Ons lichaam bestaat voor ongeveer 65% uit water. Niet zo algemeen bekend, is dat ons lichaam in het hoofd vele kleine magneten bezit. Natuurlijke elektromagnetische velden spelen een belangrijke rol hierbij. Natuurlijke elektromagnetische velden van de zon, van onweer en de aardkern bijvoorbeeld. De lichaamscellen doen hun werk door deze natuurlijke elektromagnetische velden (EMV), omdat iedere cel een elektrische lading nodig heeft en de organen, zoals hart, longen, spieren, zenuwstelsel en hersenen, hun werk kunnen doen.  Dat geldt voor bijv. het hart, dat te meten is met een elektrocardiogram (ECG), en de hersenen, die kunnen worden gemeten via een elektro-encefalogram (EEG). 

Hersenen
In de vorige eeuw (1992) werd door Professor J. Kirshvink een Amerikaanse wetenschapper, in de menselijke hersenen ongeveer 5 miljoen kleine magnetietkristallen per gram weefsel gevonden (natuurlijke magneten).

Magnetiet (natuurlijk magneet)
Onze hersenen bevatten vijf miljoen kleine magnetietkristallen per gram weefsel. Het hersenvlies bevat 100 miljoen magnetietkristallen per gram weefsel. De magnetietkristallen worden beschermd door een membraam: het magnetosoom. Magnetosomen zijn als het ware de zintuigen die in staat zijn om de veranderingen in het elektromagnetisch veld, waar te kunnen nemen. Magnetiet is een materiaal dat een zeer goede geleider is voor elektriciteit, ongeveer 6000 keer meer dan om het even welk een ander biologisch materiaal. Veranderingen in het elektromagnetische veld kunnen ervoor zorgen dat de cellen met magnetiet een kettingreactie creëren waardoor celmembranen en de DNA structuur zich wijzigt.

Het natuurlijk elektromagnetisch veld op en rondom de aarde wordt gevormd door de verschillende feiten. De winnaar van de Nobelprijs voor natuurkunde in 1932, professor Werner Heisenberg, heeft gezegd over de natuurlijke elektromagnetische velden dat; “De magnetische energie is de elementaire energie, waarvan het hele leven van het organisme afhangt”. We leven dus dankzij;
1. het aardmagnetische;
2. de aardkern;
3. zonnevlammen:
4. magnetische stormen;
5. onweer;
6. geopatische belasting.

Ad.1. Het aardmagnetisch veld
Ontstaan door stroming van magnetische mineralen en elementen in de aardkern. Het aardmagneet veld reikt tot de magnetosfeer (de magnetosfeer gaat tot vele duizenden kilometers de ruimte in). Het aardmagnetisch veld beschermt de aarde (en al zijn bewoners) voor de ioniserende straling van de zon en kosmische straling.

Ad.2. De aardkern
De binnenkern van de aarde bevindt zich op een diepte van 5100 kilometer onder het aardoppervlak. Zie de aardkern als een denkbeeldige grote bol. De binnenkern bestaat uit vast materiaal, voornamelijk ijzer. De buitenkern bestaat uit een dikke laag vloeibaar materiaal. Ook hoofdzakelijk ijzer. Door de draaiing van de aarde en de stromingen van de binnenkern en buitenkern, ontstaat het aardmagnetisch veld. 22 mei 2013 zijn wetenschappers tot de conclusie gekomen dat de temperatuur op de grens van binnenkern en buitenkern 6000 graden bedraagt.

Ad.3. Zonnevlammen
Door het vrijkomen van energie ontstaat er een explosie op het oppervlak van de zon, waarbij een stroom van elektrisch geladen deeltjes vrijkomen (elektronen, protonen, alfadeeltjes en ionen). De zonnewind genoemd. Een klein gedeelte van de deeltjesstroom bereikt na ongeveer 26 uur de aardse atmosfeer waar bij de polen een kleurrijk, vlammend en bewegend lichtspektakel te bewonderen valt. Veroorzaakt door het vrijkomen van de elektrisch geladen deeltjesstroom die botsen op atomen zuurstof en stikstof. Vanaf de aarde kunnen we na een explosie op de zon dit zien als zwarte vlekken op de zon. De zonnevlekken.

Ad. 4. Magnetische stormen
Wanneer er op de zon veel zonneuitbarstingen zijn worden er veel elektrisch geladen deeltjes naar de aarde uitgestoten. Dit noemen we magnetische stormen. Deze stormen veroorzaken elektrische velden in de magnetosfeer. Elektrische velden die het vliegverkeer lam kunnen leggen en de elektronische en draadloze apparatuur op aarde beïnvloeden.

Ad. 5. Onweer
Bliksemschichten zorgen in de aardatmosfeer voor de juiste elektromagnetische trilling. Voor de juiste frequentie. De frequentie welke de mens nodig heeft om te kunnen leven. De Schumann resonantie genoemd. De Duitse natuurkundige Professor W.O. Schumann ontdekte in 1952 dat er elektromagnetische golven in de atmosfeer met een frequentie van 7.83 Hz. gemiddeld, een belangrijk rol spelen in de hersenen bij verschillende levensprocessen. Alle biologische- en neurologische processen zijn een werking van interacties en elektromagnetische velden. De ontlading bij onweer speelt een grote rol om deze frequentie van 7.83 Hz. op peil te houden.

Ad. 6. Geopatische belasting
Onder geopatische belasting wordt verstaan alle soorten straling die uit de aarde komt. Hartmann veldlijnen, tellurische-veldlijnen, Curry veldlijnen, straling uit wateraders, ertslagen, olie, steenkolen en de door de aarde weerkaatste / geabsorbeerde kosmische straling.

Verstoring
Deze prachtige samenwerking van alles wat leeft en het universum, wordt ruw verstoord eind 20 eeuw, begin 21ste eeuw door alle kunstmatige elektromagnetische velden, gemaakt door mensenhanden. Kunstmatige elektromagnetische velden nodig voor alle draadloze gebruik. Draadloze technieken mogelijk gemaakt door:
-alle antennemasten;
-smartphones;
-Internet der Dingen (IoT) toepassingen;
-wifi verbindingen.

Draadloze technieken
De frequentie van de aarde (of hartslag van de aarde) lag altijd om en nabij de 7,83 hertz (Hz), de Schumannresonantie en 31 januari 2017 bereikte de Schumann resonantie voor het eerst in de geschiedenis frequenties van rond de 36 Hz. Deze extreme amplitude werd in eerste instantie door wetenschappers beschouwd als een anomalie beschouwd, maar sinds 2014 is de gemiddelde Schumannfrequentie al opgelopen van de gebruikelijke 7,83 Hz naar ergens tussen de 15-25 Hz-niveaus. De enorme sprong in 2021 van 7,83 Hz naar 36+ Hz is een groot probleem. Een vervijfvoudiging van de frequentie betekent voor vrijwel iedereen een over-stimulatie van het brein en een gestrest zenuwstelsel.

Bio-elektrisch
Want het functioneren van onze organen worden op elkaar afgestemd door middel van de bio-elektrische signalen van een lichaam en door de natuurlijke elektromagnetische velden om ons heen. Ieder levend organisme heeft een eigen, natuurlijke trillingsfrequentie. Frequentie is het aantal trillingen binnen 1 seconde met als eenheid Hertz (Hz).

Alle draadloze toepassingen hebben echter ook een ook eigen frequentiegetal en interfereren met ons eigen bio-elektrisch signaalsysteem (met ons lichaam dus). Het is niet moeilijk te begrijpen dat dit kan leiden tot klachten en ziekten, ondanks dat de overheid en de telecomindustrie, dit ontkennen.

De Biologische schade op de lange termijn:
Het niet mijden van de kunstmatige elektromagnetische straling (of herkennen van de klachten), kan het op den duur:
-de activiteit van de enzymen veranderen;
-een verzwakt immuunsysteem geven;
-stemmingswijzigingen geven;
-tot DNA breuken leiden;
-hartklachten geven;
-een lekkende hersenbloedbarrière geven;
-de hersengolven veranderen;
-een vermindering geven in de elektrische lading van zenuw- en spiercellen (met krampen tot gevolg).

Voor de een is “de lange termijn” vandaag en voor de ander is het nog een ver van mijn bed show, maar eens komt het ook door het maar steeds verder ontwikkelen van alle technische vernieuwingen voor alle draadloos zoals 5G en 6G dat alweer in de maak is om uit te rollen.