Ieder pand heeft een elektriciteitsmeter. Een elektriciteits meter wordt ook wel een kWh (kilowattuur)-meter (of stroommeter) genoemd. Het houdt het verbruik van de elektriciteit bij van een huishouden of een bedrijf. De elektriciteitsmeter vind je altijd in de meterkast en is een vast onderdeel van de elektriciteitsinstallatie. Bijna altijd is er oOver WordPressok een gasmeter en in gebouwen met stadswarmte is er geen gasmeter maar een warmtemeter*. De elektrische meter hangt op ooghoogte in de meterkast, de gasmeter vaak op kniehoogte en de warmtemeter zit ook meestal op kniehoogte in de meterkast.

*In huishoudens met stadsverwarming wordt geen gas gebruikt om het huis te verwarmen, maar zorgt restwarmte voor de warmte in huis. Restwarmte is de warmte die overblijft uit de industriële sector.

Er zijn grofweg drie types elektriciteitsmeters:
-de analoge elektriciteitsmeter. Op deze meter zit een draaischijf en een telwerk met cijfers. Die draaien als je stroom afneemt. Op sommige meters zit maar één telwerk en soms zijn er twee telwerken, eentje boven en eentje onder,

-de digitale elektriciteitsmeter. Deze meter heeft een schermpje met cijfers in plaats van een draaischijf en een ronddraaiend telwerk. Heb je enkeltarief, dan staat er één stand op het scherm heb je dubbeltarief, dan kun je door de knop op de meter in te drukken, de verschillende meterstanden zien (normaal- en dal tarief). Bij een digitale elektrameter wordt de meterstand níet automatisch door gestuurd,
-de slimme meter (of AMR-meter). De slimme meter is een digitale energiemeter die de meterstand dagelijks automatisch doorstuurt. Het doorsturen van het energieverbruik gebeurt draadloos via het mobiele netwerk.

Afspraken over de slimme meter
In Europa zijn afspraken gemaakt over het vervangen van de traditionele stroom- en gasmeters: de analoge en de digitale. Dat op 31 december 2020 deze, in minstens 80% van de Nederlandse huishoudens, vervangen moeten zijn door slimme meters. Je mag een slimme meter in 2024 nog weigeren, maar dat recht was in 2023 afgelopen als je zonnepanelen had.

Wat zijn slimme meters?
De slimme meter is het digitale alternatief voor de traditionele elektriciteits- en gas meters. Dankzij een draadloze netwerkverbinding gaat automatisch maandelijks het stroomverbruik naar de energieleverancier, zodat je zelf niet meer de meterstand hoeft door te geven.

Vervangen
In ons land hebben in 2024 ruim 7,6 miljoen huishoudens een slimme meter die in verbinding staat met de energieleverancier. Het apparaat is zelfs verplicht als er stads- of blokverwarming is.

Maar wil je geen slimme meter?
Dan kunt je bij je netbeheerder de slimme meter weigeren.  Je behoudt dan de huidige meter en geeft de meterstanden zelf door.

Want heb je elektrohypersensitiviteit (EHS)?
Ook de EHS’ er wil geen slimme meter. De straling van de mobiele telefoon en de GSM-masten, maakt hun ziek. De slimme meter heeft ook een draadloze verbinding die hen ziek maakt. Het huidige onderzoek naar straling/EHS heeft nog geen definitieve antwoorden gegeven op de vraag of de straling van al deze slimme draadloze meters schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt namelijk dat de huidige gegevens geen overtuigend bewijs leveren voor een verhoogd risico op gezondheidsproblemen als gevolg aan de blootstelling aan de straling van slimme meters, maar….. omdat deze nog niet zolang gebruikt wordt, dit ook niet zeker weet!

De werking van de slimme meter
De slimme meters gebruiken radiogolven om informatie te verzenden en te ontvangen. Dit type straling, deze radiogolven, is een vorm van niet-ioniserende straling, en vergelijkbaar met die van de mobiele telefoon en de wifi-router.

Agentschap Telecom
Het Agentschap Telecom, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, is verantwoordelijk voor het verwerven en toewijzen van frequentieruimtes. Het dagelijkse werk van Agentschap Telecom heeft betrekking op het werkterrein van o.a. de draadloze communicatie. Draadloze mobiele communicatie, zoals 5G, dat gebruik maakt van frequenties in het elektromagnetische spectrum. Per 1 januari 2023 is de naam van Agentschap Telecom gewijzigd naar Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). 

Voldoen te veel meters in een groep niet meer aan de eisen, dan wordt deze hele groep afgekeurd. Het kan voorkomen dat de meter is afgekeurd terwijl er nooit iemand aan de deur is geweest. Alle meters uit de afgekeurde groep moeten dan binnen anderhalf jaar zijn vervangen door goed werkende meters. In de afgekeurde groep zitten dus ook meters die nog wel voldoen. Maar zitten ook EHS’ ers die geen slimme meter willen en kunnen hebben!
Bronnen;
https://wetten.overheid.nl/BWBR0019517/2023-04-19
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/certificaten-keurmerken-en-meetinstrumenten/metrologie
https://www.consumentenbond.nl/energie-vergelijken/slimme-meter#:~:text=Een%20slimme%20meter%20is%20niet,netbeheerder%20en%20dit%20is%20gratis.
https://www.omlaagdiemeter.nu/bespaartips/resultaten-boeken-en-meten/27-slimme-meters-antwoorden-op-veel-gestelde-vragen/#:~:text=Mensen%20die%20zeer%20gevoelig%20zijn,de%20meterstanden%20door%20de%20energieleverancier.
Foto: https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/miljoenen-slimme-meters-moeten-binnen-5-jaar-vervangen-worden https://stralingsleed.nl/blog/de-slimme-meter-weigeren/
https://www.consumentenbond.nl/energie-vergelijken/slimme-meter#:~:text=Een%20slimme%20meter%20is%20niet,netbeheerder%20en%20dit%20is%20gratis.