5G zendmast

In Nederland is 5G ingevoerd waardoor het mobiele internet sneller is geworden. Er zijn voor het 5G-netwerk veel nieuwe antennes nodig, antennes die veel dichter op elkaar moeten staan dan bij de vorige mobiele netwerken. Een groep elektrogevoelige* mensen is bang dat het hun gezondheidsklachten nog meer zal verergeren.

* Elektrogevoelige mensen hebben klachten in de buurt van bronnen van elektromagnetische velden, ook als de blootstelling (ver) onder de geldende blootstellingslimieten liggen. Bronnen als zendmasten maar ook mobiele telefoons en draadloze internetaansluitingen.

Want wat is er anders aan 5G?
De aard van de elektromagnetische straling is hetzelfde dan die van de vorige netwerken; van 2G, 3G en 4G. Alleen gebruikt 5G hogere frequenties, want: hoe hoger de frequentie hoe beter de gesprekskwaliteit is die de provider kan bieden. De Europese Unie heeft voor 5G dan ook drie voorkeursfrequenties (signalen) aangewezen: de 700 megahertz (MHz), de 3,5 gigahertz (GHz) en de 26 GHz. Een natuurkundige wetmatigheid zegt: “hoe hoger de frequentie, hoe korter de golven* en hoe sneller het mobiel internet”.

*De golven zijn de elektromagnetische golven van zendmasten, mobiele telefoons en draadloos internet die zenden met een frequentie van 100.000 Hz (Hertz) tot 300 GHz (Giga Hertz), geluidsgolven. Geluidsgolven zijn het aantal trillingen per seconde. De frequentie is dus het aantal trillingen binnen 1 seconde, met de eenheid Hertz (Hz). Een frequentie van 50 kilohertz (KHz) betekent dus 50000 trillingen in één seconde.

Maar kortere golven laten zich ook veel gemakkelijker tegenhouden en zelfs boombladeren kunnen dan al een belemmering zijn. Er zijn dus veel meer zendpunten nodig om toch een goede dekking te hebben en dat betekent dat de antennes voor 5G veel dichter op elkaar komen te staan en “er is al een groep mensen, de elektrogevoeligen, die al leven onder uitzonderlijke omstandigheden door de 2, 3 en 4G-stralingsbelasting”, zegt Rob van der Boom, voorzitter van de Stichting ElektroHyperSensitiviteit (EHS). “Zij moeten de elektromagnetische velden hiervan al zoveel mogelijk mijden. Dat betekent dat ze zelf geen draadloze apparatuur gebruiken, of verhuizen moeten naar een minder belastende omgeving en hun huis af moeten afschermen van de straling. Je kunt je voorstellen dat dit grote gevolgen heeft voor het leven van deze mensen. Vaak betekent dit het verlies van werk en een geïsoleerd leven van de sociale omgeving. Binnen deze groep elektrogevoeligen -die wordt geschat op 3 procent van de Nederlandse bevolking, dus zo’ n 500.000 mensen- ondervinden deze mensen verschillende problemen, variërend van hoofdpijn, vermoeidheid, concentratie­verlies, geheugenproblemen, slapeloosheid, duizeligheid en oorsuizen. Bij de meeste elektrogevoeligen verdwijnen de klachten als het elektromagnetische veld weer weg is, maar zo’ n 20% blijft de klachten houden”, zegt Van der Boom.

5G: wat het verschil is met de vorige netwerken
-5G gebruikt hogere frequenties (de bandbreedte), zoals de 3,5 gigahertz frequentie. En de natuurkundige wetmatigheid zegt dus: hoe hoger de frequentie, hoe minder ver de straling komt. Dat betekent dus dat de antennes voor 5G dichter op elkaar moeten staan. Er staan dan veel meer antennes om ons heen komen zodat niemand meer om de elektromagnetische straling heen kan. 5G kan een datasnelheid van 10 Gigabit per seconde (Gbit/s of Gbps) halen, wat honderd keer sneller is dan 4G.
-Ook de zogeheten latency is veel lager dan bij 4G. Latency is de tijd dat de data wordt verzonden na het geven van een opdracht. Op het 4G-netwerk duurde dit 50 milliseconden en bij 5G; 1 milliseconde.

Frequenties.
Het frequentiegebied wat door een zender in beslag wordt genomen, wordt een kanaal genoemd en de breedte van een kanaal is de bandbreedte. De bandbreedte is het verschil, in de telecommunicatie, tussen de hoogste en de laagste frequentie. Om te zorgen dat de signalen elkaar niet in de weg zitten moet er altijd sprake zijn van een goede kanaalscheiding. Dit betekent dat kanalen elkaar niet mogen overlappen (anders vindt interferentie* plaats) en dat de bandbreedte nooit te groot mag zijn.

* Interferentie (letterlijk storing) is de samen- of tegenwerking van verschillende golven die dezelfde frequentie en golflengte hebben en elkaar tegenkomen. De frequentie van 5G is hoger dan bij 4G en 5G heeft dan ook meer kans op interferentie.

Zuurstof moleculen oscilleren (trillen)
De frequenties van 5G boven de 10 gigahertz (GHz), laten zuurstof-moleculen* oscilleren. Heel kleine gewichtsloze deeltjes, (fotonen) worden in trilling gebracht. Deze fotonen gedragen zich als golven die op ons af komen. Hoe sneller ze trillen, hoe hoger de frequentie. De afstand tussen twee pieken in zo’ n golf, wordt golflengte genoemd. De frequentie van 10 tot 60 GHz (de 60 GHz is sinds eind 2019 vergunningsvrij) en is de frequentie waarop zuurstofmoleculen oscilleren.

*Dizuurstof of moleculaire zuurstof (O2) is de belangrijkste enkelvoudige stof van het element zuurstof. Het is bij kamertemperatuur een kleurloos, reukloos en smaakloos gas. Het wordt ook wel zuurstofgas genoemd en vormt een belangrijk bestanddeel van lucht. Dizuurstof wordt ook gewoon zuurstof genoemd.

Door de steeds grotere bandbreedte, wijzigen (oscilleren) de zuurstofmoleculen waar de mensen van leeft
Bij het gebruik van de 60 GHz kan Dizuurstof een verzwakking veroorzaken doordat bij 60 GHz de straling waterdamp absorbeert. En naarmate de elektromagnetische velden met de trillingen (van 24 GHz tot 184 GHz) hoger in de atmosfeer komen, veroorzaakt zuurstof een significante demping door de waterdamp te absorberen.

5G en vitamine D
Een ander bijkomend gevolg is dat 5G het vermogen van het lichaam om vitamine D te produceren, zal aantasten tussen de frequenties van 30 en 95 gigahertz. Vertegenwoordigers van de telecomindustrie-industrie in de V.S. hebben ook toegegeven dat er nog geen enkel onderzoek beschikbaar is dat aangeeft dat de 5G-technologie veilig zou zijn. Er zijn ook geen voorafgaande medisch-biologische onderzoeken geweest naar mogelijke gezondheids-verstorende invloeden van deze gebruikte golven. Het aantal onderzoeken naar biologische- en gezondheidseffecten van de 5G-frequenties staat op dit moment op; nul.

Stop invoeren 5G
De stichting die zich inzet voor elektrogevoelige mensen (mensen die al ziek worden van de onzichtbare, onhoorbare en niet te ruiken straling), de EHS pleit voor een stop op het invoeren van 5G. “Laten we eerst maar eens goed onderzoeken hoe mens en natuur reageert op deze draadloze communicatie”, zegt ir. R.P. van der Boom; “Bij het invoeren van nieuwe chemische stoffen moet een bedrijf ook eerst allerlei effecten op de volksgezondheid onderzoeken voordat het de stof mag toepassen en het is vreemd dat dit bij straling niet zo heeft gewerkt.”

Ook prof. dr. ir. Hans Kromhout*, Universiteit Utrecht, zegt: “Je zou de bewijslast bij de providers van 5G en de producenten van smartphones/Gsm’s moeten leggen en zeggen: laat maar eens zien dat de apparaten veilig zijn, net zoals de chemische sector dat moet doen maar dat gebeurt niet. Ze rollen een nieuw netwerk uit en zien wel.”

Bronnen:
https://stralingsleed.nl/blog/hogere-bandbreedte-voor-5g-geeft-zuurstof-verstoring/
https://www.deingenieur.nl/artikel/bezorgdheid-over-invoering-5g
https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/nl/how-are-chemicals-controlled
https://www.natuurdietisten.nl/5g-netwerk-de-biologische-effecten/
Foto: https://www.facebook.com/100064420913526/posts/2726107594185633/