Mobiele telefoons en alle andere draadloze apparaten, produceren statische en extreem laagfrequente (ELF) elektromagnetische velden. ELF-velden worden door het IARC (Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek ), geclassificeerd als “mogelijk kankerverwekkend voor de mens”.

Dr. Henry Lai, emeritus hoogleraar bio-ingenieur aan de Universiteit van Washington en hoofdredacteur van Electromagnetic Biology and Medicine, publiceerde in 1995 een onderzoek waaruit bleek dat microgolfstraling* op laag niveau, DNA-schade veroorzaakt in de hersenen van ratten.

*Een microgolf is elektromagnetische straling; het zijn radiogolven in het hogere frequentiegebied. De golflengte is groter dan die van infrarood, staat erop WikipediA. Radiogolven die o.a. gebruikt worden voor de;
-mobiele telefoons. Mobiele telefoons maken gebruik van elektromagnetische velden waarmee ze communiceren. Deze signalen, de magnetische velden, worden uitgewisseld tussen de mobiel en de zendmast en worden vervolgens door de telefoon omgezet in spraak of schrift,
-radar. Een radar stuurt met de radiogolven een signaal (puls) de lucht in,
-wireless LAN (Wireless Local Area Network) zoals wifi en Bleutooth. Wireless LAN (afgekort WLAN) is een draadloos local area network geeft toegang tot draadloos internet.

Mobile Telefoontorens – De Zones des Doods, volgens KILL ZONES
De site Kill­_Zones zegt: “Effecten bij mensen kunnen voorkomen bij blootstelling aan straling van o.a. mobile telefoons, antennemasten, Wifi, en draadloze slimme meters. Langdurige blootstelling aan straling van basisstations kan ziekte veroorzaken, want de effecten van deze straling hebben een nadelig gezondheidseffect wanneer de blootstelling langdurig of chronisch is. Effecten zijn duidelijk vastgesteld en vinden zelfs plaats bij blootstelling aan zeer lage niveaus van elektromagnetische velden (EMV) en radiofrequente straling en:
-voorkomen dat de normale lichaamsfuncties goed werken. Ze verstoren de homeostase (het intern evenwicht van elk systeem in het lichaam ),
-verhinderen dat een beschadigd DNA kan herstellen,
-veroorzaken verstoring van de balans van het immuunsysteem,
-verstoren metabolische processen. Metabolisme is het proces waarbij het lichaam voedsel omzet in energie die nodig is voor verschillende lichaamsfuncties, zoals de ademhaling, de bloedsomloop, de lichaamstemperatuur en de spierbeweging.

Dr. Lai meldt dat uit het onderzoek van 1995 is gebleken dat blootstelling aan radiofrequente of extreem-laagfrequente velden, wat de voortplanting door de ruimte van elektrische- en magnetische trillingen van alle draadloze is, hierdoor het DNA (genetoxiteit*) beschadigd wordt. Bovendien heeft het aan onderzoeken naar genetische, neurologische en reproductieve uitkomsten, belangrijke effecten aangetoond namelijk: bij 79% van de meer dan 1.500 onderzoeken naar radiofrequente velden (RF), de onderzoekers nadelige effecten rapporteerden en bij 87% van de ruim 900 onderzoeken naar extreem-laagfrequente velden (ELF), ze eveneens nadelige effecten rapporteerden.

*Genotoxiciteit is een begrip dat schadelijke effecten van stoffen beschrijft waarbij het genetische materiaal van een cel wordt beschadigd of verstoord. De extreem laagfrequente velden (ELF) werden door het IARC (Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek) dan ook geclassificeerd als “mogelijk kankerverwekkend voor de mens” (Groep 2B).

5G maakt gebruik van kleine cellen (in het Nederlands ook vaak small cells genoemd)
Telecomproviders kunnen zonder vergunning overgaan tot het plaatsen van small cells. Gemeenten moeten wel, als eigenaar van de publieke infrastructuur, instemmen met het plaatsen van small cells. Voor het al dan niet geven van een dergelijke instemming is het Wetsvoorstel Implementatie in de Telecomcode van belang. In dat wetsvoorstel is namelijk bepaald dat gemeenten moeten instemmen met redelijke verzoeken van telecomproviders om small cells aan te leggen aan de publieke infrastructuur. Als een telecomprovider verzoekt om een small cell op of aan de publieke infrastructuur te mogen plaatsen zal de gemeente, daar in beginsel mee moeten instemmen.

Wat is elektrohypersensitiviteit?
Elektrohypersensitiviteit, ook wel EHS genoemd, is een aandoening waarbij men (over)gevoelig is voor straling. Voor iemand met elektrohypersensitiviteit (EHS) is de straling die bij masten vrijkomt, de oorzaak van de elektrogevoeligheid (EHS). De EHS’ er voelt zich door deze onzichtbare, onhoorbare en niet te ruiken straling, ziek en heeft last van diverse klachten. Naar schatting heeft ongeveer drie procent van de Europese bevolking last van EHS.

EHS is in Nederland nog geen erkende ziekte of aandoening maar in andere landen zoals Noorwegen en Zweden wel. In Nederland wordt alleen erkend dat sommige mensen klachten ervaren door deze straling. Verschillende onderzoeken hebben voorspeld dat in de toekomst zo’ n veertig procent van de wereldbevolking overgevoelig zal worden voor deze straling bij het doorgaan op deze voet.

Bronnen;
https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Lai_(scientist)
https://ehtrust.org/the-majority-of-studies-on-cell-phone-and-wireless-radiation-find-effects-update-by-dr-henry-lai/
https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/13008/The-majority-of-studies-o
https://www.antennebureau.nl/plaatsing-antennes/locaties-antennes-in-nederland
https://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/elektrohypersensitiviteit/item118750