Tinnitus of oorsuizen is horen van geluiden in een of beide oren die niet van buitenaf komen. Ze zitten als het ware in je hoofd. Geluid als een hoge toon, bromtoon, geruis, gefluit, gesis, gezaag, of getik in één of beide oren. Zelf denk ik soms dat er twee liedjes door elkaar worden gespeeld wanneer de radio aan staat en ik hoor toch écht nog een liedje. Een warrig geluid wat niemand hoort dan alleen ikzelf. 

Oorsuizen
Bij oorsuizen hoor je alsmaar een geluid in je hoofd. Bij veel mensen is dat een hoge pieptoon die lijkt op de toon die er vroeger was bij het testbeeld op tv. Maar ook bromtonen, sissende- en andere geluiden komen veel voor. Een duidelijke oorzaak is niet gevonden. Bij mensen die teveel naar harde muziek luisteren is een beschadiging waarschijnlijk de oorzaak. Maar van elektromagnetische velden is niets bekend.

De relatie met elektromagnetische velden (EMV) van draadloze technieken
De relatie tussen elektromagnetische velden (veroorzaakt door de draadloze toepassingen) en tinnitus is wetenschappelijk nog steeds niet onomstotelijk bewezen. Er zijn echter mensen die zeggen dat hun tinnitus is ontstaan is, nadat er een zendmast in de directe omgeving kwam te staan. Eén van de oorzaken van oorsuizen zou ook kunnen zijn dat er een te hoge belasting aan elektromagnetische velden is door;
-zendmasten;
-DECT-telefoons;
-wifi;
-IoT (internet der Dingen);
-smartphone.

Bij mij is tinnitus wél ontstaan toen we onder een antennemast op de kerk (150 meter afstand) woonden, waarvan twee masten gericht stonden op onze woning. Toen we verhuisden in 2007, ging het ook over om na 11 jaren weer terug te keren in een ernstige mate.

Oorsuizen en gepulste straling
En daar ligt ook de relatie met straling: er ontstaan overactieve hersen- en zenuwcellen door langdurige blootstelling aan straling. Langdurige blootstelling aan frequentiegolven. Het geeft een soort overprikkeling aan de hersen- en zenuwcellen.  Door de overmatige prikkeling van het zenuwstelsel door deze straling gedurende lange termijn kunnen er o.a. oorsuizingen ontstaan. Dit wordt ook wel Microwave Hearing* genoemd (het wordt ook de nieuwe asbest van de toekomst genoemd). 

*Microwave Hearing, ook bekend als het microgolf-audieffect of het Frey-effect **, bestaat uit de menselijke perceptie van hoorbare klikken, of zelfs spraak, veroorzaakt door gepulseerde of gemoduleerde radiofrequenties. De communicatie wordt rechtstreeks in het menselijk hoofd gegenereerd zonder dat er een elektronisch ontvangend apparaat nodig is. Gepulst betekent dat de digitale informatie in ‘pakketjes’ wordt verpakt en met onderbrekingen in opeenvolgende zendpulsen draadloos wordt verstuurd. Deze signalen zijn elektromagnetisch van aard. Het pulserende karakter (scherpe pieken) van deze signalen maakt dat dit soort straling heel erg verstorend is voor ons lichaam. Er zijn veel aanwijzingen dat gepulste straling veel schadelijker is voor de mens

** In 1961 bestudeerde de Amerikaanse neurowetenschapper Allan H. Frey dit fenomeen en publiceerde als eerste informatie over de aard van dit microgolf-auditeffect. 

In zijn experimenten ontdekt Frey dat de proefpersonen in staat waren om gepulseerde microgolfstraling te horen, van een afstand van enkele centimeters tot honderden meters van de antenne-installatie. Er zijn auditieve reacties op uitgezonden frequenties van ongeveer 200 megahertz (MHz) tot 3 gigahertz (GHz) gerapporteerd. Aangenomen wordt dat de oorzaak thermo-elastische uitzetting van delen van het gehoorapparaat is, en het algemeen aanvaarde mechanisme is een snelle verwarming van de hersenen door elke puls, en de resulterende drukgolf door de schedel naar het slakkenhuis.

Opmerkelijk is dan ook dat oorsuizen flink is toegenomen door de toename van de elektromagnetische straling voor alle draadloze toepassingen. Hoe simpel is de redenering: het sterk verminderen van de straling zou dan ook deze overactiviteit beperken en het oorsuizen verminderen.

Wat er gebeurd
Door de overmatige prikkeling van ons zenuwstelsel door de EMV (of straling) gedurende lange termijn, raakt het verstoord en  ontstaan er oorsuizingen. Andere klachten naast tinnitus, door de draadloze elektromagnetische velden, zijn:
-hoofdpijn:
-duizeligheid;
-concentratieproblemen;
-misselijkheid;
-vermoeidheid;
-hartkloppingen/hartritmestoornissen;
-krampen;
-hersenmist (niet in staat om helder te denken);
-slecht kunnen slapen;
-evenwichtsstoornissen;
-benauwdheid;
-kriebelende hoofdhuid;
-prikkeling (jeuk) van de huid.

Masten voor de mobiele telefonie als oorzaak
De zendmasten zenden radiogolven en microgolven uit of elektromagnetische velden. Net als alle technieken die zonder een stekker nodig te hebben, draadloos werken.

Hertz
Draadloos werken werkt middels microgolven en radiogolven in het hogere frequentiegebied. Een frequentiegebied geeft aan hoeveel trillingen er voorkomen binnen een bepaalde tijd en dit wordt uitgedrukt in Hertz (Hz). De hertz is de eenheid van frequentie (herhalende verschijnselen) en één hertz komt overeen met een periode van één seconde. Bij radiofrequenties boven de 2 gigahertz (GHz) gaan watermoleculen resoneren. Resoneren is dat een trillend voorwerp (lichaamsdeel) een ander voorwerp (lichaamsdeel) in trilling kan brengen en er spontaan een nieuwe trillingen (frequentie) ontstaat. Wanneer nieuwe trillingen zich ontwikkelen, ontstaat een gebrek aan evenwicht in het lichaam. Deze elektromagnetische ongelijkheid is dan reden dat de specifieke trillingsfrequenties van de cellen, het weefsel organen in het lichaam veranderen.

Radiogolven boven de 2 gigahertz (GHz) en het slakkenhuis in het binnenoor
In het binnenoor zit het slakkenhuis (de cochlea). Het slakkenhuis is ongeveer 1 cm in diameter. Bij mensen is het tweeënhalf maal opgerold en gevuld met twee vloeistoffen in gescheiden compartimenten. Deze vloeistoffen worden door geluidstrillingen in beweging gebracht naar zenuwimpulsen via de voetplaat van de stijgbeugel, die het deksel vormt van het ovale venster. Het slakkenhuis en de binnenste gehoorgang absorberen elektromagnetische velden van de radiogolven en microgolven. Radiogolven boven de 2000 kilohertz (KHz.) hebben als eigenschap dat materie de energie goed absorbeert. Microgolven hebben een frequentie van 300 MHz tot 300 GHz.  De vloeistoffen in het slakkenhuis (perilympheen, endolmphe) gaan door de elektromagnetische velden (2 GHz) resoneren en veroorzaken een onsamenhangend geheel wat mogelijk het storend geluid als een toon in het oor weergeeft. De oorzaak zijn de zendmasten en/of wifi waar de felle pulsen als radiofrequentie in zit verweven die wél in het hoorbare gebied ligt. Onze mobiele telefoons, draadloze DECT-telefoons en wifi signalen verzenden en ontvangen met gepulseerde microgolfstraling. We zijn dus constant belast met hoogfrequent elektromagnetische velden met een frequentiebereik tussen 900 en 1.800 megahertz (MHz= 1miljoen trillingen per seconde blootgesteld).

Bronnen
https://www.isala.nl/patientenfolders/5758-oorsuizen-tinnitus/
https://stralingsleed.nl/blog/aantasting-van-de-zenuwen-perifere-neuropathie-tot-zenuwuitval-door-emv/
https://stringfixer.com/nl/Microwave_auditory_effect
Foto: https://www.verkeerstraining.nl/2017/01/gehoorbescherming-2/
https://stralingsleed.nl/blog/zenuwuitval-door-de-kunstmatige-elektromagnetische-velden-emv/
https://stralingsleed.nl/blog/alles-is-energie-en-alles-heeft-een-natuurlijke-trilling-de-schadelijkheid-van-de-onnatuurlijke-trilling-veroorzaakt-door-het-draadloze-2/
https://stralingsleed.nl/blog/5g-kan-lichamelijke-schade-geven-stop-5g/
https://stralingsleed.nl/blog/trillingen-om-te-horen-en-trillingen-van-alle-draadloze-technieken/
Slakkenhuis foto: https://www.slideserve.com/sian/zintuigen-zintuigcellen-receptoren-van-prikkels
https://stralingsleed.nl/blog/wordt-het-gebruik-van-microgolven-en-infraroodstraling-5g-het-einde-van-alle-leven-op-aarde/