Smartphone verbod
Vanaf 11 februari 2024 is het in Seine-Port (Frankrijk, vijftig kilometer ten zuiden van Parijs), verboden om de smartphone te gebruiken. Een verbod om de smartphone te gebruiken op straat, om met anderen met de smartphone op een bankje in het park te zitten, om met de smartphone aan het winkelen te zijn of aan het eten of drinken in cafés en restaurants. Ook ouders aan de schoolpoort mogen de smartphone daar in de toekomst niet meer uit de zakken halen. Als je de weg kwijtraakt, wordt door de gemeente verwacht dat je op straat de weg vráágt.

Aan winkeliers wordt gevraagd om stickers op hun ramen te kleven waarop een smartphone te zien is met een rode streep erdoor.

Toestellen met 5G produceren dezelfde soort straling als toestellen met de oudere 2G, 3G en 4G. Het gaat om niet-ioniserende straling, een stralingstype dat lager ligt dan de ioniserende straling van röntgenstralen of radioactieve straling.

De blootstellingslimieten voor mobiele telefoons en zendmasten voor mobiele communicatie zijn vastgelegd in Europese normen. Fabrikanten zijn verplicht te voldoen aan deze eisen, waardoor verondersteld mag worden dat al deze producten veilig zijn. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI), dat valt onder het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, controleert dit. Elektromagnetische straling is een verzamelnaam voor alle soorten straling die uit elektromagnetische golven bestaan. Hier vallen ook soorten straling onder zoals radiogolven, Wifi-golven, draadloos, en de mobiel.

De limiet voor 5G
Draadloze mobiele communicatie, zoals 5G, maakt gebruik van frequenties in het elektromagnetische spectrum. In vergelijking met 4G zorgt 5G voor een nog snellere dataoverdracht en een kortere reactietijd. De Europese Unie heeft drie specifieke frequentiebanden aangewezen voor 5G binnen Europa, namelijk de:
-700 megahertz (MHz),
-3,5 gigahertz (GHz) en
-26 gigahertz.

Téveel straling
In Frankrijk is de iPhone 12 uit de winkels gehaald geweest omdat de apparaten té veel elektromagnetische straling uit zonden, zegt het ANFR (L’ Agence nationale des fréquences, het Franse agentschap voor de regulering van radiofrequenties).

Waarom gebruikt 5G een hogere frequentie?
De 5G-frequentieband vergroot de netwerkcapaciteit, verbetert de dekking, biedt hogere datasnelheden aan gebruikers en zorgt voor meer verbonden apparaten. Het Kennisplatform Elektro Magnetische Velden (EMV) brengt organisaties met kennis van EMV samen die de eerstelijns contacten hebben over dit onderwerp. Het Kennisplatform EMV werkt samen met het RIVM, TNO, DNV GL, GGD-GHOR Nederland, Agentschap Telecom en ZonMw. De Gezondheidsraad heeft een adviserende functie.  Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) zegt hierover: “in het dagelijks leven wordt iedereen in meer of mindere mate aan elektromagnetische velden blootgesteld”.

Het Arboportaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt hierover: “Als de velden sterk genoeg zijn, kunnen ze leiden tot oververhitting van het lichaam en schade aan weefsels en organen.  Naast directe effecten op het lichaam kunnen elektromagnetische velden ook indirecte effecten veroorzaken, die een veiligheidsrisico kunnen zijn”.

Ultra high frequency (UHF)
Elektromagnetische straling is een verzamelnaam voor alle soorten straling die uit elektromagnetische golven bestaan. Enkele voorbeelden van radiospectrumbanden zijn onder meer:
-extreem lage frequentie (ELF),
-ultralage frequentie (ULF),
lage frequentie (LF),
middenfrequentie (MF),
ultrahoge frequentie (UHF) en
-extreem hoge frequentie (EHF).

Een deel van het radiospectrum dat voor 5G wordt gebruikt, is de Ultra High Frequentie (UHF). Met ultra-high frequency of UHF, worden frequenties in het radiospectrum aangeduid tussen de 300 megahertz (MHz) tot 3 gigahertz (GHz) en wordt gebruikt, voor o.a. Wifi, draadloze telefoons en Bluetooth. Het UHF-gebied wordt wereldwijd gebruikt voor communicatie door mobiele telefoons. Hiervoor is GSM verreweg het meest gebruikte systeem. De radiogolven hebben een lengte van 100 tot 1000 millimeter en worden daarom ook wel decimetergolf genoemd. UHF heeft een bereik tot 12 meter of meer.

Regels voor plaatsing van antennes
De meeste antennes voor mobiele communicatie kunnen geplaatst worden zonder toestemming van de gemeente. Maar de plaatsing van antennes is wel aan regels gebonden. Telecombedrijven moeten bijvoorbeeld rekening houden met de volksgezondheid, de omgeving en de veiligheid. Regels die vastgelegd zijn in het Nationaal Antennebeleid.

Wel gelden de afspraken die telecombedrijven hebben gemaakt met de overheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het gaat dan om:
-hoe de antennes eruitzien;
-communicatie over plaatsing;
-grenzen voor straling;
-de instemmingsprocedure voor bewoners en voor
-antennes hoger dan 5 meter is toestemming nodig en
-op 98% van de oppervlakte van elke Nederlandse gemeente, moet in de toekomst een goede netwerkverbinding zijn.

Heeft de mobiele telefoon in de broekzak geleid tot een tumor in de dij?
Drie artsen hebben een casusrapport gepubliceerd van een 40-jarige Italiaanse man die een tumor in zijn dij ontwikkelde, vlakbij de plek waar hij “gewoonlijk” zijn smartphone in zijn broekzak bewaarde. De casus werd gepubliceerd in Radiology Case Reports. De tumor, een pijnloze massa, breidde zich geleidelijk uit in de linkerdij van de man gedurende een periode van zes maanden, schreven ze. Het groeide in zijn Schwann-cellen* en staat bekend als een schwannoom.

*Schwann-cellen spelen een belangrijke rol in het functioneren van het perifere zenuwstelsel (het perifere zenuwstelsel (afgekort PZS) bevat alle zenuwen die buiten het centrale zenuwstelsel liggen. Het centrale zenuwstelsel dat uit de hersenen en het ruggenmerg bestaat. Vanuit het centrale zenuwstelsel worden zenuwen aangestuurd).

Bronnen;
https://www.telegraaf.nl/nieuws/947576436/frans-dorpje-verbiedt-gebruik-van-smartphone-in-het-openbaar-na-referendum
https://nl.linkedin.com/posts/stichting-ehs_stichtingehs-stralingslimieten-iphone12-activity-7125084081326825472-_akV
https://firstsourcewireless.com/nl/blogs/blog/all-you-need-to-know-about-the-difference-between-vhf-and-uhf
https://www.telegraaf.nl/nieuws/947576436/frans-dorpje-verbiedt-gebruik-van-smartphone-in-het-openbaar-na-referendum
https://stralingsleed.nl/blog/frankrijk-had-mobiele-telefoons-op-scholen-in-2024-verboden/
https://phonegatealert.org/france-liste-portables-dangereux/
https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/12992/two_new_mobile_phones_banned_in_france%21
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schwanncel
elektromagnetische_velden_op_afstand_houden_voordracht.pdf, door Hugo Schooneveld en foto
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/plaatsing-antennes-draadloze-communicatie#:~:text=Nationaal%20Antennebeleid&text=Maar%20de%20plaatsing%20van%20antennes,vastgelegd%20in%20het%20Nationaal%20Antennebeleid.