Een vervolg op het artikel:https://stralingsleed.nl/blog/de-drie-telecomproviders-zitten-niet-stil-het-wordt-onleefbaar-voor-de-elektrogevoelige/

Is er een verband tussen de radiofrequentie straling (RF) van alle draadloze en het sterftecijfer van de SARS-CoV-2 pandemie? Bij het beschouwen van de epidemiologische triade (agent-gastheer-omgeving) die van toepassing is op alle ziekten, is de omgevingsfactor in de COVID-19-pandemie onderzocht, namelijk de radiofrequente straling van de draadloze communicatiesystemen in de omgeving, waaronder microgolven en millimetergolven van 4G+ en 5G. Er is een verband gevonden tussen de klachten van corona en de klachten ontstaan bij het activeren van 5G.

Ontstaan SARS-CoV-2
Het SARS-CoV-2, het virus dat de Covid-19-pandemie veroorzaakt, dook op in Wuhan, China kort na de implementatie van de hele stad met vijf generatie (5G). Met naast de bestaande antennemasten van 2G, 3G, 4G en de nieuwe 5de generatie 5G. Het virus verspreide zich snel en wereldwijd. Opvallend gegeven is daar waar 5G werkzaam was het virus heftig toesloeg. Het aangeven van een statistische correlatie met de recent opgerichte en werkende 5G-netwerken versus Covid-19 virus, is dan een logische oorzaak.

Is er een overlap tussen elektromagnetische straling (EMV) en Covid-19 symptomen?
Elektromagnetische straling die bij velen elektrogevoeligheid (EHS) veroorzaken heeft een overlap met de klachten die blijven na een besmetting met het Covid-19 virus (Long-Covid). Het gebruik van draadloze apparaten voor flora, fauna en mensen heeft drie factoren:
-de ziekteverwekker (de kunstmatige elektronisch magnetische velden);
-de gezondheid van de gastheer (is men hier gevoelig voor);
-de omgeving (is er veel draadloos in de omgeving).

De omgevingsfactoren
Omgevingsfactoren die mogelijk een rol spelen bij de uitbraak en omgang van SARS-CoV-2 uitbraak, zijn onvoldoende in kaart gebracht. In de studie zijn de schadelijke effecten van elektromagnetische velden in de omgeving onderzocht. Juist de verschillende mechanismen hebben mogelijk bijgedragen aan de uitbraak van de corona epidemieën. Er werden in deze studie meer dan 250 onderzoeksrapporten onderzocht, gepubliceerd in de periode van 1969 tot 2021. Het betrof onderzoeken over radiofrequenties van 600 megahertz (MHz) tot 90 gigahertz (GHz) in het golfspectrum van 2G tot en met 5G.

De onderzoekers Ph.D. Beverly Rubik en Jr., MD, MPH. Robert D. Brown, neuroloog, verdeelden hun bevindingen over vijf categorieën:
-bloedveranderingen;
-oxidatieve stress;
-veranderingen in het immuunsysteem;
-een verhoogd calciumgehalte in de cellen;
-effecten op het hart.

Ad.1 Bloedveranderingen
Zowel blootstelling aan elektromagnetische velden als Covid-19 kunnen schadelijke effecten hebben aan rode bloedcellen en verlaagde hemoglobine spiegels (eiwit in het bloed dat zuurstof van de longen naar de rest van het lichaam vervoert) en bijdragen aan een verhoogde concentratie koolstofdioxide in het bloed bij Covid-12.

Bloedverandering door 2G,3G,4G en 5G
In elke rode bloedcel bevinden zich circa 270 miljoen hemoglobinemoleculen (elke hemoglobinemolecuul kan maximaal 4 zuurstof (O2) of 4 koolstofdioxide (CO2) moleculen binden. Maar onder invloed van de technische elektromagnetische velden (van alle draadloze) van de laatste jaren, wordt ons bloed echter dikker en gaat samenklonteren; het geldrol-effect, rouleaux-effect of bloedklontering.

Ad.2 Oxidatieve stress
Oxidatieve stress is een belangrijk onderdeel van Covid-19 en bij schade aan de cellen, die worden veroorzaakt door blootstellingen aan elektromagnetische velden.

Oxidatieve stress door 2G, 3G, 4G en 5G
Oxidatieve stress is een staat van de stofwisseling waarbij er teveel vrije radicalen* zijn ten opzichte van antioxidanten. Een gezond lichaam kan deze vrije radicalen opvangen en onschadelijk maken met antioxidanten. Alleen komt het te vaak voor dat er meer vrije radicalen dan antioxidanten geproduceerd of genuttigd worden.

*Vrije radicalen zijn zeer kleine, reactieve moleculen in ons lichaam. Een vrije radicaal bevat een elektron dat geen deel uitmaakt van een paar (m.a.w. een ongepaard elektron). De molecule is dus niet stabiel en als gevolg hierdoor zeer reactief en zal elektronen gaan ‘stelen’ van andere moleculen, waardoor een kettingreactie ontstaat.

Ad.3 Veranderingen in het immuunsysteem
Covid-19 kan leiden tot ontregeling van het immuunsysteem en tot cytokine stormen. Cytokines zijn ontstekingen die een rol spelen bij de afweerreactie. Als de afweerreactie te sterk is spreken we van een cytokinestorm.

Andere onderzoeken
Veranderingen in het immuunsysteem door 2G, 3G, 4G en 5G. Duizenden peer-reviewed studies tonen aan dat je bij een stukje weefsel, zeker geen mobiele telefoon of andersoortige gadget moet gebruiken. Dit geeft gezondheidsrisico’s voor de mens. Deze argwaan en vermoedens worden iedere dag sterker wanneer er weer een nieuwe studie opduikt die de correlaties tussen elektromagnetische velden en gezondheidsproblemen bij mensen laten op de duur zien o.a. zien een: verminderd korte termijn geheugen, onvruchtbaarheid, kanker, immuunsysteemveranderingen, hersenproblemen enz. Volgens Prof. Johansson: ” is het duidelijk uit de voorlopige gegevens dat er verschillende biologische veranderingen aanwezig zijn bij elektrogevoelige mensen die nu al elektrogevoelig zijn. Biologische effecten van blootstelling aan EMV kunnen optreden bij niveaus die aanzienlijk onder de nationale en internationale limieten liggen van het ICNIRP (de Internationale Commissie voor niet-ioniserende stralingsbescherming). Biologisch gebaseerde blootstellingsnormen, die erin 2021 nog niet eens zijn (alleen thermische) zijn nodig om mensen te beschermen tegen de effecten van zelfs de lage EMV-blootstelling”.  

Ad.4 Verhoogde hoeveelheid calcium in de cellen
Blootstelling aan elektromagnetische straling kan de besmettelijkheid van het virus verhogen doordat de hoeveelheid calcium in de cellen wordt verhoogd. Dit kan indirect bijdragen aan ontstekingsprocessen en trombose.

Ad.5 Effecten op het hart
Zowel blootstelling aan Covod-19 als aan elektromagnetische velden kan het hart- en vaatstelsel direct of indirect aantasten. Op basis van onderzoek zijn de onderzoekers tot de conclusie gekomen dat:
-er een aanzienlijke overlap bestaat tussen Covid-19 en blootstelling aan elektromagnetische velden;
-mechanismen die betrokken zijn bij het ziekteverloop van Covid-19, we ook terugzien bij blootstelling aan elektromagnetische velden;
-er een verband bestaat tussen de effecten van blootstelling aan elektromagnetische velden en Covid-19;
-elektromagnetische velden hebben de symptomen van SARS-CoV-2 verergerd doordat zij doordat zij de immuniteit  van de gastheer verzwakken en de virulentie van SARS-CoV-2 verhogen.

Bronnen:
Zienswijze: samenhang Covid-19 en 5G: complottheorie of feit? De andere krant;
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8580522/?report=classic
https://doaj.org/article/cdeee9e12ed948d48ca0c53659395286
https://esmed.org/MRA/mra/article/view/2371
https://www.artsenvoorvrijheid.be/blog/provincies-met-5g-technologie-scoren-in-de-verenigde-staten-hoger-op-sterfgevallen-van-covid-19/
https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/2020/01/DeAndereKrant-thema-Gezondheid.pdf blz 12.
Foto; https://www.etsy.com/nl/listing/859574676/the-scream-edvard-munch-fabric-face-mask?click_key=8506eaf7734c82ae9b108c40b6ba31d4568ce479%3A859574676&click_sum=44208e95&rec_type=cs&ref=pla_similar_listing_top-6
https://stralingsleed.nl/blog/5g-en-rouleaux-effect-stapels-van-rode-bloedcellen/
https://podcast.energypsych.org/5g-facts-fiction/
https://stralingsleed.nl/blog/elektromagnetische-velden-emv-van-draadloos-gebruik-veroorzaken-oxidatieve-celstress/
https://stralingsleed.nl/blog/hoe-emv-s-ons-immuunsysteem-verstoren/