Een internetconsultatie behandelt de concepten van nieuwe wetten, Algemene Maatregelen van Bestuur, ministeriële regelingen en beleidsnota’s voordat ze eventueel opgenomen worden als een wet. Iedereen kan op een internetconsultatie reageren door het reactie-formulier in te vullen (kenmerk van een democratie). De betrokken ministeries bekijken de reacties na en passen wanneer nodig, het wetsvoorstel aan.

De internetpagina van de overheid.nl zegt over een internetconsultatie: uw mening geven over nieuwe wetten en regels, voordat ze definitief worden? Dat kan. De overheid verzamelt via deze website ideeën van burgers en bedrijven over de wetsvoorstellen. Dit worden dan internetconsultaties genoemd.

Democratisch
Het is iets wat een democratisch land hoog in het vaandel heeft: een land met een bestuursvorm waarin het volk ‘mee’-regeert: de overheid doet het samen met de burgers. Democratie zoals een democratie bedoeld is!

Geen telecomonderwerpen
Maar….. de rijksoverheid doet helemaal niets met de input van burgers wat betreft telecomonderwerpen bij internetconsultaties, de telecomonderwerpen over alle draadloze technieken, over bijv. 3G, 4g en 5G. Dat blijkt uit de bestudering van informatie uit een WOB-verzoek dat is gedaan aan de overheid over 5G.

WOB (wet openbaarheid van bestuur)-verzoek indienen bij de overheid
Want wat zegt de overheid over een verzoek indienen bij een internetconsultatie: een ieder mag een verzoek indienen. De Wet openbaarheid van bestuur (WOB) regelt de behandeling en het toetsingskader van zulke verzoeken.

WOB-verzoek
De indieners van het WOB-verzoek hadden aan het ministerie gevraagd wat er is gedaan met de input van burgers bij internetconsultatie Implementatie Telecomcode van 16 juli tot en met 9 september 2019. Welke aanpassingen er bijvoorbeeld naar aanleiding van de vele suggesties van burgers op is gedaan. Want op deze consultatie zijn in totaal 1487 reacties gekomen.

Ook werd gevraagd naar de contacten met telecombedrijven (de correspondentie met hen) in die periode en is er gevraagd wat er gedaan is met de vragen van gemeenten en met het gegeven dat in 90 procent van de gemeenten in Nederland kritische vragen worden gesteld over de uitrol van het 5G-netwerk. 

Standaard reactie
De overheid reageert met een standaard reactie: “er is veel onderzoek gedaan naar mogelijke gezondheidseffecten” op alle input van burgers (die veelal over de effecten van 5G op de gezondheid gaan). Ze gaat niet in op suggesties om ook naar biologische effecten van straling te kijken, en naar de aangedragen wetenschappelijke onderzoeken wordt niets mee gedaan http://www.5gappeal.eu/. Volstaan wordt dus met antwoord dat er “veel onderzoek is gedaan naar mogelijke gezondheidseffecten”. En hoe het er nu naar uitziet gaat 5G gewoon door net zoals de ontwikkeling van 6G.

Eenzijdig onderzoek?
De ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) en de Gezondheidsraad concluderen namelijk dat de wetenschappelijke onderzoeken die zij hanteren, geen bewijzen zijn gevonden voor de aanwezigheid van negatieve effecten op de gezondheid door blootstelling aan de kunstmatige elektromagnetische velden van alle draadloze technieken. Wetenschappers die ten voordele van de telecomproviders onderzoeken. De Gezondheidsraad zegt in haar advies 5G en gezondheid van 2020 dat het geen antwoord kan geven op de vraag of blootstelling aan de 5G-frequenties daadwerkelijk gezondheidsrisico’s oplevert, omdat er te weinig bekend is over de blootstelling maar…dit ook niet uit te sluiten is. Dan hoort er toch een stop op alle draadloze toepassingen te komen?

 Wel adviseert de commissie ook de blootstelling te monitoren, meer onderzoek te doen en te wachten met ingebruikname van de hoge frequentieband voor 5G tot meer bekend is over eventuele gezondheidseffecten. Onderzoek dus! Zowel de thermische effecten als ook de biologische effecten.

Er is in 2021 echter nog geen sprake (zover bekend is) van biologisch onderzoek, de overheid doet hier gewoon niets mee (de frequentieveiling gepland voor 2022 is uitgesteld omdat het afluisterstation Burum nog geen andere plek heeft). Ook blijkt dat de wet is gewijzigd is t.o.v. de gemeenten sinds 2019 (gemeenten hebben niets meer te vertellen wat dit onderwerp betreft). Ook is er met gemeenten overleg geweest om aan gemeentemedewerkers en raadsleden af te raden om een informatief webinar van kritische burgers te bekijken (komen daarom al sinds begin 2021 mijn vragen via de mail aan de gemeente waar ik woon, niet over)?

Ambtenaren versus Monet
Verder valt op dat de ambtenaren nauw contact hebben met de telecomproviders (Monet), en dat zij het eens lijken te zijn dat wetenschappelijke onderzoeken (zoals het 5G appeal) een probleem is. Veel ambtenaren en Monet* scharen deze onderzoeken dan ook onder “desinformatie”.

* Monet is een vereniging die namens de netwerkoperators KPN, T-Mobile (Tele2) en Vodafone de plaatsing van antennes afstemt met overheden.

Overheid is niet neutraal
In het blad Frontier Magazine, van november-december 2015, is in een artikel te lezen dat oud KPN-topman P. Smits en oud Telfort-topman R. van den Hoeven van Genderen, vertellen dat achter gesloten deuren een commerciële deal is gesloten tussen het Rijk en de telecomindustrie. Smits zegt dat de regelingen tussen overheid en telecom bedoeld zijn om te voorkomen dat gemeenten de uitrol van het netwerk zouden kunnen ophouden en dat de overheid moest zorgen dat er geen problemen bij de burger zou zijn. Dit kostte de telecomindustrie aan de overheid zes miljard euro met de belofte van de overheid dat er geen protesten en geen lastige vragen mogen komen zodat de telecom gewoon verder kan met de uitrol (ging de uitrol van 5G daarom gewoon door tijdens de eerste lockdown? Was dit de bedoeling?)

Niet onpartijdig en bovendien chantabel
Aangezien de rijksoverheid miljarden heeft ontvangen van de telecomproviders voor de misinformatie is zij geen onpartijdige speler in deze kwestie. Monet, die namens de Nederlandse telecombedrijven (in 2021, KPN, T-Mobile en Vodafone) contacten met de overheid onderhoudt, wijst er zelfs op dat de overheid de telecom miljarden euro’s heeft laten betalen om de bevolking aan het lijntje te houden. De directeur van Monet vindt dat ,,het niet zo kan zijn dat de telecombedrijven enerzijds diep in de buidel hebben moeten tasten en vervolgens op talloze plaatsen worden tegengewerkt”.

Bronnen:
https://stralingsbewust.info/tag/internetconsultaties/
https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reacties
Foto; https://www.vvaa.nl/voor-leden/nieuws/wetsvoorstel-in-prullenbak
https://stralingsleed.nl/blog/telecomproviders-willen-geen-last-van-gemeenten-en-burgers/
Reacties:ontvangen file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/Consultatieverslag%20wetsvoorstel%20implementatie%20Telecomcode%2015-12-2020%20(4).pdf