Niet HSP’ er                             HSP’ er

HSP’ ers (Highly Sensitive Persons), ‘vangen’ informatie uit de omgeving onbewust anders op. Ongeveer 20 procent van de mensen zijn hoogsensitief (HSP) en voor zover bekend zijn er net zo veel hooggevoelige mannen als vrouwen.

Een hoogsensitief persoon of HSP’ er
Een hoogsensitief persoon of HSP’ er is een zeer gevoelig, sterk sensitief persoon. Hoogsensitief is een term uit de psychologie, dat in 1996 werd geïntroduceerd door de Amerikaanse psychologe dr. Elaine N. Aron. Zij kwam tot de conclusie dat hoogsensitiviteit (HSP) sterk aangeboren en genetisch is. Dat een HSP’ er:
-bijna niet merkbare (subtiele) signalen uit de omgeving ‘ontvangt’,
-wordt beïnvloed door de stemmingen van anderen,
-tijdens drukke dagen meer behoefte heeft om zich terug te trekken,
-gemakkelijk ‘overvoerd’ raakt door zaken als fel licht, sterke geuren, grove weefsels of harde sirenes,
-een rijke en complexe innerlijke belevingswereld heeft,
-zich niet op gemak voelt bij harde geluiden,
-diep geroerd kan raken door kunst of muziek,
-zeer nauwkeurig is,
-erg zijn/haar best doet om te voorkomen dat er fouten worden gemaakt of dat ze iets vergeten,
-bij voorkeur niet naar gewelddadige films of tv-programma’s kijken,
-zich ongemakkelijk voelen als er veel om hem/haar gebeurt en dan een hoge prioriteit geeft aan het vermijden van de situaties die hem/haar van streek maken of overbelasten,
-veranderingen in het leven hem/haar van stuk brengen.

De HSP’ er en diepgaande verwerking
Dr. Elaine N. Aron concludeerde dat door meerdere onderzoeken blijkt dat HSP’ ers gevoeliger zijn voor emoties, pijn, genot en andere lichamelijke en ervaringen zoals gevoelig zijn voor geluiden, geuren en voor visuele en tactiele stimulatie zoals een jeukende label van een t shirt of een onaangenaam gevoel krijgen van een stof die op de huid kleeft. Tevens zijn HSP’ ers vanwege hun aangeboren opmerkingsvermogen meer geneigd tot empathie. Maar….ondanks het feit dat er mensen hooggevoelig zijn, staat het wetenschappelijke onderzoek in 2024 naar HSP, in de kinderschoenen. Dit terwijl zo’ n 20% van de bevolking hoogsensitief (HSP) is. Elke van Hoof, klinisch psycholoog en professor aan de Vrije Universiteit Brussel zegt hierover: ”de hersenen van hoog-sensitieve personen verwerken informatie daadwerkelijk anders dan die van mensen die niet hoogsensitief zijn. MRI (Magnetic Resonance Imaging)-scans laten dit ook zien. Want als je mensen met hoogsensitiviteit een bepaalde opdracht laat doen terwijl zij in een MRI-scan liggen, zie je dat er meer hersengebieden actief zijn dan bij mensen zonder hoogsensitiviteit. Dit noemen we diepgaande verwerking: dat de informatie die bij een HSP’ er binnenkomt, op een andere, diepere manier verwerkt wordt. Daardoor merken ze subtiele verschillen of patronen op en mensen die hoogsensitief zijn, denken dus daadwerkelijk anders dan mensen die dat niet zijn”. Ongeveer 15 tot 20% van de mensen in Nederland is dan ook een Highly Sensitive Person (HSP’ er) en naar schatting 3% van de Europese bevolking is overgevoelig voor de frequenties van alle draadloos (heeft EHS).

Hoe merk ik dat mijn kind hooggevoelig is?
Een aantal kenmerken om te weten dat een kind een HSP’ er is, dat het:
-snel schrikt,
-klaagt over kriebelende kleding,
-niet van verrassingen houdt,
-meer van een vriendelijke correctie leert dan van een strenge straf,
-gevoelig is voor geuren; ze merken het snel op of vinden al gauw iets ‘stinken’,
-gevoelig is voor de structuur van het eten, bijvoorbeeld rijstkorrels,
-een scherpzinnig gevoel voor humor heeft en
-intuïtief is, (intuïtie betekent voor een HSP’ er: ‘innerlijk zien’, spontaan ‘weten’, (zonder concreet te beredeneren).

HSP kan EHS geven
Door de prikkels van alle draadloze technieken (het elektromagnetisch veld) kan langzaam ElektroHyperSensitiviteit (EHS) of stralingsgevoeligheid bij een HSP’ er ontstaan. Want het elektromagnetisch veld van de antenne masten, van de 2G, 3G, 4G en 5G- masten, geven onzichtbare trillingen (prikkels) ofwel frequenties die overeenkomen met de frequenties van de organen van het HSP-menselijk lichaam.

Prikkels van de masten die elektrische signalen omzetten in elektromagnetische velden(EMV). EMV die als onzichtbare golven door de lucht de zintuigen of zenuwen ‘prikkelen’. Prikkels die op de gevoelszenuwen impulsen geven en dat deze impulsen aankomen in de grote hersenen* en zich zo langzaam EHS kan ontwikkelen.

* De grote hersenen (cerebrum of telencephalon), zijn een onderdeel van het centrale zenuwstelsel  en omvatten het grootste deel van de menselijke hersenen.  Dit deel regelt het denken, zien, spreken, voelen, ruiken en proeven. Het regelt onze emoties, gedrag en ons bewustzijn, maar ook de aansturing van spieren.

Functionele magnetische resonantie beeldvorming (fMRI) scan
De fMRI hersenscan kan gebruikt worden als diagnostisch hulpmiddel om te bepalen of een bepaald persoon elektrogevoelig is. Onderzoek met een fMRI-scanner laat zien dat de hersenen van hooggevoelige mensen bij bepaalde opdrachten in meer gebieden actief zijn en meer verbindingen onderling hebben, dan bij mensen die niet hoogsensitief zijn. Dat wordt diepgaande verwerking* genoemd. De hersenen werken anders dan die van andere mensen.

* Kenmerken van hoogsensitief zijn ( diepgaande verwerking) is het verwerken van informatie op een andere manier dan mensen die dat níet zijn. De HSP’ er merkt veel meer ‘prikkels’ op en is hierdoor gevoeliger voor fysieke sensaties, zoals emotionele prikkels, sfeer en emoties van anderen maar ook voor licht, geluid, smaak en geur én dus ook de onzichtbare golven, de elektromagnetische velden van de 5G mast!

Bevestiging door onderzoek dat er meer hersengebieden actief zijn bij de HSP’ er
Onderzoek heeft ook aangetoond dat wanneer je een hooggevoelig iemand een bepaalde opdracht laat doen, terwijl hij of zij in een fMRI-scan ligt, er meer hersengebieden actief zijn dan bij mensen die níet hooggevoelig zijn. Dat dit de diepgaande verwerking is; het meer informatie vanuit de omgeving opnemen en het dieper verwerken; dat dit HSP is.

In een artikel in het tijdschrift ‘Journal of Personality and Social Psychology’ van Elaine Aron en Art Aron, is te lezen dat personen met hoogsensitiviteit, de wereld op een intensere manier beleven en dat hoogsensitiviteit te maken heeft met een diepgaande verwerking van externe invloeden. Dat mensen met deze aangeboren eigenschap (HSP) een verhoogde sensitiviteit hebben voor subtiele omgevingsstimuli (voor wat noodzakelijk is voor een normale ontwikkeling).  Dus ook voor de  onzichtbare, niet te ruiken en niet te horen elektromagnetische velden van alle draadloze straling?

Bronnen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogsensitief_persoon
https://stralingsleed.nl/blog/het-gevaar-van-draadloos-gebruik-voor-de-hsp-er-van-hsp-naar-ehs/
https://hsp-point.com/enextsubpage/15/88
https://www.hspmagazine.nl/diepe-verwerking/