Elektromagnetische straling is de voortplanting door de ruimte van elektrische- en magnetische trillingen. Licht, radiogolven en röntgenstraling zijn vormen van elektromagnetische straling. Alle soorten elektromagnetische straling planten zich in de ruimte voort met de snelheid van het licht. Onzichtbaar, onhoorbaar en niet te ruiken. Elektromagnetische straling wordt wiskundig beschreven als een golf door middel van de wetten van Maxwell*.Ze kan ook worden beschreven door de wetten van de kwantummechanica als een stroom van fotonen (lichtdeeltjes).

* De wetten van Maxwell, ook wel maxwellvergelijkingen of maxwelltheorie genoemd, zijn de vier natuurkundige wetten van het elektromagnetisme, de theorie van elektrische en magnetische velden en elektromagnetische straling zoals licht.  Het was de Schotse wetenschapper James Clerk Maxwell die in 1863 de theorie opstelde die elektriciteit en magnetisme samenbracht: elektromagnetisme.

Het woord “elektromagnetische” weerspiegelt het verschijnsel dat elektrische velden en magnetische velden, als ze in de tijd veranderen, altijd samen optreden. Een wisselend elektrisch veld gaat altijd gepaard met een wisselend magnetisch veld, en omgekeerd.

Lichamelijke reacties
De elektromagnetische golven van zendmasten, mobiele telefoons en draadloos internet zenden met een frequentie van 100.000 Hz (Hertz) tot 300 GHz (GigaHertz) uit. Dit noemen we ook wel radiogolven of radiofrequente velden (RF). Sterke elektromagnetische velden kunnen bij kortdurende blootstelling lichamelijke reacties veroorzaken. Voorbeelden daarvan zijn tintelingen in de armen en het zien van lichtflitsen.

Blootstelling aan elektromagnetische velden kan biologische weefsels beschadigen en verschillende onderzoeken hebben stress, hoofdpijn, vermoeidheid, angst, verminderd leerpotentieel, stoornissen in cognitieve functies en slechte concentratie geconstateerd bij blootstelling aan microgolfstraling afkomstig van mobiele telefoons. Als gevolg van de blootstelling aan deze elektromagnetische velden worden de functies van organen aangetast. Elektro Magnetische Velden verstoren de chemische structuren van weefsel, omdat een hoge mate van elektromagnetische energie-absorptie de elektrische stroom in het lichaam kan veranderen.

Biologische effecten van EMV door de draadloze technologie
De Duitse vakvereniging Kompetenzinitiative organiseerde een internationale wetenschappelijke conferentie over de gezondheidsrisicos’s van Elektromagnetische Velden van alle draadloze. De vakvereniging bestaat uit wetenschappers, artsen, juristen en technici, en is vooral gericht op gezondheids- en milieurisico’s van de straling door mobiele communicatie.

In een verklaring werd gesteld dat: “Volgens de huidige stand van zaken er nu duidelijk bewijs van biologische effecten door draadloze communicatie – technologieën zijn, die kunnen variëren van een verminderd welzijn tot ernstige aandoeningen en/of schade aan de kwaliteit van leven en gezondheid.”

Volgens de sprekers is er voldoende bewijs dat draadloze technologie een schadelijk effect op de hersenen heeft en vooral op die van kinderen. Daarnaast zijn er sterke aanwijzingen dat deze Elektro Magnetische Velden (EMV) de beweeglijkheid van sperma verminderen, celstress geeft en kankerverwekkend zijn bij een blootstelling die duidelijk lager ligt dan de norm die de Nederlandse overheid en de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) als veilig heeft genoemd.

Ook wetenschappers melden schade door draadloos gebruik
Prof. Darius Leszcynski (Finland) vindt dat er voldoende aanwijzingen zijn uit wetenschappelijk onderzoek. Verschillende onderzoeken versterken elkaar in het feit dat er bij ratten kanker optreedt bij blootstelling ónder de ICNIRP norm. Ook stelt hij vast dat Elektro Hyper Sensitiviteit (EHS) daadwerkelijk bestaat. Volgens hem moet er meer onderzoek worden gedaan naar de invloed van co-factoren zoals; zware metalen, pesticiden en Lyme bij mensen met EHS.

Volgens Prof. Martin Pall (VS) zijn er veel bewijzen van diverse schadelijke effecten door Elektro Magnetische Velden (EMV), zoals;
-onvruchtbaarheid,
-DNA-schade,
-oxidatieve stress* en
-beschadiging van de bloed-hersen-barrière, wat onder anderen kan leiden tot Alzheimer.

*Oxidatieve stress is een aandoening die kan optreden wanneer er té veel onstabiele moleculen in het lichaam zijn, vrije radicalen genaamd, én niet genoeg antioxidanten om ze kwijt te raken. Dit kan leiden tot cel- en weefselbeschadiging.

Prof Karl Hecht (Duitsland) ziet geen wezenlijk verschil in schadelijkheid tussen ioniserende (de verzamelnaam voor straling met hoge energie) en niet – ioniserende straling. Hecht concludeert eigenlijk dat het vooral de pulserende (en modulerende) eigenschappen zijn van de radiofrequente (RF) straling die schadelijk zijn. Het lichaam raakt uit balans door de sterke fluctuerende wisselingen in de Elektrische Magnetische Velden (EMV) die dat met zich meebrengt.

Dr. Devra Davis (USA, Environmental Health Trust) heeft uit analyses van onderzoek vastgesteld dat kinderen meer RF straling absorberen dan men op grond van hun dunnere schedel zou verwachten. Wanneer mobiele (smart)-phones dichtbij het lichaam dragen dan geven ze 3 tot 4 x meer belasting dan volgens de ICNIRP-norm als veilig wordt beschouwd. In de voorste broekzak komt de telefoon dichtbij de testis en zal invloed hebben op de zaadkwaliteit. Zwangere vrouwen die regelmatig bellen of de telefoon op hun lichaam dragen hebben een grote kans op gedragsstoornissen bij hun kind na de geboorte.

Uitspraken die over 5G werden gedaan:
-‘We kunnen 5G niet meer stoppen. De claim dat 5G veilig is, is niet onderbouwd (Lesczynski). En zo zijn er nog steeds zorgen over de mogelijke gezondheidsrisico’s van blootstelling aan elektromagnetische straling van 5G.
-‘Er zijn veel aanwijzingen dat 5G veel schadelijker is dan 4G’ (Pall),
-‘De noodzaak van 5G voor de samenleving is niet aangetoond. Het wordt door technologen gepusht vanwege commerciële doelen.’ (Hardell),
-‘Het is noodzakelijk om bijwerkingen van 5G te melden en door onderzoek te monitoren.(Budzinski).
-‘Vanwege het hoge energie verbruik wordt 5G wel een klimaatkiller genoemd.’ (Budzinski)

Bronnen;https://stralingsbewust.info/2019/11/28/biologische-effecten-van-emv-door-draadloze-technologie/
https://stichtingehs.nl/elektrohypersensitiviteit-ehs/