COVID-19 begon in 2019 in Wuhan, China kort nadat 5G in de hele stad was uitgerold. COVID-19* uitbraken volgden snel.

*COVID-19 is een ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome). De ziekte kan luchtwegklachten en koorts veroorzaken en in ernstige gevallen ademhalingsproblemen. Het virus wordt verspreid door druppeltjes van hoesten, niezen, zingen of praten.

In mei 2020 rapporteerde de krant Mordachev een statistisch significante correlatie tussen de intensiteit van radiofrequente straling van 5G en het SARS-CoV-2.  In 2020 riep de WHO (World Health Organization) COVID-19, ook wel Covid of Corona genoemd, uit tot een wereldwijde pandemie. Tijdens de eerste pandemiegolf in de Verenigde Staten, zijn de ziekte- en sterfgevallen dan ook toegeschreven aan de 5G-infrastructuur door te vergelijken met staten en steden die nog niet over deze technologie beschikten en geen Corona hadden.

De 5G infrastructuur is anders dan de vorige generaties
5G vereist dat basisstations en antennes veel dichter bij elkaar komen te staan ​​dan bij de eerdere generaties (2G, 3G en 4G). 5G zenders hebben namelijk een veel kleiner bereik dan de zendmasten die o.a. 4G gebruiken. Waar een 4G zendmast moeiteloos een mobiel op een kilometer afstand kan bereiken hebben 5G zenders maar een bereik van ongeveer 250 meter. Het bereik van 250 meter betekent dat er veel meer zenders nodig zijn om een juiste dekkingsgraad te bereiken. 5G zenders (small cells genoemd) zijn kleiner dan de vorige zendmasten, namelijk: 35 bij 35 cm. En een small cell heeft een bereik van tien tot honderd meter.

Bewijs voor een verband tussen corona en blootstelling aan de radiofrequente straling van de draadloze communicatie
Zeker 30,000 studies zijn er tot op heden naar het verband van WCR (wireless communications radiation of draadloze communicatie), verricht waarvan een aanzienlijk deel schadelijke effecten vertoont. Opvallend genoeg is daarover weinig bekend in de publieke sfeer.

De studie van Dr. Beverly Rubik en Dr. Robert R. Brown (†)
Een studie (‘bewijs voor een verband tussen corona en blootstelling aan radiofrequente straling van draadloze
communicatie, waaronder 5G’), om te onderzoeken hoe SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakte, na de implementatie van de draadloze communicatie (5G) in Wuhan, ontstond. Onderzocht is door Dr. Beverly Rubik en Dr. Robert R Brown of er een mogelijke omgevingsfactor was die bij de COVID-19-pandemie voorkwam en…. die was er!

Dit was de radiofrequente straling van de draadloze communicatiesystemen, waaronder de microgolven* en de millimetergolven* als oorzaak! 

*Een microgolf is elektromagnetische straling; het zijn radiogolven in het hogere frequentiegebied. De golflengte van 1 m (bij een frequentie van 300 MHz) tot 1 mm (bij een frequentie van 300 gigahertz-GHz). De grenzen tussen ver-infrarood straling en microgolven zijn echter niet duidelijk gedefinieerd.
*Millimetergolven zijn golven die in het elektromagnetische spectrum liggen tussen de infrarode- en microgolven. De millimetergolf band wordt ook wel Extremely High Frequency (EHF)- band genoemd en loopt in het radiospectrum van 30 tot 300 gigahertz (GHz.) Hierbij is de bijbehorende golflengte 10 tot 1 millimeter.

Een radiogolf/elektromagnetisch veld
Een radiogolf, is een golf in de vorm van elektromagnetische straling met golflengten uiteenlopend van ruwweg duizend kilometer tot een millimeter, dus in het frequentiegebied van enkele honderden hertz (Hz) tot enkele honderden gigahertz (GHz). Elektromagnetische golven of radiogolven verspreidt door o.a. zendmasten, mobiele telefoons en draadloos internet, zenden uit met een frequentie van 100.000 Hz (Hertz) tot 300 GHz (gigahertz) de: radiogolven of radiofrequente velden (RF). Een radiogolf is dus een elektromagnetische golf en de golf plant zich voort door middel van elektrische en magnetische trillingen.

Gezondheidseffecten
Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)zegt over deze blootstelling* aan de bevolking dat het: ”bekend is dat er gezondheidseffecten op korte termijn kunnen optreden. Dat deze velden, als ze sterk genoeg zijn, kunnen leiden tot duizeligheid, het zien van lichtflitsen en het voelen van tintelingen of pijn door prikkeling van zenuwen. Dat hier limieten voor zijn opgesteld, waardoor deze effecten niet optreden en dat bepaalde bronnen van elektromagnetische velden wel risico’s geven voor dragers van een actief medische hulpmiddel zoals een pacemaker”.

*Blootstelling die: niet is te zien, niet is te horen en niet is te ruiken.

We hebben allemaal een hoofd, een lijf, twee benen en tien vingers
Ons bloed neemt zuurstof op in de longen, stroomt via het hart en de slagaders naar de kleinste bloedvaten, de haarvaten, en staat daar zuurstof af aan het omringende weefsel. Op de weg terug neemt het bloed de afvalstoffen mee. Vervolgens stroomt het bloed via de aders weer terug naar het hart en vandaar naar de longen om opnieuw zuurstof op te nemen.

De anatomie als mens is voor iedereen hetzelfde:
-de bloedsomloop (van hart naar longen, naar slagaders, haarvaten, aders en terug naar hart) is voor iedereen hetzelfde,
-het skelet (de botten, gewrichten en het kraakbeen),
-de spieren (de dwarsgestreepte skeletspieren, gladde spieren en hartspier) verschillen niet,
-de hersenen,
-milt,
-longen,
-hart,
-nieren,
-blinde darm,
-maag en darmen.
Ook hebben we (als het goed is) allemaal twee ogen, twee oren, een neus, een nek, romp, armen, handen, vingers, benen, voeten en tenen.

Maar… niet iedereen is hetzelfde en een sleutelwoord van de mensenrechten is dan ook: “menselijke waardigheid”
Mensenrechten beschermen de waardigheid van ieder mens. Je hebt mensenrechten omdat je mens bent, welk geslacht, etnische afkomst, godsdienst of politieke overtuiging je ook hebt. Deze rechten gelden altijd en overal, voor iedereen.

Pas de wet aan en laat ook de EHS’ er in de waarde. Laat er in dit land een plek zijn voor de elektrogevoelige die nu ziek wel worden van de toegestane elektromagnetische velden.

Bronnen:
https://stichtingvaccinvrij.nl/wetenschappelijke-metastudie-onthult-een-verband-tussen-covid-19-en-blootstelling-aan-draadloze-communicatiestraling-waaronder-5g/ 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34778597/
https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/wat-is-de-positie-van-de-gemeente-bij-de-aanleg-van-5g-netwerken/#:~:text=5G%20zenders%20hebben%20een%20veel,bereik%20van%20ongeveer%20250%20meter.
https://stralingsleed.nl/blog/bewijs-voor-een-verband-tussen-coronavirusziekte-19-en-blootstelling-aan-radiofrequente-straling-van-draadloze-communicatie-waaronder-5g-2/
https://www.kirschnered.nl/2020/09/18/dat-onze-xxxen-hetzelfde-zijn-betekent-niet-dat-wij-hetzelfde-zijn/
https://www.mensenrechten.nl/mensenrechten-voor-jou/betekenis-van-mensenrechten#:~:text=Mensenrechten%20beschermen%20de%20waardigheid%20van,speciale%20plaats%20in%20het%20recht.