben voor het gebruik van draadloze technologie en, dientengevolge, de toekomstige financiële prestaties.”

De telecomspelers zelf zijn zich dus wel terdege bewust van de schadelijkheid van de kunstmatige elektromagnetische straling (EMV). De aandeelhouders worden ingelicht maar de gebruiker weet nergens van.

Want wat houdt 5G technisch in?
5G heeft dezelfde basisprincipes en protocollen als 4G. Het verschil ligt hem in de frequenties. 5G beslaat een nieuw frequentiebereik, te weten tussen de 30 tot 300 Gigahertz (GHz). 5G vervangt 4G niet maar opereert naast 4G maar heeft een kortere golflengte.

                                                       De rode golflengte bovenaan wordt steeds korter.

Het bereik van een 4G zendmast is als een waaier die om zich heen reikt, ongeveer 120 graden en het signaal van een 4G zendmast kan ongeveer tot 30 km ver reiken. Bij 5G is het bereik op 1 punt gericht met naar dat punt een enorm grote bandbreedte (de hoeveelheid data die tegelijkertijd over een bepaalde verbinding kan worden vervoerd). Dat zorgt voor extreem hoge pulsaties, te vergelijken met een magnetron. 

5G werkt dus met veel hogere frequenties en het bereik is veel minder groot waardoor er slimm cells nodig zijn op 150 meter van de huizen. Er zal altijd een ononderbroken, directe lijn tussen de mobiel van de gebruiker en de antenne zichtbaar moeten zijn.

Standpunt Europese Commissie
De Europese Commissie (EC) wil koploper worden in de generatie draadloze technologie. Op de vraag over gezondheidsrisico’s is het antwoord: “de gezondheid van de burgers staat voorop”.

Echter, dit is nog steeds op basis van de blootstellingsnormen die twintig jaar geleden bepaald zijn (toen 2G en 3G) waar ook 5G, na een lichte aanpassing, onder valt.  Deze blootstellingsnormen gaan uit van een thermische belasting en niet van de biologische effecten die er wél zijn; https://stralingsleed.nl/blog/bij-draadloos-gebruik-is-het-biologisch-effect-op-mensen-niet-eens-wetenschappelijk-onderzocht/ .

Bronnen:
https://holistik.nl/5g-gezondheid-schadelijk-straling/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31515981/
https://stralingsleed.nl/blog/telecombedrijven-waarschuwen-de-aandeelhouders-dat-bij-draadloos-gebruik-gezondheidsrisicos-horen/
https://www.groene.nl/artikel/bellen-schaadt-cellen
Foto  http://liamthinks.blogspot.com/2013/12/what-world-looks-like-if-we-could-see.html