Dit is een 80 gigahertz (GHz) straalverbinding, die meerdere Gigabits aan capaciteit heeft (in gebruik genomen april 2021 in Zwolle)
PS: Alweer een artikel dat verwijderd is op mijn betaalde site. Ruim drie maanden na plaatsing zie ik dit. Gelukkig bewaar ik het origineel en kan het dus weer plaatsen RLL.

Er veranderd veel
In 2021 is er genoeg gebeurd om als elektrogevoelig iemand heel erg bang te zijn voor de toekomst. Al uitgeschakeld in de maatschappij, is de dreiging van nóg hogere frequentiegolven en nóg meer (satelliet) draadloos, erg beangstigend. Draadloos en 100% bereik in 2023, eist ons kabinet. Help, de elektrogevoelige kan nú al amper meer in ons land wonen en leven! Maar elektrogevoeligen zijn toch ook Nederlanders? Die hebben toch ook rechten om te kunnen wonen?

Providers
Nederland kent sinds 2022 drie telecomproviders:
-KPN;
-Vodafone/Ziggo;
-T-Mobile.

Ad 1: KPN
In 2021 zijn er ruim duizend antennes van de KPN omgebouwd van Ericsson naar Huawei. Ze hebben zeker het volgende nooit gehoord:  https://computertotaal.nl/artikelen/blog/is-huawei-wel-te-vertrouwen/.

Nu de KPN steeds verder in de buurt van het noorden van ons land komt, https://stralingsleed.nl/blog/in-het-friese-burum-botst-het-5g-netwerk/ valt op dat een flink aantal locaties in dunbevolkt landelijk gebied hele zware layouts krijgen, waardoor de komende jaren upgrades in principe bijna niet nodig zijn.

Uit de gegevens van de antennekaart is duidelijk dat KPN grofweg drie types masten aan het bouwen is met Huawei apparatuur:

KPN type 1 KPN type 2 KPN type 3
Frequentieband 1,3 en 29 Frequentieband 1,3,7,20 en 38 Frequentieband 1, 3, 7, 20 en 38
LTE 800 megahertz (MHz), 1800 MHz, 2100 MHz. LTE 800 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz FDD*1, 2600 MHz TDD*2. LTE 800 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600MHz FDD, 2600 MHz TDD (Massive Mimo*3.).

*1. FDD 1: (Feature Driven Development) is een is een manier van softwareontwikkeling en bestaat uit vijf basistaken.

*2. TDD 2: (Time Division Duplex) is een softwareontwikkeling die tegenwoordig een veel gebruikte methode is waarbij het toegangspunt en de terminals op dezelfde frequentie uitzenden, maar in verschillende tijdsleuven.

*3. Massive MIMO voor 5G. Deze technologie staat bekend als massieve MIMO en kan meerdere informatiestromen tegelijkertijd en op dezelfde radiofrequentie verzenden.

Het nieuwe ontwerp van de tijdelijke zendmast van KPN met Huawei apparatuur is gereed. Deze tijdelijke mast is onder andere al gebruikt tijdens de Formule 1 in Zandvoort 2021. In de laatste maanden van 2021 is KPN bezig om alvast afscheid te nemen van het 3G netwerk. In het jaar 2021 zijn een flink aantal 3G antennes omgebouwd naar een volwaardige Huawei locatie. Op 1 November 2021 is 3G vrijwel overal uitgeschakeld in de 2100 megahertz (MHz)- band en is bij de 2100 MHz 4G, de carrier (draaggolf) op alle Huawei antennes vergroot naar de volle 20 megahertz (MHz). De 900 MHz 3G band is 31 maart 2022 uitgeschakeld.

Huawei antennes en zenders van KPN
KPN heeft al langer op een aantal indoorlocaties 5G geactiveerd in de 2100 MHz band door middel van Dynamic Spectrum Sharing (DSS). DSS is een nieuwe antennetechnologie die voor het eerst parallel gebruik van LTE en 5G in dezelfde frequentieband mogelijk maakt. Rond begin december 2021 is dit doorgevoerd op vrijwel alle indoorlocaties in het KPN netwerk. Hierdoor kunnen gebruikers ook binnen gebruik maken van een 5G verbinding.

Ad 2: Vodafone
Tegen de zomer van 2021 werd duidelijk dat Vodafone aan het wachtten is op de nieuwe Ericsson RRU* 2460, die 700, 800 en 900 MHz die in een 2T4R** configuratie kan zenden. Hiervan zijn 3 varianten, namelijk de 2242, de 4480, en de nieuwe 2260. Vodafone heeft in 2021 op zo ’n 500 locaties 5G geactiveerd, en hebben ruim 400 antennes omgebouwd naar de 700 MHz. De 1400 MHz band komt iets langzamer op gang met nog maar 130 antennes.

*Een remote radio head (RRH), ook wel remote radio unit (RRU) genoemd in draadloze netwerken, is een remote radio transceiver die via een elektrische of draadloze interface wordt aangesloten op een bedieningspaneel van de operator.

**Vodafone lijkt grofweg 2 soorten antennes te gebruiken. Eén hiervan is een variant met 2 arrays voor lage banden en 4 arrays voor hoge banden (2L4H). Later in het jaar 2021 blijkt een variant met 2 lage en 6 hoge arrays (2L6H) vaker voor te komen.

Drie Remote Radio Unit (RRU ’s) van Vodafone
Geen accu’s
Opvallend is dat bij de meeste nieuwe en omgebouwde locaties met zendmasten, in de kasten eronder van Vodafone, geen accu’s meer zijn voor de noodstroomvoorziening. Het is onbekend of dit zo blijft, of dat Vodafone deze later weer gaat plaatsen. Ook is bij Vodafone in de uitrol van het 700 MHz spectrum een zwakte te zien die bij KPN en T-Mobile niet te zien is. De 700 MHz licentie van Vodafone mag namelijk in een deel van de provincie Drenthe niet worden gebruikt omdat de WSRT (De Westerbork Synthese Radio Telescoop ) in Westerbork staat. In de vergunning staat een zone van 10 km rond de telescopen bij Westerbork waar geen diensten mogen worden aangeboden in de 700 MHz band. Dit is om te voorkomen dat een grondfrequentie van de 700 MHz-band stoort op de WSRT.

Ad. 3 T-Mobile
Aan het begin van het jaar 2021 waren er nog een klein aantal Tele2 antennes actief (sinds 2019 is Tele-2 met T-Mobile gefuseerd). T-Mobile is druk geweest met de upgrades die voor de meesten van ons vrijwel onzichtbaar zijn. Waar de meeste zendmasten een glasvezelverbinding hebben is dit lang niet overal haalbaar. In dat geval wordt gebruik gemaakt van straalverbindingen. De oudere straalverbindingen kunnen in de meeste gevallen maximaal rond de 400 tot 500 Mbps (megabit ‘s per seconde) verkeer aan. Dat was altijd genoeg, maar nu, in 2022, kan T-Mobile al ruim 700 Mbps per sector verwerken. De oude straalverbindingen zijn dus niet meer voldoende. Om die reden is T-Mobile in 2021 erg druk bezig geweest om elke verbinding te vervangen door nieuwste Huawei straalverbindingen die werken in de 80 gigahertz band (GHz), de RTN380 serie. Door de grote hoeveelheid spectrum die in deze band beschikbaar is kunnen erg brede kanalen worden gebruikt. Daardoor kunnen deze verbindingen meerdere gigabits (Gbps) per seconde verwerken. Voldoende om ook de latere fases van de 5G uitrol te kunnen doorstaan. Door de hoge frequentie zijn deze verbindingen veel directioneler, en ook veel gevoeliger voor weersomstandigheden, waardoor de maximale afstand 10 tot 15 km is. Daarom wordt op de langere afstanden een secundaire 18 GHz-verbinding toegevoegd, die als backup kan dienen als de 80 GHz verbinding door harde regen tijdelijk niet goed werkt.

Straalverbinding de RTN 380A
De RTN 380A is een microgolf-transmissieapparaat dat volledig buitenshuis werkt op de 71-76 of 81-86 GHz-frequentiebanden (E-band). De RTN 380A is toepasbaar op mobiele communicatienetwerken of speciale netwerken.  Het biedt microgolf-backhaul- of aggregatieverbindingen met grote capaciteit en kan worden gebruikt als aanvulling op optische metronetwerken.

Massive MIMO
Massive MIMO-antennes zijn antennes die bestaan uit meerdere antennes in een raster van tenminste 8×8 antennes met een bereik van ongeveer een kilometer. Deze antennes kunnen gericht een signaal bundelen (beamforming) en een gebruiker een ‘eigen’ verbinding op maat geven, in tegenstelling tot een sectorantenne (2G, 3G en 4G) waarbij alle gebruikers het uitgezonden signaal moeten delen. Door met meerdere antennes en signaalbundeling te werken voor het ontvangen en verzenden van informatie kan de datacapaciteit en snelheid per gebruiker verhoogd worden.

 Nederland onleefbaar
De nieuwe prestatieverplichting die vanaf 28 juli 2022 geldt voor alle providers is de verplichting om 90% van de tijd minimaal 8 Mbps te kunnen leveren op 98% van het oppervlak van Nederland.

 Veel eerlijker
Ook de elektrogevoeligen hebben toch recht om te leven? Dus is de helft van het grondgebied van Nederland, draadloos bereik niet veel eerlijker? Inventariseer eerst wat mensen willen. Ik wil geen draadloos bereik! Ik wil graag weer kunnen leven!

Bronnen
https://antennekaart.nl/
Foto; https://antennekaart.nl/blog/mast-van-de-maand-2021-05
Foto: https://antennekaart.nl/blog/de-eerste-kpn-huawei-locaties-in-den-haag
Foto RTN 380A: https://en.wikipedia.org/wiki/Microwave_antenna#/media/File:Mile%C5%A1ovka_(837_m),_satelity_s_v%C3%BDhledem_do_krajiny.JPG
Foto antenne met RRU; https://antennekaart.nl/blog/mast-van-de-maand-2021-03