De corona lockdown gaat langzaam op zijn eind. Maar stel je voor dat je altijd in een lockdown blijft. Nooit meer het vrije leven terug dat je zo lief hebt. Dat je nooit meer op je werk kunt zijn en ontslag moet nemen, dat je moet verhuizen omdat je onder een kerktoren woont met 2G 900 megahertz (MHz) masten voor de mobiele communicatie, dat je nooit meer op vakantie kunt, of uit eten, een avondje naar vrienden of heerlijk genieten kunt van de natuur. Hoe zou jij daar mee omgaan? Een lockdown zoals wereldwijd gebeurde in 2020/2021 maar dan blijvend?

Er zijn mensen waar dat al jaren voor geldt, die al jaren in een lockdown zitten en waarvoor dat ook in de toekomst blijft gelden als het zo doorgaat met de uitrol van de kunstmatige draadloze communicatie. Mensen voor wie de ‘gewone’ dingen al jaren niet meer gewoon omdat ze langzaam steeds meer pijn en lichamelijk ongemak krijgen als ze naar het werk zijn, of gewoon fietsen, wandelen, naar de supermarkt gaan of bij iemand op bezoek gaan doordat overal kunstmatige straling is. Straling of elektromagnetische velden van de antennemasten, wifi of Internet der Dingen (IoT). Ondanks alle bescherming zoals een stralingswerende hoodie, geen draadloos zelf, afgeschermde woning en niet bij een antenne-installatie woont of naaste buren met draadloze apparaten. Eerst diegene die de pech hebben om onder een 2G of 3G antennemast voor draadloze communicatie te wonen en in 2022 komt iedereen onder een 5G-mastje te wonen (slimm cell). Stopt het leven dan ook na verloop van tijd voor heel veel mensen? Bij mij duurde het 3,5 jaar na een verhuizing in 2003 onder een kerktoren met achteraf (niemand had ons dat verteld) drie 2G-900 megahertz (MHz) antennemasten, toen twee van mijn gezinsleden enorme klachten kregen. Lichamelijke en pijnlijke klachten en we moesten daar onder de kerktoren met zijn ‘stralende’ en ziekmakende toren weg! Dag droomhuis!

Lichamelijke klachten door alle draadloos
Naar schatting 5% tot 10% (officiële cijfers zijn er niet, maar volgens mij meer dan 50% tot 90%) mensen in Nederland zijn gevoelig tot ernstig gevoelig voor elektromagnetische velden (straling) van alle draadloze toepassingen, zoals o.a. de zendmasten, wifi, mobieltjes, DECT-telefoons, Internet der Dingen (IoT) en DECT-babyfoons en alle draadloze gadgets. Deze onnatuurlijke straling veroorzaakt gezondheidsklachten die langzaam duidelijk maken dat de emmer vol zit en overloopt, kunnen zijn:
-blijvende hartkloppingen en een knellende band om ribben en linkerbovenarm;
-opgejaagd, nerveus gevoel;
-problemen met spreken( de woorden zitten in je hoofd maar komen er of hakkelend of niet uit);
-slecht concentratievermogen en korte-termijn geheugen;
-moeite om teksten te schrijven (veel klinkers door elkaar gooien);
-autistisch gedrag, afgesloten voelen van buitenwereld;
-allergische reacties krijgen op o.a. kachelrook, parfum of pollen;
-een dodelijke vermoeidheid hebben;
-heel veel moeite hebben met slapen (door een melatonineverlaging):
-krampachtige spierpijnen:
-pijnlijke benen tot door de benen zakken;
-blauwe plekken op armen en benen zonder je gestoten te hebben;
-reuma-achtige klachten in gewrichten (vliegend naar alle gewrichten).

Lichamelijke gebreken op de lange termijn
Wetenschappers waarschuwen dat op de lange termijn de elektromagnetische velden kunnen leidden tot:
-veranderingen van het DNA. Onderzoek toont aan dat hoogfrequente straling het genetische materiaal kan beschadigen;
-veranderingen in cel functies. Elektromagnetische velden dringen het lichaam binnen en tasten celwanden aan. Hierdoor functioneren cellen, na verloop van tijd, niet meer goed;
-het verstoren van het natuurlijke energieveld van een lichaam wat kan leidden tot stress, vermoeidheid en een verzwakt immuunsysteem (een verzwakt immuunsysteem kan leidden tot andere immuunziektes);
-nieuwe ziektes zoals diabetes (type 3), autisme, fibromyalgie, leukemie,  kanker, EHS, ALS, MCS, ziekte van Lyme, en andere auto-immuunziekten kunnen ontstaan;
-de doorlaatbaarheid van de hersenbloedbarrière neemt toe en veranderen de hersenactiviteit blijkt uit onderzoek. Het werkgeheugen wordt verlaagd. Het werkgeheugen in de hersenen welke nodig is bij activiteiten. Activiteiten zoals het oplossen van problemen, besluitvorming, planning, redeneren en waarnemen;
-de voortplantingscellen. Vier uur lang werden sommige potjes sperma blootgesteld aan wifi straling en sommige potjes sperma werden niet blootgesteld. Na vier uur blijkt dat blootgestelde potjes grote verschillen gaven met de niet bestraalde potjes sperma. Het sperma, blootgesteld aan straling bewoog minder goed en tevens was de genetische code van het sperma veranderd. Meisjes die blootgesteld worden aan wifi straling hebben op vruchtbare leeftijd meer kans op een afwijking in de foetus, doodgeboren kind, of een kind wat geboren wordt met een genetische beschadiging.

Uitproberen
Dit zijn symptomen van chronische stress (`elektrostress’ of EHS) en om zeker te weten of alle draadloos de oorzaak is, is het handig om alle draadloze apparaten een week of twee te mijden, om zeker te weten of de draadloze toepassingen een rol spelen en of er een herstel plaats vindt van de lichamelijke klachten.  Ook ijzeren toepassingen (bed, bankstel, beugel, behandeling met accupunctuur) even mijden omdat ijzer de kunstmatige (maar ook de natuurlijke) straling aantrekt.

Ervaring of zienswijze
De Gezondheidsraad* in Nederland schrijft in haar rapport 5G van 2 september 2020: “De commissie kan nog geen antwoord geven op de vraag of blootstelling aan 5G-frequenties daadwerkelijk gezondheidsrisico’s oplevert.” Er worden dus technieken uitgerold in Nederland waarvan niet bewezen is dat deze op lange termijn onschadelijk zijn voor de gezondheid.

* De Gezondheidsraad is een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad met als wettelijke taak regering en parlement te adviseren op het brede terrein van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Adviezen die worden opgesteld door tijdelijke of vaste commissies.

De kennis van vele ervaringsdeskundigen wordt wél kenbaar (in de vorige eeuw al) gemaakt, naar de Gr toe, overheid en Kennisplatform EMV, maar niet naar geluisterd en wat mee gedaan. Ervaringsdeskundigen hebben juist een meerwaarde en vullen de gaten op die de traditionele wetenschap laat vallen (helaas: de ervaring!) Deze kennis wordt schijnbaar niet belangrijk genoeg gevonden, om beleid te bepalen of……. deze kennis past niet in de doelstelling van het beleid.

2003-2021
Straling ontlopen gaat niet meer in Nederland. Een plekje op de hei is gewoon niet te betalen voor de meeste mensen en mag ook niet. De stralingslimieten in Nederland zijn de hoogste in de hele wereld en er komen buiten en binnen in huis en op het werk of school, ongevraagd steeds meer stralingsbronnen bij. Nederland is zelfs al 98% draadloos! Was het vroeger voldoende als iemand de wifi en DECT- telefoon uitzette als je als stralingsgevoelige bij iemand op bezoek ging, dan moeten er nu heel veel meer draadloze toepassingen uitgezet worden, wat niet meer kan (ingebouwd). Dat maakt het steeds moeilijker voor een stralingsgevoelige om ergens heen te gaan en de wereld wordt erg klein. Een permanente lockdown is het na zoveel jaar. Ik blijf vertrouwen dat ik er ooit uitkom en weer kan genieten van de natuur, net alsook de corona lockdown eens voorbij gaat.