De Nederlandse staat is een rechtsstaat waarin vrijheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid belangrijk zijn. Ben je 17 maart 18 jaar geworden, dan mag je stemmen wanneer er Tweede Kamerverkiezingen zijn. Stemmen om 150 Tweede Kamerleden in kabinet te krijgen die:
-de wetgeving in Nederland bepalen*, samen met het kabinet (de ministers en staatsecretarissen (ook wel regering genoemd) en de Eerste Kamer;
-een controlerende macht hebben op het regeringsbeleid;
-de vertegenwoordiging zijn van de Nederlandse bevolking.

*De Tweede Kamer is deel van de wetgevende macht in Nederland. Alle wetsvoorstellen moeten zowel door de Tweede als de Eerste Kamer worden goedgekeurd, met een gewone meerderheid van op z ’n minst 76 van de 150 Tweede Kamerzetels en 38 van de 75 Eerste Kamerzetels.

Een rechtsstaat
Nederland is een rechtsstaat, een staat waarin vrijheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid heel belangrijk zijn. Als 2 partijen een conflict hebben over de regels, beslist de rechter.

De rechter
De rechter heeft het laatste woord bij conflicten, overtreding van regels of een misdaad. Hij/zij beslist of iemand de wet wel of niet heeft overtreden en schuldig is of onschuldig is. In het vonnis leggen ze bij ”schuldig” een passende maatregel of straf op. Het oordeel van de rechter is bindend. De rechter heeft een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Want een rechtvaardige en integere rechter draagt bij aan een rechtvaardige en eerlijke samenleving.

Sterke benen die de weelde dragen kunnen
Wij zijn er in Nederland van overtuigd dat onze democratische rechtsstaat over het algemeen onberispelijk functioneert, en we kunnen ons moeilijk voorstellen dat in ons land corruptie bij rechters voorkomt.

Een oud-president van de Haagse rechtbank sprak bij zijn installatie als voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak (RvdR) in 2002 de volgende doordenker uit: ”Bij mijn weten is er nog nooit een rechter ontslagen. Dat zou misschien wel eens moeten gebeuren want het kan niet waar zijn dat alle rechters altijd goed en eerlijk hebben gefunctioneerd. Zoiets wordt meestal met de mantel der liefde bedekt of op een andere manier opgelost”. 

Hij doelde op enkele in opspraak geraakte rechters in zijn directe omgeving.

Corrupte rechters
Want ook rechters zijn gewone mensen en het ligt voor de hand dat ook hier rotte appels tussen zitten. De kenmerken die gelden voor een rechter zijn:
-dat de rechter onafhankelijk is. Dat niemand hem of haar vertelt wat voor uitspraken hij of zij moet doen (omkopen);
-dat hij of zij nooit uit eigen belang, tegen betaling of onder dwang, een uitkomst moet sturen.

IRM (Integriteit Rechterlijke Macht) rapport
Op 28 juni 2019 gaven ir. Toon Peters en mr. Paul Ruijs het IRM rapport aan de minister van Justitie, de president van de Hoge Raad en leden van de Tweede Kamer. Naar aanleiding van een aantal zeer slechte ervaringen in de rechtszaal hadden, hadden ze hier uitgebreid onderzoek naar gedaan. In een jaar tijd bestudeerden ze ongeveer 2500 arresten verdeeld over 10 jaar. D.w.z. het noteerden van de namen van raadsheren, advocaten en de procespartijen. Aangevuld met informatie uit andere bronnen zagen ze een opvallende relatie tussen de winnende procespartij enerzijds en de nevenfuncties van raadsheren en advocaten die tevens raadsheer waren, anderzijds. Ze hadden een overzicht gemaakt van raadsheren die niet correct waren. Het ging dan om een raadsheer die een familielid of broodheer van een nevenfunctie onterecht liet winnen.

Rechtbank
Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland met sinds 2022 als minister van Veiligheid en Justitie: minister: D. (Dilan) Yeşilgöz-Zegerius (VVD). In Nederland zijn 11 rechtbanken. Ze beslissen over civiel recht, bestuursrecht en strafrecht.

Omkoping met gunstig resultaat voor de telecom
Het bedrijf van Gulnara Karimova (de Oezbeekse presidentsdochter), Takilant Limited, staat geregistreerd in Gibraltar. Volgens het Openbaar Ministerie zou het tussen 2007 en 2014 ruim €300 miljoen aan steekpenningen hebben ontvangen van telecomproviders van het Russisch-Noorse VimpelCom en het Zweeds-Finse TeliaSonera. In ruil voor de omkoping zou Karimova via haar vader hebben gezorgd dat de bedrijven toegang tot de telecommarkt van Oezbekistan zouden krijgen. Het geld zou op een Zwitserse bankrekening staan. Het bedrijf heeft het hoofdkantoor om fiscale redenen gevestigd in Nederland. Het bedrijf wijzigde de naam in 2017 in Veon.

Worden dan ook rechters omgekocht?
Krijgen rechters ook te maken met omkoping? De telecom is er niet vies van om mensen om te kopen, maar rechters ook? Het betreft een wel heel slim spelletje van de telecom om in te spelen in de zwakte van mensen. Gebeurt dat ook in Nederland?

Stichting Stop5GNL verliest rechtszaak tegen Nederlandse Staat
STOP5GNL had in kort geding gevorderd dat dit door de Staat verboden zou worden. De Staat zou moeten wachten totdat vaststaat dat gebruik van de 5G-technologie geen bedreiging vormt voor de volksgezondheid. Daarvoor is nader wetenschappelijk onderzoek nodig, zo stelde de stichting. De rechter in Den Haag  heeft de argumenten 25-05-2022 van stichting Stop5GNL verworpen en ziet geen reden om de staat een verbod op te leggen voor het faciliteren van 5G in Nederland. Volgens de voorzieningenrechter zijn er namelijk geen aanwijzingen dat de deskundigen waarop de Staat zich verlaat, onzorgvuldig te werk zijn gegaan en geen oog hebben gehad voor kritiek op de introductie van 5G.

Maar voorzieningenrechter in Den Haag: er zijn géén biologische onderzoeken geweest door onafhankelijke wetenschappers naar schade aan de mens, flora en fauna! Er kán dus helemaal niet gezegd worden dat het geen bedreiging vormt voor de gezondheid! Moet dan iedereen op den duur ziek worden van de 5G straling en straks de 6G straling?

Biologisch effect niet eens onderzocht?
Inwoners van het Limburgse Simpelveld wilden de komst van een nieuwe 5G-zendmast van KPN tegenhouden, maar die vordering is 22-02-2022 (net zo ‘n mooie datum als 06-06-06*), begin februari door een rechter in Limburg afgewezen. Weet de rechter wel werkelijk wat er speelt? Dat de onafhankelijke wetenschappers zeggen het biologisch effect op mensen niet eens wetenschappelijk onderzocht?

De nieuwe mast van KPN wordt op zo’n 20 meter van de woning van de eisers geplaatst, blijkt uit de uitspraak. De mast zal een hoogte van 40 meter krijgen.

*Op 06-06-06 (het duivelsgetal) komt toenmalig minister Pieter van Geel (VROM) morgens om 08.00 uur al op het nieuws (was niet de afspraak). Alle nieuwsmedia melden onmiddellijk: “geen negatieve invloed op welbevinden van de uitrol van 3G”, en vervolgens werden er massaal 3G masten geplaatst in Nederland.

Rechters maken zich in 2022 ook zorgen
Rechters maken zich nu ook zorgen over het feit dat de telecom macht gaat uitoefenen op de verantwoordelijke minister van Veiligheid en Justitie. Dat het verloop van diversen processen over de draadloze communicatie, niet neutraal zijn. Dit zegt de Raad voor de Rechtspraak (RvdR), de koepelorganisatie van rechtbanken en gerechtshoven. Dat de minister voorkeur heeft over welke rechter het proces voorzit. Voorkeur ingegeven door o.a. de telecom, die in ruil voor veel geld, deze voorkeur van een rechter, kopen kan met een gunstig resultaat voor de telecom?

Bronnen;
https://prodemos.nl/kennis-en-debat/publicaties/informatie-over-politiek/wat-is-een-rechtsstaat/
Tijdschrift voor Sociale Filosofie en Cultuur: https://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=3466
https://watunietindekrantenleest.com/2019/07/04/integriteit-rechterlijke-machtde-onaanraakbaren/
Foto; https://pixabay.com/nl/photos/gerechtigheid-standbeeld-2060093/
https://stralingsleed.nl/blog/bij-draadloos-gebruik-is-het-biologisch-effect-op-mensen-niet-eens-wetenschappelijk-onderzocht/
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1048520/hoogste-rechter-indonesie-vast-om-corruptie
https://www.nu.nl/tech/6185612/limburgers-verliezen-rechtszaak-tegen-komst-van-nieuwe-5g-zendmast.html
https://stralingsleed.nl/blog/uitslag-van-het-cofam-ii-onderzoek-of-zwitsers-onderzoek/