De laatste decennia worden we overspoeld met digitale apparaten en elektromagnetische velden (EMV) uit apparaten en zenders voor draadloze mobiele communicatie. Apparaten die de verbinding niet uit een stopcontact halen maar uit de lucht. De hoge torens (zendmasten) in het landschap met de sectorantennes erop die dit mogelijk maken. De eerste antenne ‘s zenden niet rondom, maar uitsluitend naar het gebied waarop deze is gericht. Er hangen dan ook altijd drie van deze antennes rondom de mast, wat dus in totaal ongeveer op 360 graden uitkomt. In Nederland zijn in 2021 drie providers actief die antennes voor de mobiele communicatie in o.a. zendmasten hangen; KPN, Vodafone en T-Mobile.

De nieuwste technieken (5G) zijn de Massive MIMO-antennes antennes, die gericht een signaal bundelen (beamforming) en een gebruiker een ‘eigen’ verbinding op maat geven, in tegenstelling tot een sectorantenne waarbij alle gebruikers het uitgezonden signaal delen. Door met meerdere antennes en signaalbundeling te werken voor het ontvangen en verzenden van informatie kan de datacapaciteit en snelheid per gebruiker verhoogd worden.

Upload en download
De antennes van 2G, 3G, 4G en 5G, hebben twee functies. Het zenden van gegevens naar je telefoon toe, en het ontvangen van gegevens die je telefoon verstuurt. Ze zijn dus verantwoordelijk voor het upload- en downloadverkeer. Onder de zendmast staan de kasten met de verbindingsapparatuur, de antennes zelf zijn passief. Vanaf de grond worden dikke coax-kabels de zendmast in getrokken, welke bovenin de mast worden verbonden met de antennes. Naar mate efficiëntie steeds belangrijker wordt om hogere snelheden te halen bleek dat dit problemen met zich meebracht. Deze lange coax-kabels hebben namelijk vrij veel signaalverlies.

Signaal verlies
Voor de zendende kant is dit probleem gemakkelijk te compenseren door simpelweg de zenders harder te zetten. Dit heeft een hoger stroomverbruik tot gevolg, maar lost het probleem van signaalverlies deels op. Wat dit niet oplost is het signaalverlies bij het uploadsignaal van de telefoon naar de mast toe. Dit signaal komt namelijk erg zwak binnen op de zendmast en elk stukje verlies hierin vermindert de dekking van de mast.

Masthead Amplifiers (versterkers in de zendmast)
De oplossing voor dit probleem is het plaatsen van een versterker: de masthead amplifier of MHA. Dit is een kleine signaalversterker die bovenin de zendmast dicht achter de antennes wordt gehangen. In de industrie wordt soms ook TMA (Tower-mounted amplifier) gebruikt, maar dat is hetzelfde component.

Deze MHA wordt aangesloten tussen de antennes en de kasten op de grond. Hierdoor wordt het uploadsignaal van de telefoon meteen versterkt voordat het de lange coax -kabels ingaat. Daardoor is de lengte van de coax -kabels een minder groot probleem geworden. De MHA ‘s worden gevoed vanuit de coax -kabels. Om te compenseren voor het signaalverlies van de zenders wordt het zendvermogen iets opgeschroefd met daardoor wel een hoger stroomverbruik.

Zonder kabel
Voor de mobiele communicatie zetten de antennes de elektrische signalen om in elektromagnetische velden: onzichtbare golven door de lucht. We noemen ze ook wel radiogolven of elektromagnetische straling (EMV). Alle zendmasten en apparaten met een antenne, versturen en ontvangen informatie via radiogolven (straling).

Mobiel communiceren is draadloos communiceren en de verbinding verbreekt niet als we ons verplaatsen.  De aanbieder van het abonnement van de mobiele telefoon heeft hiervoor namelijk een netwerk van antenne-installaties en zendmasten. De antenne in de mobiele telefoon maakt verbinding met een antenne-installatie of zendmast in het netwerk voor mobiele communicatie. Zodra iemand te ver weg is van de ene antenne-installatie, neemt een andere antenne-installatie de verbinding over.

De onzichtbare golven
De onzichtbare golven door de lucht voor alle draadloos mobielgebruik, zien we niet en horen we niet, maar ze zijn er wel! Er zijn mensen die daarop reageren. De elektrogevoeligen. Niet iedereen zal er meteen op reageren, maar de elektrogevoeligen hebben het waarnemingsvermogen om iedereen te waarschuwen. Elektrogevoeligen kunnen zich nu nog moeilijk staande houden in deze draadloze maatschappij. De onzichtbare en reukloze elektromagnetische velden ontwikkelen bij elektrogevoelige klachten (EHS) klachten als:
-niet kunnen slapen;
-hoofdpijn, toenemende druk of dreun of golf in hoofd, brainwave-gevoel, duizelig;
-oorsuizingen of piepen, fluiten, gebrom in oren, lichte doofheid;
-concentratieverlies, geen focus meer, vergeetachtigheid, verlies korte termijn geheugen, leerstoornissen, niet helder kunnen denken, problemen met spreken;
-energie vliegt weg, futloos, zombiegedrag, apathisch, dodelijke vermoeidheid;
-slapeloosheid, of juist extreme slaapdrang;
-ADHD-gedrag, hyperactief, ongecontroleerd, stress;
-nervositeit, onrust, angstig worden, vluchtgedrag;
-hartritmestoornissen;
-vermindering van melatonine- en serotonine-aanmaak;
-blijvend griep- of verkoudheidsgevoel,;
-jeuk in haar en gauw vet haar.

Overheid verzaakt
Passende acties vanuit de overheid tegen deze steeds hoger wordende frequenties, blijven echter uit. Burgerlijke protestacties om de toename van 5G netwerken te temporiseren hebben geen doel getroffen. Niet iedereen wil deze nieuwe frequentiegolven, niet iedereen wil 5G.  De mensen die er al ziek van zijn hebben zich verenigd in de stichting EHS (Elektrohypersensitiviteit)  of CPLD (Chronische Polymorfe Lichtdermatose, die ook strijden voor elektrogevoeligheid). Van een formele erkenning van het EHS verschijnsel, is nog geen sprake. Voorlichtingsmateriaal van de GGD-en het van het Kennisplatform EMV en Gezondheid is te eenzijdig en beschrijft niet de werkelijke impact voor mensen die het treft. De gezondheidsklachten van elektrogevoelige personen en de zorgen die bij velen leven voor de gezondheid in de toekomst worden door de overheid niet voldoende serieus genomen.

Word wakker en STOP 5G en 6G want het brengt schade toe aan de bevolking.

Bronnen;
Foto liggende antennemast; https://antennekaart.ams3.digitaloceanspaces.com/assets/achtergrondinformatie/hoe-werkt-een-zendmast/de-componenten/mha-example.jpg
https://www.antennebureau.nl/antennes-en-techniek/soorten-antennes/mimo-antennes
Foto antennemast: https://mediamagazine.nl/kpn-verslaat-t-mobile-en-vodafone-met-5g-snelheid/
https://www.providercheck.nl/kennisbank/bericht/wat-is-het-verschil-tussen-downloaden-en-uploaden
https://stralingsleed.nl/