We worden geconfronteerd met een onzichtbare blootstelling aan draadloze straling, die gevolgen heeft voor onze meest kwetsbare bestuivers en wilde dieren: de draadloze straling van elektromagnetische velden (EMV’ s). De nieuwste vorm van milieuvervuiling, en hun niveaus blijven ongecontroleerd stijgen. Het draadloze stralingsniveau neemt toe en onze ecosystemen lopen gevaar. De draadloze signalen in de omgeving worden steeds complexere signalen naarmate er nieuwe technologie wordt ingezet. Toch worden deze technologieën uitgerold zonder milieubescherming.

Bacteriën, afkomstig uit de omgeving op ons lichaam, kunnen worden beïnvloed door deze niet-ioniserende elektromagnetisch velden (EMV) van alle mobiels en draadloos internet. Het elektromagnetische veld beslaat heel de ruimte en bestaat uit een elektrisch veld met loodrecht daarop een magnetisch veld.

Draadloos
En het liefst; draadloos: een verbinding zonder kabeltjes. Waar de aaneen gesloten apparaten niet via zichtbare kabels communiceren, maar via elektromagnetische straling; niet te zien, niet te ruiken  en niet te horen.

De realiteit is dat deze draadloze straling, deze elektromagnetische straling, een impact heeft op alle dieren; van zoogdieren tot vogels, vissen en kikkers tot bacteriën. Wetenschappelijk onderzoek toont schadelijke gevolgen voor alle dieren aan. En ondanks het duidelijke en toenemende wetenschappelijke bewijs bestaat er geen enkele regelgeving om ons ecosysteem hiertegen te beschermen. Het delicate evenwicht van de biodiversiteit op aarde staat op het spel en wordt bedreigd door zendmasten en draadloze technologieën.

Draadloze straling is zo een milieuprobleem aan het worden dat onmiddellijke actie vereist.

Amfibieën
Onderzoeker Alfonso Balmori brengt naar voren dat draadloze elektromagnetische velden, kunnen bijdragen aan misvormingen en populatieafname onder amfibieën, zoals kikkers. Hij plaatste een onderzoek met de titel: ‘Mobiele telefoonmasten en effecten op gewone kikkers’, waarin hij de resultaten van zijn experiment deelde: hij bracht 70 kikkervisjes uit eieren in twee identieke tanks, uit. Eén tank werd op 140 meter van een zendmast-antenne geplaatst (ongeveer de afstand waarop draadloze bundels met een hogere intensiteit de grond bereiken) en de andere tank was beschermd tegen deze straling.  De kikkervisjes in het afgeschermde aquarium ontwikkelden zich normaal en de kikkervisjes in de niet-afgeschermde tank met een sterftecijfer van 90%.

Bomen
Onderzoek heeft eveneens aangetoond dat straling van zendmasten bomen op alarmerende manieren kunnen schaden. Een veldstudie waarbij gedurende negen jaar meer dan 100 bomen werden gemonitord, gepubliceerd in Science of the Total Environment, vond een hoge mate van schade aan bomen die in zich de buurt van straling van masten, bevonden. Het begon met kroonschade, waarbij de randen van de bladeren verbleekten en uitdroogden. Na verloop van tijd verspreide deze schade zich aan de meer blootgestelde kant van de boom. Veel bomen werden uiteindelijk geveld.

Uit onderzoek naar zaailingen van Aspen-bomen (middelgrote loofbomen in de buurt van Lyons, Colorado (VS), bleek dat draadloze blootstelling de groei van bladeren en scheuten belemmerden en ook de productie van anthocyanine*, veranderde. Het artikel werd gepubliceerd in het International Journal of Forestry Research en concludeerde een snelle achteruitgang van de Aspen-populaties.

* Anthocyanen zijn kleurstoffen die in de celvacuole (een door een membraan omgeven, ruimte in de cel waarbinnen vocht ligt opgeslagen met allerlei opgeloste stoffen zoals reservestoffen, kleurstoffen en afvalstoffen) van planten voorkomen, vooral in de epidermiscellen en behoren tot de flavonoïden (een uitgebreide groep stikstofvrije organische verbindingen).

Bijen en bestuivers
De afgelopen jaren hebben onderzoekers ook een verontrustend verband ontdekt tussen elektromagnetische velden en de alarmerende achteruitgang van honingbijen, bestuivers en andere insectenpopulaties. Deze achteruitgang heet ook wel de ineenstorting van de kolonie of de ‘insecten apocalyps. Uit opkomend bewijsmateriaal blijkt dat de elektromagnetische velden als een belangrijke stressfactor fungeert. Uit onderzoek naar bestuivers is gebleken dat blootstelling aan deze draadloze netwerken een breed scala aan schadelijke gevolgen heeft en wetenschappers  hebben een:
-verminderde koloniesterkte,
-verminderde eierlegcijfers,
-verstoringen in vliegpatronen,
-foerageergedrag,
-voedingsgewoonten,
-kortetermijngeheugen,
-biochemische veranderingen,
-sterftecijfers en thuiskomstvermogen (het vermogen om naar huis te komen), ontdekt.

Vogels
Vogels nestelen op zendmasten en de lucht rond de antennes is hun leefgebied. Hun unieke eigenschappen, zoals holle veren (veren zijn licht en hol) met geleidende eigenschappen en het magneto-receptie*-vermogen, maakt ze bijzonder kwetsbaar voor deze elektromagnetische velden (EMV). Alarmerende afname van de vogelpopulaties, vooral trekvogels, correleert met een toename van de EMV-vervuiling. Uit een onderzoek uit 2023, gepubliceerd in het tijdschrift Veterinary Medicine and Science, bleek dat kippenembryo’s die werden blootgesteld aan 4G-telefoons een verminderde ontwikkeling, pathologische laesies en talrijke veranderingen in genexpressie hadden. Uit een onderzoek onder ooievaars in Valladolid Spanje, is gebleken dat er aanzienlijke gevolgen zijn voor hun voortplanting wanneer ze nestelen in de buurt van antennelocaties. Naast de productiviteit werd er ook verontrustend gedrag waargenomen. Sommige ooievaarsparen vochten naar plekken waar nooit nesten werden gebouwd.

*Het magnetoreceptie vermogen is de mogelijkheid bij dieren om zich te oriënteren op het aardmagnetisch veld. Dieren als: bijen, fruitvliegjes, duiven, roodborstjes, zeeschildpadden, salamanders, vossen en walvissen.

Er komen steeds meer aanwijzingen dat vogels gevoelig zijn voor blootstelling aan elektromagnetische velden.

Bronnen:
https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/13008/The-majority-of-studies-o
https://ehtrust.org/the-majority-of-studies-find-cell-phone-and-wireless-radiation-effects-update-by-dr-henry-lai/
Foto: eigen