Bij de 5G-frequentieveiling in juli 2020 heeft de overheid de telecomproviders verplicht gesteld dat ze binnen twee jaar moeten zorgen voor een mobiele dekking van 98% op het grondgebied van élke gemeente.

Eind oktober 2021 telde Nederland 17.582.493 geregistreerde inwoners. Alle inwoners moeten dus of ze willen of niet verblijven in een land met een draadloze dekking van 98%, zo goed als overal dekking dus! En dat terwijl er nog geen officieel onderzoek is gedaan naar de gezondheidsrisico’s van 5G. In plaats van het toepassen van het voorzorgsprincipe worden we als bevolking gebruikt als proefkonijnen. In heel Nederland is er nergens een plekje vrij van straling om te wonen. Mensen die al gezondheids­klachten hebben door straling kunnen letterlijk nergens meer wonen, leven, werken en winkelen. Is de enige oplossing dan maar zelfmoord plegen? Is dat wat de overheid voor ogen heeft? En heeft de overheid gewoon een deal gesloten met de telecom https://stralingsleed.nl/blog/de-overheid-heeft-een-deal-gesloten-met-de-telecom/ ?

Nederland een democratie
Een democratie (is letterlijk “volksheerschappij”) heeft een volksvertegenwoordiging, die rechtstreeks door de bevolking wordt gekozen. Is het niet de bedoeling dat deze volksvertegenwoordiging de stem van het volk is en niet van de industrie en zakenpartners? Deze volksvertegenwoordiging heeft in elk land een andere naam: Tweede Kamer in Nederland, Nationale Vergadering in Frankrijk en Bondsdag in Duitsland. De Tweede Kamer moet dus het volk vertegenwoordigen, neemt wetten aan (voor het hele volk) en controleert de regering. Daarnaast bestaat er dikwijls nog een kamer, een senaat, die doorgaans niet rechtstreeks door de bevolking wordt gekozen. In Nederland is dit de Eerste Kamer, die wordt gekozen door de Provinciale Staten. De Eerste Kamer komt in het wetgevingstraject pas aan bod nadat de Tweede Kamer een wetsvoorstel heeft aangenomen. De Eerste Kamer kan een wetsvoorstel niet meer wijzigen maar formeel kan de Kamer het wetsvoorstel of aannemen of verwerpen (dus ook het feit dat heel Nederland draadloos bereik heeft).

Is Nederland dan een dictatuur?
Een dictatuur is een regeringsvorm waarin alle macht in handen is van één persoon of van één groep mensen https://stralingsleed.nl/blog/misbruiken-de-vier-techreuzen-hun-macht/. Dit lijkt zo te zijn want als Nederland voor 98% draadloos bereikbaar is dan zijn de stemmen van de tegenstanders voor 5G niet gehoord. Er is niets mee gedaan! En tegenstanders zijn er! Want er zijn bij het in gebruik nemen van 2G en 3G al veel mensen die hier niet tegen kunnen en officieel lopen schattingen uiteen van 1,5 tot 10 procent van de17.582.493 inwoners in ons land. Deze mensen hebben ook een plek nodig. Een plek vrij van draadloze communicatie. In een democratisch land worden deze mensen toch serieus genomen https://stralingsleed.nl/blog/een-bewijs-dat-ceo-s-van-telecombedrijven-weten-dat-draadloos-gebruik-gezondheidsschade-geeft/ ? De mensen die aangeven ziek te worden van alle draadloze communicatie, worden niet eens serieus genomen. Worden behandeld als lastige personen en al helemaal niet naar geluisterd, laat staan serieus genomen. Iedereen die nu al elektrogevoelig is in Nederland is RUZ (Red u Zelf).

In een democratie wordt de bevolking op de hoogte gehouden van ins en outs. Overheid informeer de burgers, scholen, huisartsen, gemeenten en andere betrokkenen eerlijk over de gezondheidsrisico’s van de kunstmatige elektromagnetische straling, zodat er op een veilige manier gebruik gemaakt kan worden van de digitale technologie. Stop met de uitrol van 5G, zolang niet bewezen is dat dit veilig is voor de volksgezondheid:
-doe eerst onafhankelijk onderzoek naar de biologische effecten en de langetermijneffecten van straling op de volksgezondheid en de gevolgen voor dieren, natuur en milieu;
-organiseer een eerlijk en grootschalig maatschappelijk debat over het nut, de noodzaak en consequenties van alle draadloze en of 5G überhaupt noodzakelijk is voor iedereen (of misschien alleen voor de zakenwereld voor wie dat wil?) In een democratisch land horen burgers ook zeggenschap te hebben over het beleid;
-zorg dat gemeenten hun autonomie en regierol behouden in hun eigen regio, zodat ze kunnen inspelen op lokale situaties;
-zorg ervoor dat er in alle gemeenten ook stralingsarme woongebieden blijven, zodat stralingsgevoelige mensen nog wel ergens in Nederland kunnen blijven wonen en leven.

 

Laat mensen die niet tegen de draadloze frequenties kunnen ook in hun waarde.

 

https://stralingsbewust.info/
Foto: https://www.actionsdata.com/blog/guia-completa-para-entender-la-red-5g