Het levensgeluk van jongeren holt achteruit. De hoofdverdachte? De smartphone met 5G. Een smartphone is een mobiele telefoon die uitgebreidere computer-mogelijkheden biedt dan de mobiel. 5G is de vijfde generatie van de mobiele telecommunicatie en maakt eveneens gebruik van radiogolven. 5G komt na 2G, 3G en 4G en hoe hoger het getal, hoe geavanceerder de techniek:
-2G of EDGE/GSM staat voor: bellen, sms’en en basis surfen,
-3G of HSPA/WCDMA: staat voor snel mobiel internet waarmee je foto’s kunt delen, video’s bekijken en mobiele apps kunt downloaden,
-4G of LTE: staat voor mega-snel mobiel internet (10x sneller dan 3G) en
-bij 5G is het mogelijk om nog meer data te versturen dan met 4G. Want waar bij 4G snelheden van 100 Mbps (megabits per seconde) worden gehaald en 5G is ontworpen om piekdatasnelheden tot 20Gbps (gigabits per seconde) te leveren.

5G kenmerkt zich door een grotere gegevens doorvoer en minder vertraging (latentie/latency). Latency staat voor de tijd die nodig is om een verbinding te maken tussen een apparaat en het netwerk. Bij 4G is de latency een aantal tientallen milliseconden (60-98) en bij 5G daalt dit tot minder dan 5 milliseconde. De Europese Unie heeft 3 voorkeursfrequenties voor 5G aangewezen: de 700 megahertz (MHz), de 3,5 gigahertz (GHz) en de 26 GHz.

1. De 700 MHz.
Lage frequenties, zoals de 700 MHz, hebben een groot bereik. Daarom zijn er minder antennes nodig. De band is zeer geschikt wanneer er sprake is van veel gebruikers met weinig gegevensoverdracht. Denk hierbij aan Internet of Things(IoT) toepassingen, de slimme energiemeter thuis tot landbouwsensoren van de boer.

2. De 3, 5 MHz.
De 3,5 GHz band is het meest geschikt voor de combinatie van een hoge datasnelheid met een goede dekking en zorgt voor een hogere datasnelheid op lokaal niveau en is daarmee geschikt voor veel bedrijfs- en consumenten toepassingen.

3. De 26 GHz.
De band die het meest geschikt is voor zeer hoge datasnelheden.

Nadelige gezondheidseffecten
Het eerste 5G-netwerk in Nederland werd op 28 april 2020 operationeel gemaakt en het is wetenschappelijk niet aangetoond dat 5G nadelige gezondheidseffecten heeft, maar het is ook niet helemaal uit te sluiten, stelt de Gezondheidsraad* in een onderzoeksrapport over 5G en gezondheid. Mensen melden namelijk:
– een duizelig gevoel,
– sterke oorsuizingen en piepen,
– jeuk in het haar,
– druk op de trommelvliezen,
– hoofdpijn,
– misselijkheid,
– opwarming van de gezichtshuid,
– irritatie voor harde en scherpe geluiden,
– een droge mond en pijnlijke tong,
– slaperigheid en
– afname van geheugenfuncties.

* De Gezondheidsraad (Gr) is een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad en heeft als taak de regering en het parlement te adviseren op de volksgezondheid en gezondheidszorg.

Geen cijfers
De GGD (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst) wordt met regelmaat benaderd door mensen die zeggen gezondheidsklachten te hebben door de Electro-Magnetische-Velden (EMV), vertelt GGD’ er Rob van Strien, adviseur Milieu en Gezondheid bij de GGDAmsterdam. Hij is als EMV-deskundige verbonden aan de vaste commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad en ook betrokken bij het Kennisplatform EMV (Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid), dat een samenwerkingsverband is van onder meer RIVM, TNO, DNV GL, GGD GHOR Nederland, Agentschap Telecom, ZonMw en Milieu Centraal. Van Strien: “Ik waag me liever niet aan uitspraken over hoe vaak elektrogevoeligheid voorkomt in Nederland, want er zijn geen cijfers over maar er zijn mensen die vreselijk lijden door elektrogevoeligheid van alle draadloze verbindingen.  Ze hebben problemen die hun leven extreem beïnvloeden zoals;  niet op het werk kunnen zijn, echtscheiding, sociale problemen, verhuizingen en soms zelfs suïcide”.

Bij kleuters vanaf 4 jaar
Hoe ouder kinderen worden, hoe meer dat de klachten toenemen. Dit brengt risico’s voor een gezonde ontwikkeling met zich mee. Overmatig gebruik van draadloze digitale media op jonge leeftijd kan, volgens de onderzoekers, de ontwikkeling negatief beïnvloeden.

Gezondheidscrisis tieners
We zien dat tieners in een grote mentale gezondheidscrisis verkeren. Ze spreken minder met elkaar af, vertonen meer gedragsproblemen* en zijn vaker depressief. De waarschijnlijke boosdoener? De draadloze smartphone!

*Gedragsproblemen als: driftig zijn, vaak ruzie maken, regels opzettelijk negeren, agressief zijn, hyperactief en impulsief gedrag vertonen, liegen, pesten, spijbelen en soms criminele dingen doen als stelen, slaan en spullen vernielen.

Kortgeleden vierde de iPhone zijn 16de verjaardag. Nu de smartphone zijn puberteit heeft afgeschud, is het een goed moment om zijn invloed op het welzijn van kinderen te beoordelen. Het bewijs is overweldigend: smartphones en sociale media vormen een groot gevaar voor de mentale gezondheid van tieners. Scholieren zitten gemiddeld vijf uur per dag op hun smartphone en vinden zichzelf dan ook telefoon verslaafd. Zomaar een paar koppen boven nieuwsberichten van het afgelopen jaar:
– Ongekende daling mentale gezondheid meisjes, 
– Crisis in de jeugdzorg, 
– Steeds meer jongeren maken einde aan hun leven.  

Onderzoek HBSC
Nederlandse kinderen zijn een stuk minder tevreden met hun leven sinds de smartphone zijn intrede deed, zo bleek laatst uit het grootschalige onderzoek van Health Behaviour in School-aged Children (HBSC-onderzoek).

 En dat het percentage tieners met emotionele problemen bijna is verdubbeld. Dat het in 2009 21,4 procent van de meisjes was en in 2022 het om 43 procent gaat! Dat het aantal meisjes met psychische problemen is sinds 2017 fors toegenomen, komt naar voren uit een vierjaarlijks onderzoek van de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dat jongeren niet alleen kampen met emotionele problemen, maar ook met gedragsproblemen.

Gedragsproblemen nemen toe
Tussen 2005 en 2009 nam het percentage kinderen met gedragsproblemen af en daarna is het plotseling omhooggeschoten. Het percentage tieners met emotionele problemen is tussen 2009 en 2021 is bijna verdubbeld en komt bij zowel basisschoolleerlingen als middelbare scholieren voor.

Bronnen
https://stralingsleed.nl/wp-admin/post.php?post=5383&action=edit
https://decorrespondent.nl/14753/smartphones-verzieken-de-mentale-gezondheid-van-jongeren-wanneer-grijpen-we-in/29abefc6-6d57-0c15-0ae0-7d5bb4a16008?
https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/12978/Smartphones%20verzieken%20de
https://www.techtarget.com/searchnetworking/feature/A-deep-dive-into-the-differences-between-4G-and-5G-networks#:~:text=speed%20and%20bandwidth-,Latency,such%20as%20faster%20download%20speeds.
https://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/elektrohypersensitiviteit/item118750
Foto; https://www.rdi.nl/onderwerpen/dossier-5g/frequenties
https://www.nji.nl/cijfers/mediagebruik
https://swov.nl/nl/factsheet/afleiding-het-verkeer
https://www.nji.nl/cijfers/mediagebruik#gebruik-van-sociale-media-door-scholieren
https://www.sonneveltopleidingen.nl/artikel/soorten-gedragsproblemen