Apeldoorn wil eind 2021 een openbaar wifi-netwerk hebben, waar iedereen gratis gebruik van kan maken. Er komen overal aan de lantaarnpalen witte kastjes te hangen die dat mogelijk maken. Daar zet een Oostenrijks bedrijf momenteel op in.

Een openbaar en gratis wifinetwerk, waar iedereen gebruik van kan maken. Ook worden er allerlei gegevens verzameld door middel van sensoren. Apeldoorn wordt eind dit jaar, samen met 35 andere steden, een ‘Smart City”. Dit is een onderdeel van de G20 Global Smart Cities Alliance, waar de World Economic Forum achter staat.

Witte kastjes
De witte kastjes in de stad hangen aan de lantaarnpalen in verschillende straten. De kastjes zijn kleine zenders en samen moeten ze een groot draadloos internetnetwerk vormen. Hier kan iedereen in Apeldoorn gratis gebruik van maken. De zenders zijn vergelijkbaar met een draadloze modem of router, die je thuis hebt. De gemeente hoeft zelf niet voor de kastjes te betalen, het Oostenrijkse bedrijf RadioLED doet dat namelijk. De kastjes zijn opgehangen in opdracht van het Oostenrijkse RadioLED. De gemeente Apeldoorn stelt de lantaarnpalen ter beschikking, in ruil daarvoor legt RadioLED het netwerk aan op eigen kosten.

De kastjes zijn kleine zenders. Samen vormen ze een draadloos internetnetwerk, waarvan iedereen in Apeldoorn gratis gebruik van kan maken (waar dus ook iedereen ‘bestraald’ wordt of je nu wil of niet). Dat wifinetwerk gaat volgens RadioLED-directeur Gregory Engelbrecht zowel buiten als binnen werken. Apeldoorn biedt de lantaarnpalen gewoon aan, zodat RadioLED de kastjes kan plaatsen. Tot nu toe heeft dat het bedrijf al 1,7 miljoen euro gekost (Is de Oostenrijkse overheid slimmer dan onze overheid?)

Zendertjes
In eerste instantie gebeurt dat met een snelheid die te vergelijken is met het 4G-netwerk. Daarvoor worden nu  zo’n 500 zendertjes (‘multipoints’) opgehangen. De apparaatjes staan nu nog uit, het systeem moet voor kerst helemaal klaar zijn en dan zal ook het wifi-netwerk daadwerkelijk te gebruiken zijn. In de loop der tijd zou de snelheid omhoog moeten gaan door nieuwe technieken en uitbreiding van het aantal zendertjes. Behalve voor het openbare wifinetwerk is het systeem ook voor andere communicatietoepassingen in te zetten. Zo kunnen bedrijven of andere organisaties er gebruik van maken, is het idee van RadioLED. Daar zitten we écht niet op te wachten!

Smart City
Door het netwerk van witte kastjes worden verschillende apparaten met elkaar verbonden, zodat allerlei gegevens beschikbaar worden gemaakt. De gemeente gaat dit netwerk op een aantal verschillende manieren inzetten; bijvoorbeeld dat wordt aangegeven waar vrije parkeerplaatsen zijn voor auto’s en fietsen. Ook worden er sensoren gebruikt die aangeven of bomen en planten genoeg water krijgen en melden als er bijvoorbeeld een tunnel onder water staat. Verkeerslichten worden gekoppeld aan de buienradar van het KNMI, waardoor fietsers voorrang krijgen bij slecht weer. Daarnaast zijn er nog sensoren die geluidshinder meten, bijvoorbeeld van vliegtuigen of snelwegen en verkeer.

Kwade bedoelingen
Maar (naast het feit dat je ongevraagd bestraald wordt) wordt wifitracking vaak stiekem gebruikt. Bij wifitracking wordt één soort gegeven geregistreerd: je mac-adres. Deze afkorting staat voor het media access control-adres, een identificatienummer van je mobiele apparaat. Het mobiele apparaat (meestal de smartphone) kan zo worden gevolgd, bijvoorbeeld in een winkelcentrum, dankzij wifitracking. Zo kunnen winkels via tracking, aan het opvangen van wifi- of bluetoothsignalen van telefoons, zien hoeveel klanten er in hun winkel zijn en hoe vaak ze terugkomen. De persoonsgegevens die zo bij verschillende winkels achter blijven kunnen echter ook worden doorverkocht en zo misbruikt worden voor internetfraude en oplichting via babbeltrucs (spoofing). Dat dit gebeurd blijkt wel want de diefstal persoonsgegevens nam met 30 procent toe in 2020 toe ten opzicht van 2019.

Grondwet Hoofdstuk 1 artikel 10
Terwijl toch iedereen in Nederland recht op privacy heeft. De wet zegt hierover:
-Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer;
-De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens;
-De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.

Straling
Wij hebben dus volgens de wet recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Hier hoort niet bij dat iemand via wifitracking ‘stiekem’ gevolgd kan worden. Bovendien wordt door wifitracking de wifi gebruikt die werkzaam is op 2.4 gigahertz (GHz) en 5 GHz. Zo ontstaat er een stralingsbelasting die waar niemand op zit te wachten.

Zwakke straling
De gemeente Apeldoorn stelt dat het maar om zwakke straling gaat die binnen alle normen blijf. 2.4 GHz en 5 GHz maken gebruik van microgolven en hebben een golflengte van 1 m bij een frequentie van 300 megahertz (MHz) tot 1 mm (bij een frequentie van 300 GHz. De frequentie van microgolven is;
Ultra-high frequency (UHF);
-super-high frequency (UHF);
-extremely high frequency (EHF).

De gemeente vergelijkt dit met een modem of router thuis, of je mobiele telefoon. Gemeente Apeldoorn en andere gemeenten: dit heeft dus bewust niet iedereen omdat ze er ziek van worden. Jullie maken dus zo bewust mensen ziek.

Niet iedereen wil de kastjes
WijApeldoorn en Gemeentebelangen (politieke partijen) constateren dat de kastjes plots in het straatbeeld opduiken, zonder dat dat maar ergens ook aangekondigd is. “Dat RadioLED in de Stentor (krant), moest melden dat er eind dit jaar (2021) al een wifinetwerk in de lucht komt (overigens nog op 4G-snelheid), overvalt ons enorm”. De wethouder van Apeldoorn vindt dat de communicatie met de bevolking van Apeldoorn een zaak is van het Oostenrijkse bedrijf bedrijf RadioLed.

On-democratisch
De gemeente Apeldoorn stelt dat het om zwakke straling gaat die binnen alle normen blijft (wat je zwak noemt). De belangrijkste instanties die verantwoordelijk zijn voor het bepalen van de veiligheidsnormen voor Elektromagnetische Velden zijn de:
-ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection);
-IEEE* (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Deze IEEE blijkt een duidelijke link te hebben met de ICNIRP welke op zijn beurt een link heeft met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

De leden van de IEEE* blijken allen afkomstig van telecombedrijven of de US-army en de leden van de ICNIRP zijn in hoge mate betrokken bij het beleid van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, dus niet echt neutraal. 

Vriendjespolitiek
De huidige veiligheidsnormen worden dan ook zwaar bekritiseerd door vele (onafhankelijke) wetenschappers. Echter is de nu, in vele landen gehanteerde, ICNIRP-norm voor overheden en telecombedrijven nog steeds DE norm voor absolute veiligheid.

Maar in een democratisch land mag niet iedereen tegen zijn zin in ‘bestraald’ worden. Iedereen moet daar kunnen leven. In Nederland is in 2021 al 98% draadloos bereik door alle antennemasten (een eis van de overheid). Overheid wij willen geen draadloos, wij worden er ziek van!

Ik wil ook kunnen leven zonder ziek te worden in Nederland.

Bronnen:
www.destentor.nl/apeldoorn/door-heel-apeldoorn-hangen-sinds-kort-witte-kastjes-aan-lantaarnpalen-maar-waarvoor-dienen-ze~a34ea3eb/
https://globalsmartcitiesalliance.org/
https://www.weforum.org/about/world-economic-forum
https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/12791/Door%20heel%20Apeldoorn%20hange
https://forum.kpn.com/de-huiskamer-5/gratis-wifi-voor-iedere-inwoner-van-apeldoorn-554112?postid=1423208#post1423208