Effect van 4G-straling van mobiele telefoons op de Wistarrat.

Achtergrond en doelstelling
Mobiele telefoons zijn een belangrijk onderdeel van het menselijk leven geworden. Als gevolg van de toename van het aantal abonnees met een mobiele telefoon is de blootstelling aan radiofrequente straling* (RF-straling) die door deze telefoons wordt uitgezonden, enorm toegenomen. Daarom is het effect van deze radiofrequente- straling (RF) op mensen een punt van zorg. Bij deze het effect van 4G-straling van de mobiele telefoons op de lever- en nier- functies van de mannelijke Wistar-ratten.

De Wistarrat is een inteeltstam van ratten die voor dierproeven gebruikt wordt. De stam is in 1906 ontwikkeld door het Wistar Institute voor biologisch en geneeskundig onderzoek. Het is een van de meest gebruikte ratten voor laboratoriumonderzoek. De Wistarrat is een albino met een brede kop en lange oren.

* Een radiogolf, ook radiofrequente (RF) straling genoemd, is een golf in de vorm van elektromagnetische straling met golflengten uiteenlopend van ruwweg duizend kilometer tot een millimeter, dus in het frequentiegebied van enkele honderden Hertz tot enkele honderden GigaHertz. Een radiogolf is een onzichtbare trilling die zich voortplant in de ruimte.

Radiofrequente straling
Uit de NTP (Network Time Protocol) onderzoeken bleek dat een hoge blootstelling aan radiofrequente straling (900 MHz) die door mobiele telefoons wordt gebruikt, verband houdt met een:
-duidelijk bewijs van een associatie met tumoren in de harten van mannelijke ratten. De tumoren waren kwaadaardige schwannomen (zenuwtumoren),
-associatie gaf met tumoren in de hersenen van de ratten. De tumoren waren kwaadaardige gliomen (een glioom is een kankergezwel (een tumor) in de gliacellen. Gliacellen zijn steuncellen die het zenuwweefsel voeden, beschermen, isoleren en op hun plek houden) en,
-enig bewijs van een associatie met tumoren in de bijnieren van mannelijke ratten gaf. De tumoren waren goedaardig, kwaadaardig of complex gecombineerd met een feochromocytoom (een gezwel van de bijnieren).

Blootstelling aan niet-ioniserende straling
Elektromagnetische velden en optische straling, zoals radiofrequente of microgolfvelden, laser-, ultraviolet- en infraroodstraling, zijn vormen van niet-ioniserende straling en in dit geval niet-ioniserende straling van zendmasten en mobiele telefoons. Het type straling dat door de mobiele telefoons wordt uitgezonden, wordt radiofrequente-energie (RF) genoemd. Van radiofrequente energie is bekend dat het het vermogen heeft om warmte te produceren. Dat het energie is in de vorm van elektromagnetisme van 300 megahertz (MHz) tot 3 kilohertz (kHz). Dat het huidverstrakking geeft door zich op de diepere huidlaag te richten met radiofrequente-energie. Dat deze energie warmte opwekt, wat resulteert in nieuwe collageenproductie*.

* Tijdens het vernieuwingsproces van de huid, wordt er telkens nieuw collageen aangemaakt. Collageen is een bouwsteen die zich onder andere bevindt in de huid, haar, nagels, spieren, botten en bindweefsel. Collageen is, samen met elastine, een eiwit dat essentieel is voor een gezonde, soepele en jeugdige huid. Het helpt de huidcellen aan elkaar te hechten waardoor de huid soepel, stevig en veerkrachtig is. Naarmate we ouder worden maakt het lichaam steeds minder collageen aan. Dit proces begint rond het 25-30e levensjaar. Tegen de tijd dat iemand midden 40 is, is er al 30% minder collageen in de huid aanwezig met huidveroudering als gevolg.

Over de Wistar-ratten
De Wistar-rat is een van de twee meest routinematig gebruikte albinorat-soorten in het biomedisch onderzoek. Ze worden vaak gebruikt in veel onderzoeksgebieden, waaronder oncologie, veroudering, farmacologie, toxicologie en metabolisme/voeding. Ze worden ook in de immunologie gebruikt als modellen voor infectieziekten en auto-immuunreacties.

4G
Zeventig dagen oude Wistar-ratten werden blootgesteld aan 4G-straling (2350 megahertz (MHz),  gedurende 2 uur per dag, 56 dagen lang). Spermaparameters zoals het:
-aantal zaadcellen,
-de levensvatbaarheid,
-de morfologie van de spermakop,
-de mitochondriale (mitochondriën bevinden zich in bijna elke cel waaruit ons lichaam is opgebouwd),
-de totale antioxidantactiviteit (antioxidanten zijn bepaalde vitamines, mineralen en andere voedingsstoffen)
en de
-lipidenperoxidatie (een proces dat zowel je huidoppervlak beschadigt, als het gedeelte in de porieholte, waar talg vandaan komt) van sperma, werden geëvalueerd.

Histopathologie (weefselonderzoek) van de testis, prostaat, epididymis, zaadblaasje, lever en nier werden uitgevoerd.

Resultaten
Aan het einde van het experiment toonden de resultaten een significante (p < 0,05) afname van de levensvatbaarheid van het sperma met veranderingen in de histologie van de lever, nieren, testis en andere voortplantingsorganen in de blootgestelde groep ratten. Een verlaagd testosteronniveau, een totale antioxidantcapaciteit en een verminderde mitochondriale functie van het sperma werden waargenomen bij de blootgestelde ratten. Bovendien vertoonden de blootgestelde ratten een toename van de peroxidatie*1 van spermalipiden en sperma-afwijkingen. Hematologische*2 parameters zoals hemoglobine, rode bloedcellen (RBC) en gepakt celvolume (PCV) vertoonden een significante (p <0,05) toename bij de blootgestelde ratten.

*1 Peroxidatie is een proces waarbij het lichaam cellen vernietigd die niet langer nuttig zijn. Dit proces doodt onder meer bacteriën en parasieten, maar kan ook gezonde cellen vernietigen of beschadigen.
*2 Het vakgebied hematologie houdt zich bezig met het bestuderen van bloed en de bloedvormende weefsels: beenmerg, milt, zwezerik en de lymfeklieren.

Conclusie

De resultaten geven aan dat chronische blootstelling aan 4G-straling het mannelijke voortplantingssysteem, het hematologische systeem, de lever en de nieren van ratten beïnvloedt.

Bronnen:

https://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/13011/Effects%20of%204G%20mobile%20phon
Foto: https://kloptdatwel.nl/2016/05/29/veel-vragen-rondom-studie-met-ratten-en-telefoonstraling/