Een in oktober 2020 gepubliceerde studie onderzocht een mogelijke omgevingsfactor in de Covid-pandemie: radiofrequente omgevingsstraling van draadloze communicatiesystemen, waaronder microgolven en millimetergolven.

De studie ‘Bewijs voor een verband tussen coronavirus ziekte-19 en blootstelling aan radiofrequente straling van draadloze communicatie, waaronder 5G'(1), werd  gepubliceerd in The Journal of Clinical ans Translational Research (“JCTR”), een open access, peer-reviewed, multidisciplinair wetenschappelijk tijdschrift.  Het werd uitgevoerd door DR. Beverly Rubik,, met een doctoraat in de biofysica, en Dr Robert R. Brown, een diagnostische radioloog.

“SARS-CoV-2 dook op in Wuhan, China, kort na de implementatie van de hele stad (vijfde generatie [5G] straling voor draadloze communicatie (WCR of te wel: Wireless Communication Radiation), en verspreidde zich snel over de hele wereld, wat aanvankelijk een statistische correlatie aantoonde met internationale gemeenschappen met recent opgerichte 5G-netwerken”, schreven de auteurs van de studie. 

“Wireless Communication Radiation (WCR ) is een alomtegenwoordige omgevingsstressor geworden die volgens ons mogelijk heeft bijgedragen aan nadelige gezondheidsresultaten van patiënten die zijn geïnfecteerd met SARS-CoV-2 en de ernst van de Covid-19-pandemie heeft vergroot. Daarom raden we aan dat alle mensen, met name degenen die lijden aan een SARS-CoV-2-infectie, hun blootstelling aan draadloze communicatie, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, verminderen totdat verder onderzoek de systemische gezondheidseffecten die samenhangen met de frequentiegolven van de onzichtbare elektromagnetische velden, beter opheldert. Omdat we op het punt staan ​​om wereldwijd 5G uit te rollen, is het van cruciaal belang om de mogelijke schadelijke gezondheidseffecten van draadloze communicatie te overwegen voordat het publiek mogelijk schade ondervindt. 5G vereist dat basisstations en antennes veel dichter bij elkaar komen te staan ​​dan eerdere generaties (2G, 3G en 4G).  Bovendien zullen satellieten in de ruimte wereldwijd 5G-banden uitzenden om een ​​draadloos wereldwijd web te creëren. Het nieuwe systeem vereist daarom een ​​aanzienlijke verdichting die de blootstelling aan draadloze communicatie van de bevolking zowel binnen als buiten drastisch kan verhogen.”

Het elektromagnetische spectrum
Het elektromagnetische spectrum varieert van extreem lage frequenties (lage energie),  zoals die van elektriciteitsleidingen, tot extreem hoge frequenties (hoge energie), zoals röntgen- en gammastraling en omvat zowel niet-ioniserende als ioniserende straling. Ioniserende straling betekent hoogenergetische straling die voldoende energie heeft om een ​​elektron uit een atoom te verwijderen (ioniseren). Dit kan het DNA (genen) in cellen beschadigen, wat soms kan leiden tot kanker, zegt de American Cancer Society op haar website.

5G
“5G is een protocol dat gebruik zal maken van hoge frequentiebanden en uitgebreide bandbreedtes van het elektromagnetische spectrum in het enorme radiofrequentiebereik van 600 megahertz (MHz) tot bijna 100 gigahertz (GHz), inclusief millimetergolven (meer dan 20 GHz), naast de momenteel gebruikte derde generatie (3G) en vierde generatie (4G) langetermijnevolutie (“LTE”) microgolfbanden”, schreef Rubik/Brown.

Overzicht van bio-effecten van draadloze blootstelling
Draadloze blootstelling op laag niveau kan de regulatie van tal van fysiologische functies verstoren, schreven de auteurs van het onderzoek. Het is “gevonden dat de elektromagnetische velden (EMV) het  organisme op alle organisatieniveaus beïnvloedt, van moleculair tot cellulair, fysiologisch, gedrags- en psychologisch niveau.”

Zo is het ook aangetoond dat draadloos gebruik op een laag niveau systemische nadelige gezondheidseffecten veroorzaakt, waaronder;
-een verhoogd risico op kanker;
-endocriene (hormonale) systeem;
-verhoogde productie van vrij radicalen;
-schade aan DNA (desoxyribonucleïnezuur);
-veranderingen in het voortplantingssysteem;
-leer-en geheugenstoornissen;
-neurologische aandoeningen. Neurologische aandoeningen is een verzamelnaam voor een groep aandoeningen aan de hersenen. Er zijn ongeveer 600 neurologische aandoeningen waaronder dementie, hersentumoren, de ziekte van Parkinson en epilepsie.

De overeenkomst tussen beiden
Auteurs Beverly Rubik en Robert R. Brown beginnen met de aandacht te vestigen op een studie van mei 2020 die een “statistisch significante correlatie aantoont tussen de intensiteit van radiofrequente straling en sterfte aan SARS-CoV-2 over de hele wereld,” evenals een Amerikaanse studie die aantoonde dat gebieden met 5G-technologie significant hogere COVID-19 gevallen en sterftecijfers hebben en hadden, onafhankelijk van de bevolkingsdichtheid, luchtkwaliteit en breedtegraad.

De symptomen van zowel de draadloze communicatie als COVID-19 omvatten;
-veranderingen in het bloed, zoals op korte termijn rouleaux (samenklonteren van bloed) en op lange termijn verminderde hemoglobine (in ernstige COVID-19 gevallen);
-oxidatieve stress en schade in weefsels en organen;
-verstoring van het immuunsysteem, waaronder onderdrukking van T-lymfocyten en verhoogde ontstekingsbiomarkers;
-verhoogd intracellulair calcium, wat het binnendringen en de replicatie van het virus gemakkelijk maakt;
-aritmieën (onregelmatige hartslag).

Rubik en Brown benadrukken het feit dat een tekort aan glutathion (een sterk antioxidant en ontgifter) is voorgesteld als de meest waarschijnlijke oorzaak van de ernstige manifestaties in COVID-19, en haalden twee studies aan die een verlaagde glutathionspiegel door blootstelling aan draadloze verbindingen (WCR) aantoonden. Zij merkten op dat “de bevinding van lage glutathion niveaus” in COVID-19 patiënten “oxidatieve stress* verder ondersteunt als een component” van COVID-19.

*Oxidatieve stress is een staat van de stofwisseling waarbij er teveel vrije radicalen* zijn ten opzichte van antioxidanten. Een gezond lichaam kan deze vrije radicalen opvangen en onschadelijk maken met antioxidanten. Alleen komt het te vaak voor dat er meer vrije radicalen dan antioxidanten geproduceerd of genuttigd worden.

*Vrije radicalen zijn zeer kleine, reactieve moleculen in ons lichaam. Een vrije radicaal bevat een elektron dat geen deel uitmaakt van een paar (m.a.w. een ongepaard elektron). Het molecule is dus niet stabiel en als gevolg hierdoor zeer reactief en zal elektronen gaan ‘stelen’ van andere moleculen, waardoor een kettingreactie ontstaat.

De studie merkt op dat draadloze verbindingen (WCR) reeds  erkend zijn als een “fysiologische stressfactor”, waarvan is aangetoond dat deze schadelijke gezondheidseffecten veroorzaakt, variërend van een verhoogd risico op kanker tot DNA-schade en leer- en geheugenstoornissen.

De auteurs van de studie merken op dat correlatie geen oorzakelijk verband aantoont, maar “stellen dat draadloze verbindingen mogelijk hebben bijgedragen tot de verspreiding en de ernst van COVID-19. Er is een substantiële overlap is in pathobiologie tussen blootstelling aan Covid en draadloos gebruik. “

Niet iedereen wil draadloos bereik. Hou daar rekening mee met de inrichting van een land! 50 % wie graag draadloos wil en de andere helft die geen draadloos wil, niet automatisch 100% bereik! Geen frequentiegolven voor draadloos gebruik in eigen land!

https://notaakhirzaman.com/8203/
https://www.burgerfront.nl/bewijs-voor-een-verband-tussen-coronavirusziekte-19-en-blootstelling-aan-radiofrequente-straling-van-draadloze-communicatie-waaronder-5g/
https://osf.io/9p8qu/
https://www.frontnieuws.com/studie-vindt-5g-technologie-een-significante-factor-in-hogere-covid-gevallen-en-sterftecijfers/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34778597/
Foto: https://notaakhirzaman.com/8203/