In tegenstelling tot wat de media en de overheid ons wil doen geloven, zijn er talloze wetenschappelijke bewijzen die wél aantonen dat de elektromagnetische straling van alle draadloze, schadelijke effecten heeft op ons lichaam en op onze geest. Elektromagnetische straling of elektrosmog, afkomstig van o.a. wifi, mobiel, slimme meters en van alle zendmasten.

Mobielverbod op scholen
Sinds 1 januari 2024 is het gebruik van mobiele telefoons niet meer toegestaan op middelbare scholen en vanaf het nieuwe schooljaar (2024-2025) ook niet meer op basisscholen en het speciaal onderwijs.

Verbod op mobiele telefoons in de klas pakt positief uit!
Het mobielverbod blijkt goed uit te pakken op de scholen in het middelbaar onderwijs. Het is voor middelbare scholieren wel even wennen dat ze geen mobiele telefoon meer bij zich mogen hebben in de klas, maar de eerste ervaringen van scholen zijn erg positief.

Waarom een mobielverbod?
De mobiel geeft straling (Elektro Magnetische Velden-EMV). De mobiel maakt gebruik van deze elektromagnetische velden waarmee ze communiceren. Elektromagnetische velden, die in de volksmond ook ‘elektrostraling of straling’ worden genoemd. Elektro Magnetische Velden die ontstaan door een elektrische golf die in beweging is, en een magnetische golf. Door de wisselwerking tussen deze beide golven ontstaat de Elektro Magnetische straling, de elektromagnetische velden (EMV).

Deze elektromagnetische velden, zenden radiofrequente velden (RF) of radiogolven uit, ook wel straling genoemd.

Hoe het werkt
Een mobiele telefoon zet onze gesprekken en berichten om in ‘radiofrequente (RF) elektromagnetische velden’ (onzichtbaar), in radiogolven. Radiogolven die, door de lucht, naar de dichtstbijzijnde antenne gestuurd worden: onhoorbaar, onzichtbaar en niet te ruiken. De informatie gaat van antenne naar antenne tot het op de plaats van bestemming is – bijvoorbeeld jouw mobieltje. Deze radiogolven van o.a.  zendmasten, mobiele telefoons en draadloos internet, zenden met een frequentie van 100.000 Hz (Hertz) tot 300 GHz (GigaHertz)*.

*Een gigahertz is gelijk aan 109 hertz (Hz), ofwel 1.000.000.000 hertz. 300 GHz is dus 300000000000 Hz. De elektromagnetische golven van zendmasten, mobiele telefoons en draadloos internet zenden uit met een frequentie van 100.000 Hz tot 300 GHz en dit noemen we radiogolven of radiofrequente velden (RF).

Mensen met elektrohypersensitiviteit (EHS)* hebben ook onder de wettelijke blootstellingslimieten al last van klachten en de EHS’ er voelt zich door de straling van alle draadloze, ziek en heeft last van diverse klachten. Naar schatting heeft ongeveer drie procent van de Europese bevolking EHS.

*Elektrohypersensitiviteit (EHS) of stralingsgevoeligheid is het verschijnsel dat mensen last hebben van elektromagnetische velden (EMV) waarbij zij gezondheidsproblemen ontwikkelen. Hier geldt dan ook: stralingsbelasting weg, klachten weg (al kan dit wel enige tijd duren).

Hans Kromhout
Een gesprek met scheidend commissievoorzitter prof. dr. ir. Hans Kromhout, hoogleraar Epidemiologie van Gezondheidseffecten van Elektromagnetische Velden (Universiteit Utrecht) en met wetenschappelijk secretaris van de Gezondheidsraad; dr. Eric van Rongen, tot zijn pensioen verbonden aan de vaste Commissie Elektromagnetische velden (EMV).
Prof. dr.ir. Hans Kromhout: “de blootstelling is het hoogst tijdens de eerste seconden wanneer de mobiel/GSM verbinding zoekt. Je doet er goed aan even te wachten voordat je deze tegen het oor drukt. Gebruik voor lange telefoongesprekken een vast toestel en geen GSM of DECT-telefoon”.

Eric van Rongen
PhD. Erik van Rongen, sinds 1992 zich bezig houdend met niet-ioniserende straling bij de Gezondheidsraad, lid van het International Advisory Committee van het WHO,  sinds 2012 lid van ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) en lid van de onafhankelijke deskundigengroep inzake elektromagnetische velden van de Zweedse stralingsbeschermingsautoriteit;

“Je kunt straling niet waarnemen. Het aantal studies naar de gezondheidsrisico’s van blootstelling aan elektromagnetische velden is in de loop der jaren flink toegenomen. Wetenschappelijk onderzoek vormt de basis voor adviezen die in de loop der jaren uitgebracht zijn over de gezondheid, radiofrequente straling, mobiele communicatie en 5G”.

Mensen met ElektroHyperSensitiviteit (EHS)
In Nederland die hun gezondheidsklachten toeschrijven aan de straling van alle draadloze: de mensen met ElektroHyperSensitiviteit (EHS). Mensen met elektrohypersensitiviteit hebben ook ónder de wettelijke blootstellingslimieten al last van klachten en kampen met klachten als het gevolg van de blootstelling aan deze elektromagnetische straling. EHS is in Nederland nog geen erkende ziekte of aandoening  maar in andere landen zoals Noorwegen en Zweden wel. In Nederland wordt alleen erkend dat sommige mensen klachten ervaren door straling. Verschillende onderzoeken hebben voorspeld dat in de toekomst zo’ n veertig procent van de wereldbevolking overgevoelig wordt voor straling.

Bronnen:
https://www.verminder-electrosmog.nl/
https://www.gezondheidsraad.nl/actueel/nieuws/2022/08/25/radiofrequente-straling-is-niet-het-nieuwe-asbest
https://www.rapidtables.com/convert/frequency/ghz-to-hz.html
https://www.meditecheurope.nl/blog/invloed-van-5g/
https://www.ggdzw.nl/inwoners/gezondheid/gezonde-leefomgeving/straling-van-antennes/#:~:text=Hoe%20werkt%20straling%3F,door%20naar%20de%20volgende%20antenne.
Foto; https://www.antistralingshop.nl/2019/12/29/gevaren-van-mobiele-telefoon-straling/
https://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/elektrohypersensitiviteit/item118750