Elektromagnetische velden (EMV) en optische straling, zoals radiofrequentie, microgolfvelden, laserstraling, ultravioletstraling en infraroodstraling, zijn vormen van niet-ioniserende straling. Niet-ioniserende straling heeft te weinig energie om atomen te ioniseren. Ioniserende straling heeft deze energie wel. 

Vanaf de jaren ‘80 werden er steeds meer mobiele netwerken uitgerold. In 1994 kreeg Nederland twee mobiele netwerken (KPN en Libertel), waarmee mensen met een mobiele telefoon kunnen bellen, draadloos.  In 1998 had 22 procent van alle Nederlanders een mobiele telefoon en vanaf dat moment kwamen er ook steeds meer nieuwe providers op de markt, zoals O2 en Dutchtone. In 2022 beschikt 96,1% van de Nederlanders over een mobiel. De mobiel en zijn niet-ioniserende straling.

Vermijd blootstelling aan niet-ioniserende straling
Niet-ioniserende straling is dus over het algemeen minder schadelijk voor de gezondheid dan ioniserende straling. Maar toch kan ook niet-ioniserende straling schadelijk zijn. Deze;

niet te horen, niet te zien en niet te ruiken elektromagnetische velden,
ontstaan overal waar sprake is van draadloze zendsignalen. Bij huishoudelijke apparatuur waarbij relatief kleine elektromotoren, transformatoren of zenders worden toegepast (zoals bij mixers en computers) is de sterkte van deze elektromagnetische velden te laag om effecten op de gezondheid te veroorzaken, maar in de buurt van bronnen als 5G masten, kunnen deze elektromagnetische velden leiden tot gezondheidseffecten. 

HSP’ er
Vooral Hoog sensitieve mensen (HSP’ ers),. staan (onbewust) open voor prikkels (indrukken), van deze straling die:

-niet te zien,
-niet te ruiken en niet
-te horen is.

Highly sensitieve personen (HSP’ ers) hebben een bepaalde mate van gevoeligheid voor deze elektro magnetische velden. Echter niet alle HSP’ ers zijn even gevoelig voor de elektromagnetische straling van alle draadloze. De Stichting Elektrohypersensitiviteit (EHS) schat dat ongeveer 3% van de bevolking overgevoelig is voor deze elektromagnetische velden.

De HSP ‘er merkt de niet fysieke prikkels op
Hoog sensitieve personen (HSP’ ers) hebben dus een extra gevoelig zenuwstelsel en een HSP ‘er merkt (voelt) dan ook de dingen die fysiek (daadwerkelijk) aanwezig zijn. Alles wat niet zichtbaar is, niet officieel bewezen kan worden naast de vijf zintuigen, die iedereen heeft, het:

-horen;
-proeven;
-ruiken;
-voelen en het
-zien is er nu ook het…..

-zesde zintuig.

Het zesde zintuig
Want naast het horen, zien, ruiken, proeven en voelen, heeft de HSP ‘er nog een zesde zintuig. Een innerlijke stem die je vertelt of je iets moet doen of juist moet laten. Het is een natuurlijke gave die je bij de geboorte hebt meegekregen, een innerlijke stem; het zesde zintuig. Dankzij je zesde zintuig ‘weet’ je iets zonder dat je er over hebt nagedacht. Er zijn maar weinig mensen die het weten toe te passen: het zesde zintuig.

Via wetenschappelijk onderzoek is namelijk gebleken dat het hoog sensitieve brein (3%) iets anders in elkaar zit dan het niet-hoog sensitieve brein. Bij een gelijksoortige opdracht, waarbij naar foto’s werd gekeken, werd bij HSP ’ers meer activiteit in de hersenen gemeten. Meerdere hersengebieden lichtten feller op en ook méér hersengebieden lichtten op dan bij niet-HSP’ ers. Dit wijst op een intensere waarneming en een diepere verwerking van de stimuli. Doordat de informatie met veel meer hersengebieden wordt verwerkt, worden er meerdere analyses gemaakt en nieuwe verbanden gelegd.

Dit zesde zintuig is ingesteld op subtiele, niet-fysieke sensaties die niet waarneembaar zijn door de andere zintuigen.  Het is een innerlijke stem die je vertelt of je iets moet doen of juist moet laten. De HSP ‘er kan dit voelen en ‘weet’ dit. Met dit zesde zintuig neemt een HSP ‘er waarnemingen waar zoals: helder horen, helder zien, helder weten en dan nu ook: helder voelend.

                                   

                                    Geen EHS                                                      Met EHS.
In een fMRI- (functional magnetic resonance imaging) onderzoek werd er bij de HSP’ er een verhoogde activiteit gemeten in de hersengebieden die betrokken zijn bij bewustzijn, aandacht, en actieplanning. Dat je je als HSP’ er bewuster bent van emoties van anderen én de neiging hebt om er sneller op te reageren, is dus te zien in de hersenen! Ook in andere hersengebieden werd er een hogere activiteit gemeten bij HSP’ er, bijvoorbeeld in de breingebieden voor integratie van zintuiglijke informatie, betekenisgeving en empathie. En nu dus van de elektromagnetische velden (EMV) van alle draadloze.

In huis en op kantoor maken we tegenwoordig dagelijks gebruik van draadloze apparaten die elektromagnetische velden (EMV) opwekken. Denk aan de mobiele telefoon, de draadloze telefoon (DECT) en draadloos internet (wifi). De alledaagsheid van deze EMV-bronnen maakt het zeer relevant om te onderzoeken of ze invloed hebben op onze gezondheid. Wetenschappers van de Animal Sciences Group (ASG) van Wageningen Universiteit en Researchcentrum en wetenschappers van TNO Defensie en Veiligheid starten in 2008 een onderzoeksproject gehonoreerd door ZonMw* met als uitslag dat elektromagnetische velden gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van werknemers en mensen. De mate waarin en de manier waarop is afhankelijk van de frequentie en de veldsterkte (de afstand).

*Zorg Onderzoek Nederland (ZON) en Medische Wetenschappen (MW).

Want als de velden sterk genoeg zijn, ontstaan elektrische stroompjes die tintelingen of pijn kunnen veroorzaken, of deze velden worden geabsorbeerd, waardoor het lichaam opwarmt en een te sterke stijging van de lichaamstemperatuur kan leiden tot schadelijke gezondheidseffecten zoals:
-ADHD,
-hoofdpijn,
-obesitas,
-autisme,
-verminderde vruchtbaarheid bij zowel mannen als vrouwen,
-miskramen,
-verminderde slaapkwaliteit,
-depressie.

Bron;
https://stichtingehs.nl/actueel/blog/ehs-hoe-staat-het-met-de-erkenning
https://femkedegrijs.com/elektromagnetische-straling/#:~:text=Hoogsensitieve%20mensen%20staan%20(onbewust)%20extra,gevoelig%20voor%20(elektromagnetische)%20straling.
https://stralingsleed.nl/blog/het-gevaar-van-draadloos-gebruik-voor-de-hsp-er-van-hsp-naar-ehs/
https://www.bewustmaker.com/hsp-test-ben-ik-hoogsensitief https://stichtingehs.nl/wat-is-elektrohypersensitiviteit-ehs/gezondheidsklachten-straling
https://www.hspmagazine.nl/hoe-werkt-het-hoogsensitieve-brein/
Foto; https://www.mommyknowsbest.nl/beschermen-tegen-elektromagnetische-straling/
https://projecten.zonmw.nl/nl/project/effects-electromagnetic-fields-morphogenesis-and-gene-expression-during-embryo-development