In 1994 kreeg Nederland de eerste telefoonnetwerken waarmee je óók mobiel bellen kon. Mobiel bellen met een draadloos telefoonnetwerk waarbij de aangesloten apparaten niet via fysieke koperen kabels of glasvezelkabels communiceren, maar via elektromagnetische straling (radiogolven): via elektrische- en magnetische trillingen Een radiogolf die zich voortplant in de lucht en niet te voelen is, niet te horen is, niet te ruiken en niet te zien. In Europa werkt een mobiele telefoon via het GSM-netwerk en GSM staat voor “Global System for Mobile communication”.

Draadloos GSM gebruik; mogelijk kankerverwekkend?
De WHO (World Health Organization) zegt over dit mobiele gebruik dat: “bij blootstelling aan GSM-straling een verband met glioom (hersenkanker) niet kan worden uitgesloten”. De WHO deelt de mobiele telefoon dan ook in bij de categorie; “mogelijk kankerverwekkend”.

Niet meer welkom
Vanaf 1 januari 2024 zijn smartphones en andere (smart)apparaten dan ook niet meer welkom in het voortgezet onderwijs. En vanaf het nieuwe schooljaar (2024-2025) is het gebruik van de mobiele telefoon ook niet meer toegestaan op basisscholen en in het speciaal* (basis) onderwijs.

* Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die veel hulp op school nodig hebben.

 Na ruim studeren en onderzoek komt de werkgroep van het internationale agentschap voor kankeronderzoek (IARC) in Lyon, tot de conclusie dat bij blootstelling aan draadloze GSM-straling een verband met glioom (hersenkanker) niet kan worden uitgesloten. Het IARC, van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), beoordeelde op 31 mei 2011 dat de zendsignalen waaraan mensen die aan mobiel bellen worden blootgesteld, mogelijk kankerverwekkend zijn. In de onderzoeken hierna, zijn volgens het IARC verbanden (assosiations) waargenomen tussen blootstelling aan de velden van mobiele telefoons en twee soorten hersentumoren: gliomen (glioma) en brughoektumoren (acoustic neuroma). De WHO deelt daarom de mobiele telefoon in bij de categorie: ‘mogelijk kankerverwekkend’ in.

GSM-straling en voorzorg in België
Want op basis van de huidige wetenschappelijke kennis kunnen gezondheidsrisico’s (waaronder het risico op bepaalde soorten kanker) bij langdurig en veelvuldig gebruik van de GSM niet uitgesloten worden. Het is daarom raadzaam om de blootstelling aan draadloze elektromagnetische straling te beperken. Uit voorzorg heeft België maatregelen genomen die inhouden dat:
-sinds 1 maart 2014 de verkoop van mobieltjes, geschikt voor kinderen jonger dan 7 jaar, verboden is,
-er geen reclame gemaakt mag worden voor GSM-gebruik,
-en dat de stralingswaarde (SAR of SAT) van een GSM verplichte consumenteninformatie is, zowel in de winkel als bij onlineverkoop.

En 5G?
Onderzoekers kunnen nog niet zeggen wat deze nieuwe technologie van 5G gaat doen, daarvoor bestaat de technologie nog niet lang genoeg.  Er bestaat al wel een sterke link tussen de straling van GSM’ s en het ontwikkelen van kanker. Dat blijkt uit een nieuwe studie-analyse van de gerenommeerde universiteit van Berkeley. Wie zijn GSM tien jaar lang zeventien minuten per dag gebruikt, loopt 60 procent meer risico op tumoren, en dan vooral op een hersentumor. Op basis van de huidige wetenschappelijke kennis kunnen dan ook gezondheidsrisico’s (waaronder het risico op bepaalde soorten kanker) bij langdurig en veelvuldig gebruik van de GSM, niet uitgesloten worden.

Mobiel telefoonverbod
Sinds 1 januari 2024 is het gebruik van mobiele telefoons ook niet meer toegestaan op middelbare scholen. Alleen met een specifiek doel mogen mobieltjes nog de klas in*. En vanaf het nieuwe schooljaar (2024-2025) is het gebruik van de mobiele telefoon ook niet meer toegestaan op basisscholen en het (voortgezet) speciaal (basis) onderwijs (SBO).

* Telefoons mogen alleen mee de klas in als leerlingen hun telefoon nodig hebben vanwege een medische reden (bij suikerziekte de suikerwaarde meten) of bij een andere beperking.

Scholen moeten zelf met leraren, leerlingen én hun ouders afspraken maken hoe dit telefoonverbod erop hun school uit gaat zien. Naast de mobiele telefoons, zijn ook tablets en smartwatches niet meer welkom in de les.

Bronnen:
https://www.ad.nl/gezond/who-mobieltje-veroorzaakt-mogelijk-kanker~a0896986/
https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/ziek-van-je-mobieltje
https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/12971/Mobieltje%20verdwijnt%20volge
https://smartphonejunkie.nl/fysieke-klachten/effecten-telefoon-naast-bed/#:~:text=Veel%20mensen%20hebben%20hun%20telefoon,vergroten%20dat%20je%20kanker%20krijgt.
Foto: https://nos.nl/artikel/2249785-mobieltje-in-de-klas-verbieden-gedogen-of-beleid-maken
https://www.hln.be/wetenschap/studie-universiteit-berkeley-gsm-gebruik-verhoogt-kans-op-kanker~aaf4f63c/
https://www.allesoverkanker.be/kanker-voorkomen/straling/gsm-straling-en-andere-draadloze-toepassingen#is-gsm-straling-kankerverwekkend
https://www.hln.be/wetenschap/studie-universiteit-berkeley-gsm-gebruik-verhoogt-kans-op-kanker~aaf4f63c/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F