230 wetenschappers en artsen uit 36 landen waarschuwen voor de gevaren van 5G.5G, dat leidt tot een enorme toename van onvrijwillige blootstelling aan elektromagnetische straling*.

*Elektromagnetische straling is de voortplanting door de ruimte  van elektrische – en magnetische trillingen,  dat onder andere ontstaat bij het gebruik van draadloze communicatie. Radiogolven zijn vormen van elektromagnetische straling en planten zich voort met de snelheid van het licht.

Elektromagnetische straling, is een veld dat ontstaat bij het gebruik van draadloze communicatie. Hoe dichter bij de bron, hoe sterker het elektromagnetische veld is en de sterkte neemt af als de afstand tot de bron groter wordt. Bronnen als de GSM- masten, mobiele telefoon en de Wifi.

Hoeveel Elektro Magnetische Straling vang je op?
Volgens het antennebureau ongeveer 2 tot 3 volt per meter en dat ligt ver onder het toegestane wettelijke maximum van Elektro Magnetische Straling. Maar een omvangrijk onderzoek naar het ontstaan van hersentumoren bij het gebruik van de mobiele telefoon, concludeerde dat het gebruik hiervan het risico geeft van een bepaald type hersentumor (glioma’s*) geeft.

*Een glioom is een kankergezwel (een tumor) in de gliacellen en naast de zenuwcellen bevatten de hersenen ook nog 1000 miljard gliacellen; steuncellen die onder andere afgestorven zenuwcellen (neuronen) opruimen, verzorgen, ondersteunen en de zenuwcellen beschermen en zorgen voor de stevigheid van de hersenen.

In epidemiologische studies werd een verband gezien tussen de blootstelling aan radio
frequente elektromagnetische velden (RF-EMV) uitgezonden door de mobiele telefoons en de incidentie (het aantal nieuwe zieken of ziekten in een populatie over een bepaalde periode-meestal één jaar-) van glioom, bepaalde soort hersentumor. Op basis van deze studie werden de RF-EMV’ s uitgezonden door mobiele telefoons, in categorie 2B geplaatst door het IARC (International Agency for the Research on Cancer), wat wil zeggen dat het bestempeld werd als; mogelijk kankerverwekkend, maar dat er onvoldoende bewijs beschikbaar was om hier een conclusie uit te trekken.

Andere onderzoeken
In een onderzoek dat aan de Radiological Society of North America werd gepresenteerd, ontdekten onderzoekers dat jonge mensen met een internet – en smartphoneverslaving onevenwichtigheden in de hersenchemie vertoonden vergeleken met een controlegroep.

Tot 2 jaar
De tijd die kinderen besteden aan de draadloze media neemt met de leeftijd toe. Voor de groep tot 2 jaar wordt algemeen geadviseerd om het beeldschermgebruik zoveel mogelijk te vermijden. Maar in de praktijk is het maar 20% van de kinderen die inderdaad geen enkel apparaat gebruikt: 80% kijkt wel (tablet of smartphone). Die groep die wel kijkt, is daar dan een uur per dag (62 min) mee bezig.

De braindrain-hypothese
En uit een ander onderzoek in de Journal of the Association for Consumer Research, blijkt dat de cognitieve capaciteit aanzienlijk afneemt wanneer een smartphone binnen handbereik is, zelfs als de telefoon uitstaat. Onderzoekers noemen dit effect de ‘braindrain-hypothese’.

In het commentaar dat verscheen in het tijdschrift Pediatrics hebben onderzoekers van de Boston University School of Medicine, de beschikbare literatuur over smartphone- en iPad-gebruik onder zeer jonge kinderen onder de loep genomen. Dat het gebruik van draadloze apparaten, om kinderen te vermaken of te kalmeren, zo waarschuwen zij, schadelijke effecten kan hebben op de sociale en emotionele ontwikkeling.

 3 en 4 jaar
Dat kinderen van 3 en 4 jaar gemiddeld al 89 minuten smartphone kijken en met 5- en 6-jarigen, 98 minuten. Dat kinderen van hoogopgeleide ouders relatief het minst kijken en ook minder lang op een dag: 75 minuten. Naast naar tablet en smartphone kijken, doen 3 tot 4 jarigen ook nog andere dingen met een beeldscherm: een kwart ongeveer praat ook met anderen (videobellen) ongeveer een kwartier per dag, een kwart luistert naar liedjes of verhaaltjes (ruim 20 minuten per dag) en een kwart speelt spelletjes (klein half uur per dag). Zelf foto’s of filmpjes maken doet een op de vijf een klein kwartiertje per dag en hoe ouder de leeftijdsgroep, hoe langer ze met deze activiteit bezig zijn.

9 tot 13 jaar
Ruim de helft van kinderen van 9 tot en met 13 jaar zegt in meer of mindere mate verslaafd te zijn aan de mobiele telefoon. Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau No Ties voor het NOS Jeugdjournaal waar meer dan 500 kinderen de enquête invulden.

Daaruit blijkt dat meer dan de helft van de respondenten vaak het gevoel heeft dat ze even op hun telefoon moeten kijken en hem moeilijk kunnen wegleggen. Ook geven 8 op de 10 kinderen aan vaak langer op hun telefoon te zitten dan gedacht.

Naast de natuurlijke straling zoals het licht van de zon, is er nu ook de kunstmatige straling van zendmasten, mobiele telefoons, bleutooth en Wifi en in de twintigste eeuw is de blootstelling aan deze kunstmatige elektromagnetische velden enorm toegenomen.

Beïnvloeding van de kunstmatige straling op het menselijk lichaam
Zintuigen of zenuwen worden geprikkeld worden door de elektromagnetische velden van de 5G zendmasten en mobiele telefoons en er zijn mensen in Nederland die gezondheidsklachten hierdoor krijgen: de mensen met elektrohypersensitiviteit (EHS). Mensen met EHS  hebben onder de wettelijke blootstellingslimieten al last en kampen met symptomen als;
-oorsuizen en piepen,
-licht gevoel in het hoofd of hoofdpijn,
-druk op de trommelvliezen,
-het ongecontroleerd samentrekken van spieren,
-verstoring van het hartritme,
-en het zien van lichtflitsen.

Wat er gebeurt
Door de mens veroorzaakte Elektro Magnetische Velden (EMV), afkomstig van alle mobiele telefoons, zendmasten en Wifi, komen ​​als kleine elektrische stroompjes in het lichaam die de zenuwen en spieren prikkelen en zo andere biologische processen beïnvloeden wat zich kan zich uiten in de bovenstaande symptomen.

De wetenschappers dringen erbij de EU op aan om Resolutie 1815 van de Raad van Europa* te respecteren. Zij verzoeken om een onafhankelijke EU werkgroep in te stellen die de gezondheidseffecten opnieuw gaat beoordelen.

*De meeste Westerse landen hebben de bloostellingslimieten voor elektromagnetische straling overgenomen van de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), een niet-gouvernementele organisatie, een organisatie die onafhankelijk is van de overheid en zich op een of andere manier richt op een verondersteld maatschappelijk belang.  Daar waar Radiofrequente Elektromagnetische Velden (RF-EMV’ s) het vermogen hebben om een menselijk lichaam binnen te dringen volgens de Raad van Europa (RvE). Waar de huidige norm 40 Volt per meter adviseert, is het advies van de Raad 0,2 Volt per meter.

Wetenschappers waarschuwen in 2024 voor mogelijke ernstige gezondheidseffecten door 5G
“Wij, ondergetekende wetenschappers, adviseren een moratorium op de uitrol van 5G, de vijfde generatie voor mobiele communicatie, totdat potentiële gevaren voor de menselijke gezondheid én het milieu volledig zijn onderzocht door wetenschappers onafhankelijk van de industrie. 5G zal de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMF) aanzienlijk verhogen bovenop het al bestaande draadloze van alle mobiels, Wifi enz. en RF-EMF is bewezen schadelijk voor mens én milieu”.

Ook de Nederlandse Gezondheidsraad beveelt in het rapport over 5G aan, om de uitrol uit te stellen. Er is namelijk nog geen enkel onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico’s van de 5G-frequenties. De commissie adviseert om eerst meer onderzoek te doen naar het verband met kanker, verminderde mannelijke vruchtbaarheid en geboorteafwijkingen.

Bronnen:
https://www.jrseco.com/nl/eu-5g-appel-wetenschappers-waarschuwen-voor-mogelijke-ernstige-gezondheidseffecten-van-5g/#:~:text=EU%205G%20App%C3%A8l%20%E2%80%93%20Wetenschappers%20waarschuwen%20voor%20mogelijke%20ernstige%20gezondheidseffecten%20van%205G,-JRS%202022%2D05&text=In%20een%20oproep%20aan%20de,onvrijwillige%20blootstelling%20aan%20elektromagnetische%20straling.
https://www.bureaujeugdenmedia.nl/het-jonge-kind/media-ukkie-dagen-2020/
https://nos.nl/artikel/2469211-helft-van-de-kinderen-tussen-9-en-13-vindt-zichzelf-telefoonverslaafd
https://www.jrseco.com/nl/eu-5g-appel-wetenschappers-waarschuwen-voor-mogelijke-ernstige-gezondheidseffecten-van-5g/
Foto: https://www.antistralingshop.nl/2019/12/29/gevaren-van-mobiele-telefoon-straling/
https://www.meditecheurope.nl/blog/invloed-van-5g/