Geldend van 29-11-2007 tot heden
Mobiel communiceren en meer in het bijzonder mobiel bellen heeft versneld zijn intrede gedaan in de samenleving. De Rijksoverheid heeft aan operators* de toestemming gegeven om binnen een aantal jaren een netwerk in werking te hebben dat mobiele communicatie in heel Nederland mogelijk maakt. Om een draadloos netwerk te maken zijn landelijk echter duizenden antennes nodig.

*In Nederland zijn er in totaal 11 mobiele providers: KPN, Odido, Vodafone, Ben, Simpel, hollandsnieuwe, Budget-Mobiel, Lebara, Simyo, Youfone en 50Plus-Mobiel.

Voor de plaatsing van antennes tot 5 meter op bestaande bouwwerken (zowel voor de gsm-masten als de gsm-antennes op gebouwen) is géén bouwvergunning vereist. Voor plaatsing van antennes hoger dan 5 meter en op monumenten is wél een bouwvergunning vereist. In 2024 bieden 3 providers een eigen netwerk aan: KPN, Vodafone en Odido (het voormalig T-Mobile Nederland en Tele2 Mobiel). En sinds kort ook 3 virtuele* providers; Youfone, Budget Mobiel (beide KPN netwerk) en Ben (Odido netwerk). De verwachting is dat in de toekomst meer providers 5G zullen gaan aanbieden.

*Een mobiel virtual network operator (MVNO) is een mobiel telecom bedrijf dat niet over een eigen radiospectrum licentie beschikt, maar onder eigen merknaam mobiele telefonie verkoopt middels het netwerk van een mobiele operator.

Om mobiel uit te breiden wordt tot 2025 het mobiele 5G-netwerk uitgerold als opvolger van 4G. Het nieuwe 5G-netwerk is sneller omdat het werkt op een hogere frequentie. 5G is ongeveer honderd keer sneller dan 4G (datasnelheid stijgt van 100 megabit per seconde tot wel 10 gigabit). Hiervoor zijn alleen wel veel meer zendmasten en antennestations nodig, want een hogere frequentie heeft een kleiner bereik. En net als bij de eerdere mobiele netwerken (3G en 4G) zullen 5G-apparaten communiceren met de gsm masten doormiddel van radiogolven of ook elektromagnetische velden (EMF) genoemd, uit te zenden en te ontvangen. En waar 5G is uitgerold zit 6G al in de pijplijn. En 6G is de ‘zesde generatie’ van het mobiele netwerk en waarschijnlijk rond 2030 beschikbaar in heel Nederland. Het 6G-netwerk met snelheden die tot 10 keer sneller zijn dan de huidige 5G-netwerken en zelfs 300 keer sneller dan 4G!

De elektrogevoelige (EHS’er)
Maar……er zijn mensen die klachten hebben van deze elektromagnetische velden of straling van de draadloze communicatie. Dit wordt ‘elektrogevoeligheid’ of ‘elektrosensitiviteit’ afgekort EHS, genoemd. Er is officieel aangetoond dat de straling van de gsm masten en alle draadloos, je lichaam kan opwarmen door de elektromagnetische velden en daarom zijn hiervoor eisen opgesteld. Zo mag straling je lichaam maximaal 1 graad opwarmen. Andere effecten die 5G op het menselijk lichaam hebben, zijn niet aangetoond. Toch zijn er mensen die ónder deze eisen zijn opgesteld, klachten hebben.

De stichting Elektrohypersensitiviteit(EHS)
De Stichting EHS behartigt de belangen van de mensen met EHS, dat wil zeggen mensen die ziek worden van de wettelijk geldende blootstellingsnormen van de elektromagnetische velden van de draadloze communicatie. De stichting EHS heeft een beroep ingesteld tegen het besluit om de antennemasten van 5G uit te rollen*. Dit omdat er geen voorwaarde is opgenomen ter bescherming van de gezondheid van de mensen met EHS. Dit is volgens de Stichting niet in overeenstemming met de noodzakelijke bescherming van en voorzorg voor kwetsbare groepen, zoals nu de mensen met elektrohypersensitiviteit. Bovendien is het besluit in strijd met artikel 4, eerste lid, van het VN-verdrag. Dit verdrag bepaalt onder andere dat mensen met een beperking het recht hebben om zelfstandig te wonen, naar school te gaan, het openbaar vervoer te gebruiken of aan het werk te zijn.

Toepassing van het besluit om de 5G antennemasten uit te breiden, zal leiden tot een verdere verslechtering van de positie en gezondheidssituatie van mensen met nu al elektrohypersensitiviteit. Het zal hen in een nóg groter maatschappelijk en sociaal isolement brengen.

*De rechter heeft het beroep van de stichting EHS tegen de uitrol van 5G, afgewezen in maart 2024. Dit betekent dat de frequentieveiling voor 5G eind juni, begin juli in 2024, doorgaat. De nieuwe 5G-banden zullen naar verwachting dan in augustus in gebruik worden genomen.

EHS is in Nederland geen erkende ziekte of aandoening maar in landen als Noorwegen en Zweden wél.

Verschillende onderzoeken hebben voorspeld dat in de toekomst zo’ n veertig procent van de wereldbevolking overgevoelig zal zijn voor deze straling. Want reikt het signaal van een 4G-antenne die uitzendt op de 900 megahertz-band moeiteloos een mobiele telefoon een kilometer verderop, 5G-antennes hebben maar een bereik van ongeveer 250 meter.

Het 6G-netwerk ‘belooft’ nóg hogere snelheden dan 5G. Het doel is om downloadsnelheden van liefst 100 Gbit:10 keer sneller dan de (theoretische) downloadsnelheid van 5G, en zelfs 300 keer sneller dan de 4G-netwerken.
Ondanks de voortgaande doorontwikkeling van technische apparatuur voor 5G zullen obstakels, zoals bomen behalve C02 ook de radiogolven absorberen. En die radiogolven komen dan bij de 5G frequenties gemiddeld maar 250 meter ver. Omdat bij 5G veel meer antennes nodig zijn gaan providers lantarenpalen en lampen gebruiken, die toch al in de openbare ruimte staan.

De plaatsing van 5G op lichtmasten heeft grote gevolgen voor gemeenten en van het beheer op de openbare verlichting want de Telecomwet verplicht gemeenten om antennes op openbare gebouwen, lantaarnpalen en ander ‘straatmeubilair’ toe te staan! Op dit moment is er nog geen wettelijk bewijs dat de blootstelling van radiogolven geproduceerd door alle draadloze toepassingen, gezondheidseffecten veroorzaakt.

Bronnen:
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR18147/1
Foto: https://www.itpedia.nl/wp-content/uploads/2011/01/source_code-1024×683.jpg
file:///C:/Users/Gebruiker/Pictures/Factsheet+Verschillen+4G-5G_WEB_DEF%20(12).pdf
https://nederlandslicht.nl/5G-op-lichtmasten#:~:text=5G%2Dantennes%20hebben%20een%20bereik,in%20de%20openbare%20ruimte%20staan.