Elektromagnetische golven van zendmasten, mobiele telefoons en draadloos internet zenden radiogolven of radiofrequente velden (RF) uit. Zendmasten (antennes) zetten elektrische signalen om in elektromagnetische velden: onzichtbare golven door de lucht met een frequentie van 100.000 Hz (hertz) tot 300 GHz (gigahertz). Onzichtbaar, onhoorbaar en niet te ruiken. Teveel elektromagnetische straling kan de gezondheid schaden, zegt onze Rijksoverheid. “Dat een antenne stroom omzet in een radiogolf en dat de natuurkundige term voor radiogolf is: elektromagnetisch veld of elektromagnetische straling. En dat teveel elektromagnetische straling de gezondheid kan schaden”.

5G antennes 
Sinds 21 juli 2020 is 5G-internet beschikbaar in Nederland, maar nog niet alle frequenties worden gebruikt. Gebruikt worden de 700 megahertz (MHz), de 1400 megahertz (MHz) en de 2100 megahertz (MHz) frequentieband. KPN, Odido en VodafoneZiggo hebben vergunningen voor deze drie frequentiebanden. De Europese Unie heeft 3 voorkeursfrequenties voor 5G aangewezen, namelijk de: 700 megahertz (MHz), 3,5 gigahertz (GHz) en 26 GHz.

Gezondheidsklachten door de frequentieband
Met elektrohypersensitiviteit (EHS) of elektroallergie wordt een overgevoeligheid bedoeld voor deze elektromagnetische straling die zich uit in ziektesymptomen. Maar er is nog geen officieel wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van EHS.

De gezondheidsklachten door straling verschillen sterk per persoon. Dit komt omdat de elektromagnetische straling leidt tot een stressrespons in het lichaam dat bij iedereen op een andere manier tot uiting komt. De elektromagnetische velden roepen een stressrespons op in het lichaam en de klachten kunnen zijn:
-oorsuizen en piepen,
-een licht gevoel in het hoofd,
-druk op de trommelvliezen,
-duizeligheid,
-jeukende hoofdhuid,
-sterke oorsuizen, soms nonstop,
-irritatie voor harde geluiden,
-concentratieproblemen,
-hoofdpijn/migraine,
-misselijkheid,
-vermoeidheid,
-slaapproblemen,
-futloosheid,
-depressies.

Elke ‘elektrogevoelige’ (EHS-er) heeft zijn of haar eigen geschiedenis en de apparatuur die iemand stoort en de aard van de gezondheidsklachten, zijn persoonsgebonden. EHS komt vaak voor in combinatie met een overgevoeligheid voor andere milieufactoren zoals:
-specifieke geuren en stoffen,
-(UV)licht,
-High Sensitive Person en
-ultra-laag geluid.

EHS wordt ook wel elektrostress, elektro-allergie, elektro(over)gevoeligheid of stralingsgevoeligheid genoemd.

Stralingsbronnen
Stralingsbronnen thuis;


Hoogfrequente draadloze velden
Bronnen van radiofrequente straling is de draadloze telecommunicatieapparatuur waaronder; de mobiele telefoons, DECT telefoons, tablets, draadloze laptops en Wifi. Verder de: slimme meters, bleutooth en draagbare draadloze apparaten, zoals tablets en laptops.

 

Stralingsbronnen buitenhuis en in de werksituatie;


Hoogfrequente velden
GSM-zenders (zendmasten), Digitenne (is draadloos digitale tv ), C2000 (het communicatiesysteem voor de hulpdiensten), Wifi (in bussen en treinen), Bluetooth (draadloze verbindingen tussen apparaten op korte afstand), artikel- en persoonsdetectie-
apparatuur RFID (RIFD werkt v ia radiogolven) en straling van de buren (zoals wifi en de DECT-telefoon.

De veiling van 3,5 GHz.
Begin 2024 heeft het ministerie van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aangekondigd de 3,5 GHz-frequentie te gaan veilen die ze willen gebruiken voor de uitrol van 5G. Stichting EHS heeft hiertegen op 28 februari beroep aangetekend. De uitrol van 5G zal een verslechtering betekenen van de positie en gezondheidssituatie van mensen met EHS. En dit is in strijd met het VN-verdrag Handicap, waar ook mensen met EHS onder vallen.

Uitrol in strijd met het VN-verdrag Handicap
De Stichting EHS beroept met een beroepschrift onder meer op dit VN-verdrag Handicap. Dat iedereen, ook mensen met EHS, recht hebben op een toegankelijke samenleving. Dat de steeds verdergaande uitrol van de digitalisering van de maatschappij voor hen zo steeds minder toegankelijker wordt. Dat dit een enorme inbreuk is op vrijheid en een ernstige verslechtering is voor de gezondheidssituatie. Dat burgers er zelf voor moeten kunnen kiezen of ze wel of niet blootgesteld willen worden aan 5G-netwerken.

Uitspraak
Op 12 maart 2024 heeft een rechtbank in Rotterdam het verzoek van de Stichting EHS afgehandeld en de voorzieningenrechter is van mening dat: “Voor zover er al een voorzorgsbeginsel bestaat in dit soort zaken, de minister voldoende voorzorg betracht heeft door de door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) vastgestelde blootstellingslimieten te hanteren en door onderzoek te financieren naar elektromagnetische velden en gezondheid”.

De voorzieningenrechter vindt dat de minister in redelijkheid tot het Bekendmakingsbesluit heeft kunnen komen zodat 5G zo spoedig mogelijk kan worden uitgerold.

De rechter wijst het verzoek van de stichting EHS af en de uitrol van 5G mag doorgaan.

Onderbouwing van de rechtbank
De voorzieningenrechter stelt dat er bij de uitrol van 5G volgens de EU rekening is gehouden met gezondheidsaspecten en dat er voldoende voorzorg is toegepast en de rechtbank in Rotterdam wijst daarom het verzoek van de Stichting EHS af.

Een teleurstellende uitspraak en niet steekhoudend
Een teleurstellend resultaat. De argumenten die de voorzieningenrechter aanvoerde zijn volgens de stichting niet steekhoudend. Er wordt hier volledig gevaren op de ICNIRP-richtlijnen terwijl de Stichting juist heeft aangevoerd dat deze onvoldoende bescherming bieden voor de volksgezondheid en zeker voor de mensen met EHS.

Onvoldoende aandacht voor VN-verdrag Handicap
Ook was er in de procedure te weinig aandacht voor het feit dat mensen met EHS onder de ICNIRP-richtlijnen klachten hebben en daardoor gehandicapt zijn in de zin van het VN-verdrag Handicap. Dat sommige mensen gevoelig zijn voor straling ook onder de richtlijnen blijkt uit verschillende onderzoeken die de relatie leggen tussen straling en EHS. Ook dit heeft de Stichting in het beroepschrift aangevoerd.

Bron: https://www.gelderlander.nl/eindhoven/demonstranten-in-eindhoven-straling-5g-maakt-mensen-doodziek~a9429e15/161088303/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/invoering-5g/straling-5g-antennes
Foto: https://www.gelderlander.nl/eindhoven/demonstranten-in-eindhoven-straling-5g-maakt-mensen-doodziek~a9429e15/161088303/
https://stichtingehs.nl/nieuwsberichten/rechter-wijst-verzoek-voorlopige-voorziening-af-uitrol-5g-mag-doorgaan/
https://handicap.nl/wat-is-het-vn-verdrag-handicap/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwhtWvBhD9ARIsAOP0GojAwedmlKgPoh4QLjr-7zjqjQQzGLSuNd9JZNfkJm8kajkacXj30HgaAqc-EALw_wcB